مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب

1 اجاره خط یا سند مالکیت کپی یک سری
2 فتوکپی شناسنامه (A5) دو سری تمام صفحات
3 فتوکپی پایان خدمت (A5) دو سری پشت رو
4 فتوکپی کارت ملی دو سری پشت رو
5 فتوکپی مدرک تحصیلی یک سری
6 عکس 16 قطعه
7 تایید کد پستی محل کار دو سری کپی
8 پوشه یک عدد
9 اصل و کپی فیش به مبلغ 500/000 ریال با شماره حساب 430055550 با شناسه واریز 11116616به نام اتاق اصناف مشهد (بانک تجارت) جهت دوره های آموزشی واریز گردد