لیست اعضای مجاز اتحادیه تابلوسازان مشهد

برای مشاهده اطلاعات بیشتر از هر واحد صنفی بروری آیکون کلیک نمایید

اعضای غیر فعال اتحادیه

# ردیف واحد صنفی آدرس تلفن درجه رسته نام متصدی شماره موبایل کد عضویت
1 تابلوساز مریخ امام خميني 14 بازارچه سراب بين سراب3 و 5 پلاک 79 05132232377 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم محیط رادی 09153143673 1005
2 تابلوساز ساقی بلوار ا بوطالب بین 24 و26 05137246333 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 قربان علی ساقی 09153108541 1025
3 نئون سازی بخشی خ امام رضا(ع) 55 نرسید ه به چهارراه اول سمت راست - پلاک3/17 05138544638 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 محمد رضا بخشی 09155111453 1026
4 تابلوساز اکبریان بلوار مصلی- سمت راست- بین مصلی 25 و27-پلاک 107 05133649733 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد اکبریان بیرم آباد 09155109459 1028
5 تابلوساز رام خ آیت الله عبادی 73 (بین فاطمیه 15 و17) پلاک 163 05137321671 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد شریعتی پویا 09153004192 1031
6 تابلونویسی جهانی امام خمینی 14-بازارچه سراب-پاساز امیر-پلاک23 05132259690 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید قاسم جهانی فاز 09380755463 1052
7 طراحی برش میدان ضد جمهوری اسلامی 4- پلاک 77 05138545297 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد فهیم 09153100444 1056
8 تابلوساز تابلوکاران خیابان سیدی خلج 12 شهید دائی 37 .... تابلو کاران پلاک 94 05133854326 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس وجدانی دامغانی 09151152296 1061
9 تابلو سازان پائیزان خيابان امام خميني 14 بازارچه سراب مقابل کوچه باغ عنبر پلاک 53 05132252048 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فرزاد ثنائی 09153130043 1066
10 تابلوساز تابان آيت اله عبادي 44 نبش کامياب 3 05137311444 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حبیب ا. جعفرزاده اصفهانی 09153165205 1071
11 تابلوساز صحت خ آزادی- بازارچه سراب- مقابل کوچه فتاح خان-پلاک106 05132256575 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی صحی 09151110481 1074
12 تابلوساز سعید خیابان امام خمینی 14-بازارچه سراب مقابل مسجد فاضل 05132229295 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید مسعودی 09155133985 1082
13 تابلونویسی بهرنگ قاسم آباد- بلوار شریعتی بعد از شریعتی25-پلاک623 05136623724 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسن تقوی آبکوه 09159056379 1084
14 تابلوساز صبا خ امام خميني 14 بازارچه سراب مقابل مسجد فاضل 05132222830 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 پیمان صناعت 09153132572 1085
15 نئون ماه امام خمینی14-بازارچه سراب-بین سراب 4و6-پلاک98 05132227939 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی کاظم زاده دربان 09153181320 1089
16 تابلوساز طباطبایی خ گاز بین12 و14 جنب مسجد امیرالمومنین پلاک 600 05132738235 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جعفر طباطبایی یزدی 09153134276 1100
17 تابلوساز یعقوبی امام خمینی 78پ 11 05138515617 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود یعقوبی 09155072438 1108
18 تابلوساز کاج بلوار مطهری شمالی بعد از مطهری شمالی 51 پلا 955 05137332029-05137318490 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم جعفری 09155116649 1109
19 فروشگاه رنگارنگ بازارچه سراب روبروی سراب 4 سمت چپ 05132250020 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد رضا رحیمیان 09153133691 1110
20 تابلوساز فدائی خیابان کاشانی-روبروی کاشانی 43-پلاک 207 05132253440 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود فدائی 09155114904 1111
21 تابلوساز ستاره بین عبادی 33 و 35 -پلاک 5/543 05132250895 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی ذکاوت 09153230501 1115
22 تابلوساز ذکاوت مطهری شمالی53-قطعه دوم - جنب بیمه ایران -سمت چپ 09151118436 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود ذکاوت 09151118436 1116
23 تابلوساز حسنی بلوار قرنی-بین قرنی 14و16-پاساز آرش -طبقه اول-واحد 23 05137290051 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر حسنی 09153168407 1117
24 تابلوساز ثمین خ امام خمینی بازارچه سراب جنب کوچه هدایت 05132231470 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامرضا گلدوز حقیقت 09153146019 1122
25 تابلو سازی زینلی بلوار شریعتی- مقابل شریعتی 37 05136635791 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 رضا زینلی 09155234107 1130
26 تابلوساز کلاسیک خ امام خمینی بازارچه سراب جنب مسجد حمزه پلاک 28 05132219081 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید احمد رادمنش 09155157305 1132
27 تابلوساز تبسم امام خمینی 76 - پلاک 78 05138520192 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد پورآزاد 09353377982 1134
28 فرزاد زاهدی خیابان جمهوری-داخل جمهوری9-نبش قباد جنوبی2-پلاک 102 09158513362 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 فرزاد زاهدی 09158513362 1144
29 تابلونویس فجر بلوار طبرسی شمالی نبش طبرسی شمالی 1 داخل کوچه سمت راست پلاک 4 05132118165 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود رستمی 09155045826 1152
30 تابلو ساز بخشی بلوار طبرسی شمالی - نبش طبرسی شمالی 21 - پلاک 859/1 05132125911 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد بخشی 09155591134 1156
31 تابلوساز بازتاب امام رضا48-نبش چهارراه پنجم قباد 19 پ80 05133416504 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید سعید علوی 09155143238 1157
32 تابلو ساز قصر خ امام خمینی بازارچه سراب بعد از سراب 5 پلاک 105 05132241872 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود برادران 09155039814 1164
33 حمیدرضا عرفانی حسین پور خ امام خمینی بازارچه سراب مقابل کوجه ورزنده 05132232064 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا عرفانی حسین پور 09153160456 1167
34 براتعلی ساقی بلوار ابوطالب بین ابوطالب 24 26 - پلاک 224 05137252135 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 براتعلی ساقی 09153225122 1170
35 لوازم تابلو سازی ونوس امام خمینی 14 - بازارچه سراب - نبش کوچه جهان - پلاک 38 05132236479 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید برزشی 09155155840 1189
36 تابلو سازی برج خ امام خمینی بازارچه سراب داخل سراب 5 پلاک 18 05132231390 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد مهدی قاسم زاده 09153166504 1191
37 تابلوسازی سیرنگ بلوار توس 3 - نبش ولیعصر 4 - قطعه اول 05137661537 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 باقر اقدسی 09155156652 1198
38 تابلو نویسی زارعی بلوار چمن - بین چمن 21 و 23 - پلاک 531 05133421629 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد حسن زارعی 09371328079 1206
39 چاپ بنراقبال بلوار پیروزی بعداز چهر راه کوثر نرسیده به پیروزی 35 05138833905 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 امیر منظمی اقبالی 09155025208 1209
40 تابلونویسی عرفان بلوار چمن نبش چمن 68 پلاک 21 05133655429 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین صاحبکار معین آباد 09153086847 1210
41 تابلویس نصراللهی چهارراه شیرودی بین چمن 40-42 05133658944 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی نصراللهی 09153250910 1214
42 ایمان سعید بلوار سجاد حد فاصل سجاد 18 و طبقه منفی پلاک 40 05137627555 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 ایمان سعید 09151100149 1218
43 تابلونقاشی چهره نگار بلوار سجاد پاساژ نگار طبقه تحتاني 09151108600 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 علی رضا ارباب معروف 09151108600 1219
44 تابلوساز مصدق بلوار پيروزي 39 پلاک 71 09153111768 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهرزاد مصدق 09153111768 1222
45 تابلو تبلیغات آرا چهارراه شهدا نبش بهجت 10 پلاک 361 05132280010 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید اکبریان 09157500057 1227
46 تابلو سازی دانیال لیزر .. دانشجو 27 قطعه اول سمت راست .... تابلوسازی دانیال (لیزر) 05138921200 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمد هاشمی 09153163474 1236
47 تابلونویس سماع هنر طلاب چهارراه هاشمی نژاد روبروی مثم شمالی 21 پلاک 71 05132144244 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 احمد بدری تارخه 09155820048 1238
48 نگارستان خط انتهاي بلوار فکوري نرسيده به ارغوان 1 پلاک 42 38799179 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 عباس علی مالکی 09155177532 1240
49 شهرچاپ امام خمینی 14 بازارچه سراب داخل سراب 8 پلاک 146/1......شهر چاپ www.printcity24.com 05132241726-5132241727 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی تیزابی مشهدی 09153156292 1245
50 تابلونویس ونک فلکس و بنر خیابان سیدی بین دایی 1 و 3 پلاک 145 (فلکس و بنر) 05133854566 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد زهدی 09151012457 1246
51 تابلونویس پارسه بلوار طبرسی حدفاصل پل فجر و پنجتن نبش بابانظر 18 پلاک 4 05132137435 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مرتضی قربانیان تیکانلو 09151058050 1262
52 تابلو نویسی نقش آفرین سیدی دائی 51 سمت راست قطعه اول 05133857231 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 پرویز حسینی 09152062264 1266
53 هنرکده حسین زاده خیابان گاز5 خیابان یاسر نرسیده به یاسر 1 پلاک 153 05137342847 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین حسین زاده 09155015626 1275
54 برش فلزات دنیای هنر جاده سنتو جنب هتل توریست توس آزاده 81 پلاک 4 05136661090 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید مهدی جعفری 09156039001 1276
55 سیما شبرنگ چهارراه خسروی بازارچه سراب روبروی هتل بشیر پلاک 202 05132226661 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی وطن خواه نوغانی 09155135770 1278
56 تابلوسازی ترنج بلوار استقلال بين استقلال 10 و 12 پلاک 46/1 36055580 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی گلی 09153137457 1279
57 تابلو سازی فرد بازارچه سراب مقابل کوچه باغ عنبر پلاک 57 05132259956 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین شجاع رضوی 09151113288 1282
58 پارس دکور خدمات لیزری سی ان سی طرحچی 2 پلاک 14 09155123016 1 انواع حکاکی با لیزر با کد آیسیک 921415 محمد بلوچی بیدختی 09155123016 1286
59 مصطفی اسماعیل پور مقدم بلوار ابوطالب نبش ابوطالب 52 پلاک 4 05137518067 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی اسماعیل پور مقدم 09155137612 1292
60 کاتر و پلانه سایه خ امام خمینی بازارچه سراب بعداز سراب 1 سمت راست پلاک 17 05132226649 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی داوریان نوحی 09155012667 1293
61 تابلوساز بهرنگ امام خميني 14 بازارچه سراب 5 طبقه اول پلاک 2 09155034836 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر عطائی نیا 09155034836 1294
62 تابلوساز قانع خیابان امام خمینی کوچه سراب مقابل کوچه باغ عنبر پلاک 65 05132211016 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عبدا... قانع نعمان 09155042781 1296
63 تابلوساز صالحی خيابان امير کبير رودکي بين 14 و 12 پلاک208 38442884 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی صالحی پور 09153012248 1302
64 تابلونوس سیبا کلاهدوز، قاضی طباطبایی بین 7 و9 پلاک 42 05137266187 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سعید ابری 09153002714 1305
65 تابلوساز خاتم امام خميني 14 بازارچه سراب روبروي دانشگاه پلاک 119 05132230978 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید دلیریان مقدم 09155100820 1892
66 تابلو نویسی و طراحی درویش قاسم آبادی بلوار شریعتی خیابان مرواردید 6 پلاک 52 09158111428 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد درویش بدر آبادی 09158111428 1312
67 لوازم هنری ذاکری امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 4 پلاک 85 05132250507 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد ذاکر بنده قرائی 09155154976 1314
68 تابلوساز فجر دیدگاه لشگر حاشیه میدان 38553067 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 ابوالحسن عزیزی 09153028072 1316
69 لوازم هنری شباهنگ خیابان امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 3 پلاک 71 05132218651 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن محمد زاده سرابی 09153204979 1322
70 پانتوگراف عرشیا امام خميني 14 بازارچه سراب 5 طبقه اول پلاک 2 32216239 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد محمد علی نژاد 09153108012 1325
71 طراحی و گرافیک چاپ بلوار امامت- امامت41- جنب پ96 05136057186 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فیروز نیک آئین 09151102871 1331
72 تابلونویس تک طلاب- چهارراه امت پاساژ ولیعصر پلاک 3 05132731510 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حمید تنها 09153244146 1333
73 تابلو ساز حیاتی حقوقی بلوار خیام شمالی 64 ستاره 1 پلاک 38 05137630347 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد حیاتی مطلق 09159145163 1338
74 تابلوساز جهان نما سيدي نبش رياضي 25. 05133851595 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا سلطان آبادی 09352171815 1342
75 فلکس و بنر ایمان خیابان امام خمینی خیابان بازارچه سراب نبش کوچه باغ عنبر پلاک 52 05132229426 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان آصفی 09155052706 1347
76 تابلو نویسی پیام پرستو نبش آیت اله عبادی 102 پلاک 2 05137318820 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا میرزایی برومند 09153031006 1348
77 تابلوساز خیزران تبش عبدالمطلب 29 جنب قهوه فروشي قطعه سوم 09155108059 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا حسن زاده 09155108059 1351
78 تابلونویس خالق پناه خیابان مطهری شمالی بین مطهری شمالی 44 و 46 پلاک 818 09151179631 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 پرویز خالق پناه 09151179631 1354
79 تابلوساز آریا بلوار استقلال بین 10 و 12( میدان معلم) 05136064966 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حیدر حسینی 09153117653 1356
80 تابلونویس ظفر شهرک شهید رجائی حر28 نرسیده به اروند 1 پلاک 11 05133727399 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مرتضی ظفری فر 09158070285 1357
81 تابلونویس سایه سار ابتدای خیابان پنجتن پنجتن 2 پلاک 36 05132142028 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 وحید پورعلی نژاد 09354553691 1362
82 تابلونویس طلیعه سیدی- بیست متری بهشتی- نبش دایی 48 پلاک 456 09155168490 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین جعفری آنی 09155168490 1363
83 تابلوسازی قانعی بلوار دانش آموز نبش دانش آموز 28 و 30 پلاک 2/58 05138926596 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید قانعی نقاب 09155195083 1374
84 تابلو سازی محسن قاسم آباد نبش شریعتی29 پلاک 755 05136642140 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محسن بانژاد حصاری 09151597567 1376
85 چاپ و تبلیغات فرهنگ طلاب مجلسی شرقی نرسیده به ابوریحان 1 جنب پلاک 13 05132735158 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 مهدی حامد 09159133820 1384
86 تابلو سازی سعید خدمات لیزر امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 6 پلاک 130 05132214087 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید برزشی 09155075061 1392
87 فلکس و بنر ایران بلوارهدایت،مقابل هدایت5 09153098964 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 امیر عفتی کاریز نوعی 09368042227 1399
88 تابلوسازی نوین امام خميني 14 بازارچه سراب مقابل مسجد حمزه پلاک 35 05132237493 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن عباسیان مهر 09153113264 1406
89 تابلونویس مومنی خیابان عبادی داخل عبادی 73 خیابان فاطمیه 17 پلاک 66 05137321245 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی مومنی 09159178913 1411
90 تابلوساز ایزدی بلوار معلم بين معلم 50 و 52 پلاک 53 05138915064 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 داریو ش ایزدی 09151021276 1413
91 فلکس و بنر نارسیس بلوار فرهنگ بین فرهنگ 37 و 39 پلاک 75 05138912122 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس ملاخانی 09153130090 1418
92 تابلونویس راه نو طبرسی شمالی 12 نبش کوچه سوم شهید سوختانلو 6 پلاک 170/1 05132173001 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جمال حاجی زاده 09153230775 1419
93 ابوالقاسم طهوری بلوار دستغیب نبش دستغیب 28 فرهاد 29 پلاک 29 05137624438 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالقاسم طهوری 09151133324 1420
94 تابلونقاشی ونوس خ شریعتی – زیست خاور – طبقه منفی 2 واحد 1036 05138521986 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 محمد علی رضایی تربتی 09158805123 1422
95 علیرضا شاهسون قره قونی امام هادي بين امام هادي4وشهيد پايدار . 05136662066 2 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا شاهسون قره قونی 09155126568 1431
96 تابلو نقاشی حریمی خ کوهسنگی- زیست خاور طبقه منهای 2 واحد 1021 05138548130 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 حمید حریمی 09155124308 1435
97 تابلونویس احیایی بلوار توس- توس73 بین خدادادپور 4 و 6 پلاک 76 05136577201 2 خطاطی با کد آیسیک 921423 امیرعلی احیای شورچه 09158269701 1437
98 تابلوساز امید بلوار معلم معلم53 نبش قائم مقام36 پلاک 2 05138640797 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید شعبان زاده بردر 09155172781 1439
99 تابلوساز پاییزه گازبعدازچهارراه پنجم،بین گاز10 و 12پلاک423 05132719741 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 صادق عباسپور نجار 09159125194 1441
100 تابلوساز پدیده امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی دانشگاه آزاد .... تابلوسازی پدیده 05132219674 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد دهقان راد 09151000795 1442
101 گالری هنری نارسیس صیاد شیرازی 2 چهارراه اول سمت راست سرو 10 پلاک 13 05138646315 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 آیلار سادات شاه آبادی 09331635415 1459
102 تابلونویس نوروزی بلوار جمهوری اسلامی 22 نبش شهید عرفانی 13 پلاک 242 05133425367 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین نوروزی 09153013699 1461
103 فلکس و بنر شبرنگ تندیس نگاران چهارراه استانداری خ ثامن الائمه1 جنب کانون بازنشستگان 05138513600 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 سید هادی قاینی 09153178737 1463
104 تابلوساز تک نام بلوار معلم- بین 44 و46 پلاک 1188 05138683651 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 بابک حکاک دوخت قدسی 09157040936 1467
105 تابلونقاشی ونوس کوهسنگی- مجتمع تجاری زیست خاور طبقه منهای 2 واحد 1035 05138598715 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 محمد جواد رضایی تربتی 09153131238 1476
106 نئون سازی افروز آبکوه 22 پلاک 478 05137658965 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 حسین ظریف نجارتازه جوان 09158205312 1488
107 تابلونویس زهانی بلوار پنجتن، پنجتن 48 شهيد قرباني 16 بين چهارراه اول و دوم 05132130050 3 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا زهانی 09159132282 1490
108 تابلو ساز انتظار سیدی 35 متری اول نرسیده به مهدی 4 پلاک 251 05133851741 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین جعفری قلعه جوقی 09158803245 1491
109 تابلونویس سیدمحسن شهرک شهيد رجايي حر 2 نبش پورسينا 17 05133756222 2 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید محسن موسوی امام وردی خان 09158533524 1496
110 پانتوگراف پارس (لیزر) امام خميني 14 بازارچه سراب نبش سراب 4 پلاک 76 31- 05132244430 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی رشیدمهر 09151200465 1500
111 تابلونویس حمید خواجه ربیع 27- خ شهید چشم پوران پلاک 5 05137416500 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حمیدرضا کوهی رستم کلائی 09151156883 1504
112 تابلو ساز جلوه هنر بین ابوطالب 21 و 23 قطعه پنجم 05137260589 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن احسانی راد 09153598751 1509
113 تابلونویس کاشانی سیدی بلوار صبا صبا 30 پلاک 17 05133818453 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 عباس تقی زاده 09155176334 1510
114 تابلونویس کلبه معاصر گلشهر گلبوي 25 پلاک 263 09159121590 3 خطاطی با کد آیسیک 921423 محسن نوروزی چنارلو 09159121590 1514
115 تابلو جلوه سازان بلوار ابوطالب بین ابوطالب 27 و 29 قطعه پنجم 05137521851 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حامد بیرجندی 09155202977 1517
116 تابلوساز غفوریان امام خمینی 14 بازارچه سراب بعد از سراب 8 روبروی مسجد امیرالمومنین پلاک 206 05132251144 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید باقر غفوریان حیدری 09151155444 1518
117 مهر رضوان بين چمن 37 و39 جنب املاک رضايي 05133425964 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد رضایی 09355214225 1521
118 فلکس و بنر اندیشه بلوار ابوطالب بین ابوطالب 14 و 16_(چاپ فلکس و بنر) اندیشه 0 05137232393 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اکبر بهارآراء 09153145866 1522
119 تابلونویس فدک شهرک شهید رجایی- حر 5 سمت راست جنب مدرسه 05133769407 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد رضا ذابح 09355181664 1528
120 تابلوساز نیلی توس 11 ذوالفقار 4 پلاک 29 09155183706 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد عباسیان 09155183706 1544
121 تابلوساز کهکشان بلوار تئس 70 بین زمان 2 و 4 پلاک 24 05136575037 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم ایام جوانی 09155015516 1546
122 تابلونقاشی فرزاد کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور طبقه-2 - 1022 05138521539 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 فرهاد بیدختی لطف آباد 09151041541 1548
123 تابلو سازی بعد سوم تقاطع سیدرضی و چهارراه معلم جنب نانوایی پلاک 347 05138783275 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حامد قائینی 09365313838 1553
124 لوازم هنری ویتنون امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 4 پلاک 87 05132236389 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی رحیمیان 09153136037 1556
125 زنجیره هنر تقوی کوهسنگي 31 برج تجاري مهر طبقه منفي 4 واحد 112 . 38495513 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 داود بهرآبادی 09155225466 1559
126 محمد کاظم الهی خیابان امام رضا امام رضا 68 پلاک 11 05138594390 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد کاظم الهی 09355877908 1566
127 تابلوسازی کیمیا نبش امت 21 09153085108 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم عباس زاده خرمشاهی 09153085108 1570
128 تابلوساز جهان آرا رضائیه- بلوار وحدت- وحدت 16 05133655319 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی شه دوست ایزدی مفرد 09365111599 1575
129 هنرکده بصيرت کوهسنگی- مجتمع تجاری زیست خاور- طبقه منهای 2 واحد 1090 09371269669 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سعید بصیرت 09371269669 1576
130 تابلوساز کارا خیابان دستغیب نبش دستغیب 8 و سه راه فلسطین پلاک 180 05138414534 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد علی نظیفی 09154030882 1580
131 چاپ بنر و تابلو ساز نوآوران بلوار فکوری داخل فکوری 13 پلاک 7 05138695478 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد پهلوان 09153088544 1581
132 تابلو نئون مهتاب امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 6/1 پلاک 154/3 05132214507 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 حمید صباغ مقدم 09153062856 1592
133 تابلونویس معین بلوار صیاد شیرازی ذاخل صیاد شیرازی 43 پلاک 12 05138695331 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین معین 09156850963 1593
134 تابلو نقاشی چشتی کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور طبقه 2- واحد 1129 05138539363 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 عبدالمجید چشتی 09159164700 1595
135 تابلوساز اندیشه بلوار 17 شهریور – بلوار شیرودی –بین شیرودی 7 و 9 05133415417 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی اکبریان بیرم آباد 09155068356 1598
136 پوریا پیشرو امام خمینی 15 پاساژ پرورش طبقه منفی 2 پلاک 47 05132235485 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا قلی زاده 09159114724 1602
137 تابلوساز نگین امام خمینی 14 بازارچه سراب نرسیده به سراب 1 پلاک 11 05132223052 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مریم کاویانی شکیب 09151200091 1615
138 فلکس و بنر نگار قاسم آباد- شهرک لشگر فلاحی 26 05135219524 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسن الهی 09105004600 1620
139 فلکس و بنر 88 شهيد رستمي 38 محمد آباد نبش محمدآباد 2 پلاک 34 05133685345 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد نصراللهی 09156228002 1636
140 جهان شبرنگ بازارچه سراب 05132220104 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 علی ذاکر بنده قرائی 09153051411 1642
141 تابلوساز آبنوس قاسم آباد- شاهد 59 و61 05136635770 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامعلی خسروئی 09155074125 1645
142 تابلوساز جلوه هشتم کوي اميرالمومنين بين خيبر 4 و 6 پلاک 22 05137641438 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید خزیمه 09155216536 1647
143 پانتو گراف آریا امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش کوچه هدایت طبقه اول...تابلوسازی (پانتوگراف) آریا 05132240981 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود مبارز خراسانی 09153183187 1648
144 پانتوگراف باربد امام خمینی 14 بعد از سراب 2 پلاک 56 05132253571 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد رضا زاهد منش 09151132810 1652
145 نقش آذین بين ابوطالب 26 و 28 پلاک 228 05137235810 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس کاخکی 09155334430 1654
146 کاترپلاتر علی فدائيان اسلام بين فدائيان اسلام 24 و 26 پلاک 554 09155186244 1 طراحی و برش شبرنگ و روز رنگ با کد آیسیک 921429/9 علی عرب نظرگاه 09157774558 1655
147 تابلوسازي شهر نبش شریعتی4- سمت چپ 36628193 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 علی اصغر کرمانی 0915141077 1659
148 فلکس و بنر شاذگرافیک سيدي خيابان قائم داخل قائم 5 قطعه دوم 05133854998 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 حسین شاه محمدی 09158931910 1667
149 کاترپلاتر قلی زاده حاشیه شیرودی نبش شیرودی 24 09368896579 1 طراحی و برش شبرنگ و روز رنگ با کد آیسیک 921429/9 علی قلی زاده سلطان آبادی 09368896579 1672
150 کاتر پلاتر مشهدی شهرک صنعتي طرق خ پيشه 10پلاک 181 05133923438 1 طراحی و برش شبرنگ و روز رنگ با کد آیسیک 921429/9 وحید عرب نظرگاه 09384897170 1687
151 تابلوساز طاها توس 5 نبش امير 3 09158180458 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمدرضا ابراهیمی 09372545588 1689
152 خدمات فروش برچسب رنگینه خ آزادی کوچه بیمارستان شاهین فر 05132213783 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 محمد جواد اسمعیلی 09151592270 1698
153 تابلو سازی کاریزما داخل توس 39 نبش موسی پور 12 پلاک 1 05136075731 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی حاتمی ابراهیم آباد 09156599395-09332890343 1701
154 تابلوساز نوین اسپارک نوین حرعاملي 33 نبش شيشه چي 20 09372265537 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی شریعتی 09372265537 1702
155 نئون سازی آدینه بلوار توس بین توس 44 و 46 پلاک 13 05136653960 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 مهدی فروغی راد 09158106400 1719
156 خدمات لیزر رضوان امام رضا 54 (جمهوری اسلامی 3) پلاک 16 05138510861- 05138551655 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جعفر آقا بیگی 09158166136 1723
157 فلکس و بنر آرمان حاشیه بلوارفردوسی،حدفاصل میدان استقلال وفرامرزعباسی پلاک 616 05136088713 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود طاهری 09153156293 1725
158 نئون سازی مشهدنور بلوارپیروزی،دلاوران43،آرمان7پلاک99 05138222805 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مسعود بخشی 09151078604 1731
159 تابلونویسی آریا کاتر فدائیان اسلام13،بین فارابی5و7پلاک 1/17 05138593018 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 امیدطاهر خراسانی 09151009041 1733
160 تابلوسازی پرتوسازان بلوار معلم,بین معلم17و19پلاک189 05136053121 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید بزرگی علی آبادی 09151068952 1742
161 تابلونویسی خاوران چهارراه استانداری،دیدگاه لشگرنبش کوچه شهیدآشنایی پلاک31 05138599491 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدموسی عرفانی نیا 09155007355 1743
162 محمدرضا رسول زاده قاسم آباد بلوار شریعتی بین شریعتی 4 و 6 پلاک 162 05136638629 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا رسول زاده 09366742868 1745
163 فلکس و بنر بهنگار خیابان امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 3 پلاک 64 05132230354 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن هادیان یزدی 09151246487 1747
164 نئون سازی باران نور خیابان امام خمینی بازارچه سراب نبش کوچه باغ عنبر پلاک 54 05132272931 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 یاسر درودی 09152006325 1750
165 تابلوساز ترنج نو بلوار توس،توس 13 پ24 05137619655 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا طحان 09155125462 1752
166 تابلوساز افسون بعداز توس 177 قطعه دوم 05137238580 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد غفوری حسن آباد 09151184267 1754
167 نئون سازی تبلیغات دقیق بلوار ابوطالب نبش ابوطالب 23 قطعه دوم پلاک 315 05137254408 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 محمدباقر منظمی باقرزاده 09151040176 1758
168 لیزر حکاک بلوار معلم نبش معلم 46 پلاک 1200 05138687755 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بهزاد حکاک دوخت قدسی 09159066460 1760
169 تابلوساز پارس الکترونیک خ خسروی دیالمه 2 کوچه فتاح خان پلاک 4/5 05132241287 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی محمدیان گل شیخی 9356349011 1762
170 تابلو ساز ایمان توس 85 نرسیده به شهید انفرادی 2 پلاک 22 05136581166 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان قربانی 09153181161 1764
171 تابلوساز پلاک قاسم آباد بلوار امامیه نبش امامیه 41 05136628091 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد سعادتی جعفرآبادی 09352616396 1765
172 تابلوساز ایران آزاد نبش توس 28 پ2 05136676428 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی محمد ذوالفقاری 09373519821 1771
173 تابلوساز برتر کوهسنگی خیابان امیر کبیر بین همت 14 و 12 پلاک 184 05138331635 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا بزرگوارطرقی 09151220319 1772
174 قلم نمونه کوهسنگی مجتمع زیست خاور ط 2- واحد 1124 05138516661 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا خارایی 09157011090 1775
175 تابلوساز پاسارگاد خیام شمالی 63 فیروزه 10 از سمت پارک قطعه اول 05137525362 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 افسانه ملایی 09303971272 1778
176 فلکس و بنر انعکاس بلوار سرخس روبروی میدان بار رضوی کارگر راضی 2 05133710045 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید علی اصغری 09151219853 1780
177 تابلوساز پارس لیزر بازارچه سراب بین سراب 2 و 4 پلاک 64 05132244430 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن رشید مهر 09155149156 1781
178 تابلو نقاشی سعیدی خ کوهسنگی مجتمع زیست خاور ط 2- واحد 1119 05138517110 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین سعیدی فهنه 09159805066 1785
179 تابلوساز شریف فلکس وبنر خ سیدی بین صبای 1 و 3 پلاک 21 05133871439 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین شریف زاده 09155021074 1787
180 تابلوساز هنرنما نبش عبادي 23 پلاک 2 05132241650 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید هادی ذاکری 09011039001 1788
181 لیزر فجر وکیل آباد 69 جنب مسجد الاقصی پلاک 4 05135097040 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی کاملی 09155593634 1789
182 تابلوساز دنیای هنر (لیزر) امام خمینی 14 بازارچه سراب بین سراب 3 و 5 پلاک 30/2 05132233300 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید هادی جعفری 09155039001 1790
183 تابلوساز اشرف میرزا شهرک صنعتی طرق بلوار کارگر داخل کارگر 1 پلاک 30 05133922717 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد اشرف میرزا 09151191370 1791
184 تابلوسازی سپهر (لیزر) بازارچه سراب نبش کوچه هدایت پلاک 71 05132217011 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود داوریان نوحی 09155132343 1795
185 تابلوساز سام امام خمینی 14 بازارچه سراب مقابل مسجد حمزه پلاک37 05132226894 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا خوشرو 09152233500 1796
186 تابلوساز سکندری خيابان امام خميني 14 بازارچه سراب پاساژ امير پلاک 27 05132218217 3 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین سکندری 09155186942 1798
187 تابلو ساز ملک امام خميني 14 کوچه بازارچه سراب داخل سراب 4 پلاک 78 32238687 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد ملک جعفریان 09154768891 1799
188 تابلوساز مهر قاسم آباد نبش فلاحي 33 پلاک 75 36222342 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی مهرعلی نیاکان 09358208454 1801
189 فروش برچسب و شبرنگ ایران زمین امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 3 پلاک 69 05132222385 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد صفای نیکو 09155112318 1802
190 تابلوساز لیزر دارکوب دستغیب 19 داخل کوچه سمت چپ پلاک 12 05137663050 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بیژن حسیبیان 09155213464 1804
191 تابلوساز عرشیا پارسه بازارچه سراب روبروی سراب 1 پلاک 16 05132254806 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد بخشی 09156518121 1807
192 تابلوساز سیوان خین عرب حسن شهاب 20 متری نسیم سمت چپ نبش کوچه اول قطعه دوم 09152001600 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود شیرمحمدی 09152001600 1810
193 تابلوساز آوا بلوار ابوطالب داخل ابوطالب 25 پلاک 218 05137255201 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی صمیمی فرد 09150013104 1813
194 تابلوساز مسلم بین ابوطالب 27 و 29 پلاک 375 05137283823 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسلم صابری مقدم 09157555949 1815
195 تابلوساز عافیت توس 33 بین شکری 17 و 19 پلاک 129 09151064167 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سیدامرا... عافیت 09151064167 1816
196 تابلونویسی باران داخل توس 53 09154777057 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن چنارانی 09154777057 1818
197 تابلوساز هنر نبش ابوطالب 36 پلاک 2 05137257378 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا اختری طوسی 09152435394 1821
198 تابلوساز کوروش قاسم آباد چهارراه مخابرات شریعتی 30/1 پلاک 38 05136628264 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد ضمیری نیا 09155044807 1823
199 شرکت آراد گستر سناباد توس بلوار معلم دور ميدان معلم 36097915 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 الهه ثابت خو 09305773039 1827
200 تابلوساز هنر مدرن شهرک صنعتي طرق خيابان وليعصر 1 09385969218 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد غلامرضا پور طرقی 09385969218 1829
201 تابلوساز رضا کاشانی بلوار صبا نبش صبا 36 جنب آرايش تک 05133120028 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامرضا تقی زاده 09158149606 1831
202 تابلوساز خاطره بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی 21 و 23 پلاک 917 05133250635 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود قربانی 09354994377 1833
203 فلکس وبنر هنرایران زمین بلوار توس بین توس 80 و 82 05136676567 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید خواجه 09158232803 1834
204 تابلوساز فلکس وبنر رایکاتوس بلوار دانشجو بین دانشجوی 25 و 27 پلاک 311 09155257268 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید قربانیان 09155257268 1836
205 تابلوساز فلکس و بنر ثامن بلوار ابوطلب چهارراه شفا نرسیده به شفا 32 05137533370 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 مجتبی شعبانی صدر 09153017782 1839
206 فلکس و بنر مهدی قاسم آباد خیابان دکتر حسابی شمالی 45 پلاک 18 09153224356 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 جواد مشمول 09355115844 1841
207 تابلوساز مقدم داخل ابوطالب 28 نبش گلبرگ 1 قطعه اول 09153064353 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن محمدی مقدم 09153064353 1842
208 تبلیغات نگاه رضوان لوار محمدزاده بين محمدزاده 1 و 3 پلاک 126 05137581591 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد پارسانیک 009157197100 1843
209 تابلوسازی معکب بين ابوطالب 24 و 22 پلاک 194 09331281122 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامرضا براتی 09331281122 1847
210 تابلوسازی پرتو نگار ابوطالب 18 نبش یاقوتی 3 05137282303 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هدی محمودی نقندر 09159169423 1849
211 تابلونویسی آسه سيدي خيابان قائم 35 متري دوم بين دايي 1 و 3 . 05133869823 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی زهدی 09359004220 1851
212 تابلوسازی توحید مصلي تقاطع چمن و سرخس ،سرخس 20 جنب بانک صادرات 05133654414 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان بانژاد 09395350928-09903354135 1867
213 لوازم هنری و نصب شبرنگ آریا امام خمینی 14 بازارچه سراب پلاک 29 32241469 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس بابانیا 009155683244 1675
214 تابلوساز طرح و رنگ (لیزر) بلوار فردوسی نبش فردوسی 8 مجتمع سعید طبقه منفی 2 پلاک 144 05137646028 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن محمدی 09154204255 1871
215 تابلوسازی جعفری (لیزر) امام خمینی 14 کوچه بازارچه سراب بین سراب 1 و 3 پلاک 39 05132237465 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین جعفری قلعه جوقی 09151060223 1873
216 تابلوسازی عبداللهی توس 69 خدادادپور 9 پلاک 15 09153083600 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا عبداله نژاد 09153083600 1872
217 تابلوساز کیوان صنعت پيروزي 3 رودکي 8 فاز يک تجاري پلاک 27 05138797634 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فریدون ابراهیم نیا 09150066830 1875
218 تابلو ساز دلیریان امام خميني 14 بازارچه سراب روبروي دانشگاه پلاک 119/1 05132230978 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید دلیریان مقدم 09155100820 1892
219 تابلوسازی آفتاب امام خمینی 14 روبروی کوچه ورزنده پلاک 10 09159765282 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید شهاب الدین قرشی 09159765282 1897
220 نمای برتر کوی امیرالمومنین بلوار ولی عصر بین ولی عصر 10 و 10/1 پلاک 50 05137631026 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی ذوقی ارکی 09152000452 1896
221 علیرضا رسول قاسم آباد - داخل اندیشه 8 - بعداز چهارراه - جنب پلاک 99 05136635804 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا رسول 09354716956 1150
222 گالری هنری رامین بلوار جانباز - مجتمع تجاری کیان سنتر 2 -واحد 333 05136144640 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رامین خمر 09153171069 1156
223 تابلو سازی عوض نیا شهرک صنعتي طرق دور ميدان کار آفرين گاراژ خاوران پلاک 16 05138435800 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد عوض نیا 09155575545 1183
224 تابلو سازی متین قاسم آباد نبش فلاحی 7 پلاک 109 05135217864 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی وجدانی اسماعیل زاده 09159243811 1269
225 تابلو سازی (کاتر پلاتر) پرند بلوار توس 61 پلاک 1 05136659505 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 انسیه دهنوی 09153095001 1732
226 تبلیغات نوآوران قرنی 19 نرسیده به چهارراه اول پلاک 34/1 05137241924 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 نوید ثابت اکبرزاده 09353266538 1734
227 تابلوساز شهرآرا بلوار هدایت بین هدایت 26 و 28 پلاک 393 09153061740 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی علیپور 09153061740 1879
228 تابلو پارسی شن خین عرب شهرک امام سجاد بین امام سجاد 18 و 20 05133390354 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فرزاد عابدزاده 09386596928 1893
229 تابلو سازی پیام سیدی 35 متری اول بین مهدی 1 و 3 پلاک 220 05133850129 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی پیامی 09159063039 1899
230 تایباد شبرنگ شهرک صنعتی طرق نبش پیشه 2 قطعه اول 05133923594 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احسان محمدی 09159271323 1900
231 بغل نویس ایران پلاک شهرک صنعتی طرق بین پیشه 6 و 8 سمت راست قطعه اول 05133927643 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا خوش صحبت 09151224548 1901
232 مشهد تابلو امام خميني 14کوچه بازارچه سراب جنب دانشگاه پزشکي 05132281414 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید علی جعفری کیذقانی 09153035002 1903
233 تابلوساز سینا بیست متری طلاب بین علیمردانی 15 و 17 جنب پلاک 219 09159246571 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی ولی پور 09159246571 1904
234 مشهد شبرنگ بین گاز 1 و 3 پلاک 107 09339445484 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد دانژه 09339445484 1906
235 تابلوساز آقایی خیابان عبادی بین عبادی 93 و 95 پلاک 1042 05137320578 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس آقایی جاغرق 09155187220 1907
236 تابلو ساز خورشید ایران جاده سیمان بلوار کشمیری بین کشمیری 37 و 39 09154779730 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید بهابین 09154779730 1909
237 برش شبرنگ چهرنما خیابان گاز بعد از گاز 9 قطعه سوم پلاک 427 05132769019 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فرحناز جعفری 09152062686 1912
238 تابلو ساز میلاد (لیزر) قاسم آباد بین شریعتی 52 و 54 پلاک 1028 05135228154 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 قاسم فتحی مسگران 09157605007 1913
239 لوازم هنری کیمیا امام خمینی 14 بازارچه سراب مقابل پاساژ امیر پلاک 190 05132213758 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید احمد علویان شهری 09154071143 1914
240 تابلو ساز آریانا (لیزر) بلوار توس بلوار ولی عصر، ولی عصر 2 پلاک 6 05137648155 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر احمد نژاد 09156129758 1916
241 تابلو ساز زاهدنیا بلوار عبدالمطلب بین عبدالمطلب 41 و 43 پلاک 428 05137595103 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعیده علی نیا 09154172743 1917
242 تابلوساز شهودی بلوار فرودگاه پروین اعتصامی 14 سمت چپ پلاک 314 05133444674 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی شهودی 09157771761 1918
243 گالری هنری سیاه قلم الماس شرق طبقه سوم روبروي سرزمين عجايب پلاک 52/200 09159041739 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه توانا 09159041739 1919
244 تابلو ساز کارناب بلوار عبدالمطلب بین عبدالمطلب 18 و 20 پلاک 316 05137337647 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سیدمحمد موسوی دوغ آبادی 09151008198 1920
245 تابلوساز رهاورد قاسم آباد شاهد50 پلاک 38 09153221538 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی اصغر نیر آبادی 09153221538 1921
246 ابلوساز شهریار بلوار جلال آل احمد 53 پلاک 120 09156781637 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 شهریار ارباب پور 09380932537-09156781637 1922
247 خیام لیزر آزادی 40 پلاک 56/1 05136072452 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر خانی 09150061234 1923
248 گالری هنری خورسندی کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1020 05138454455 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی اصغر ضمیر خورسندی 09155147360 1924
249 تابلو سازی پاسارگاد نوین بلوار پیروزی بین پیروزی 36 و 38 پلاک 1170 05138813087 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان عباسیان خلیل آباد 09156975761 1927
250 تابلو سازی وطن خواه شهرک ثامن کرامت 12/14 سه راهی سمت چپ جنب پلاک 90 09158020231 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود وطن خواه 09158020231 1929
251 تابلو سازی ملک امام رضا 63 سمت چپ پلاک 1/6 05138540124 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مریم بندار 09154354812 1930
252 تابلوسازی دلیریان امام خمینی 14 بازارچه سراب جنب سراب 3 پلاک 77 05132243017 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدعلی دلیریان مقدم 09156871205 1932
253 تابلو سازی رسانه نبش ابوطالب 27 قطعه سوم 05137260253 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا فعلی 09154067282 1933
254 تابلو سازی محمد طلاب خیابان وحید بین وحید 21 و 23 پلاک 1133 05132718813 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی قازری 09156845403 1935
255 تابلوسازی پارس نوین خین عرب طرح چی 5 قطعه چهارم 05137344271 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 یوسف خلیلی 09159179946 1936
256 تابلوسازی محمودی(لیزر) نبش رسالت 2/66 قطعه اول 05137344271 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا محمود آبادی 09159179946 1937
257 برش شبرنگ و روز رنگ شهاب رخ شهرک صنعتی طرق بینپیشه 1 و 3 قطعه دوم 05133663510 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه عربی 09156456989 1938
258 چاپ بنر نقش آرا بلوار ابوطالب بین ابوطالب 14 و 16 قطعه چهارم 05137123230 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 پیمان مظفری 09397463832 1940
259 طراحی و برش شبرنگ کاور بدنه بین گاز 9 و 11 پلاک 423 09309087929 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن کرباسی 09309087929 1941
260 تابلوسازی صفری خيابان شيرازي 4 بازار مرکزي فاز 2 پلاک 3/63 طبقه سوم 09387634912 3 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد مهدی صفری 09387634912 1943
261 تابلوسازی محمدی طلاب خیابان وحید نبش وحید 14 پلاک 586 09105004512 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی محمدی 09387994704-09105004512 1944
262 تابلوسازی ملل(لیزر-فلکس وبنر) امام خمینی 14 بازارچه سراب جمپنب دانشکده پزشکی قطعه دوم پاک 176 05132223067 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حوری جامد 09155101962 1945
263 تابلونویسی نما شهرک شهید باهنر خیابان حر 47 پلاک 159 05133965971 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هاشم خسروی 09159117054 1946
264 چاپ بنر فاطمی فداییان اسلام 25 بین شهید سلیمانی منش 16 و 18 پلاک 148 05133426756 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید فاطمی بیرک 09155004950 1947
265 شرکت سولان صنعت فردیس شهرک صنعتی کلات حاشیه فاز یک قطعه 28/12 09151073940 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جعفر سویزی 09151073940 1948
266 تابلوسازی دنیای نور طلاب حسینی محراب 63 قطعه دوم 09150291452 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 وجیهه یوسفی 09150291452 1949
267 تابلوسازی رنگین کمان خیابان ابوطالب بین ابوطالب 23 و 25 پلاک 327 05137136223 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا عباس زاده سیگاری 09362531653 1950
268 تابلو نقاشی نگاره قاسم آباد چهارراه مخابرات مجتمع اکسیر طبقه مثبت 1 پلاک 329 c 05136610562 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اکرم سزاوار ذاکران 09353266569 1951
269 تابلوسازی فولادی (لیزر) بلوار توس بین توس 73 و 75 بعداز رستوران ویلا قطعه 14 05136671500 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی فولادی 09158921044 1952
270 تابلوسازی ابهری بلوار میثاق بین رحمانیه 18 و 20 مجتمع پایانه مسافربری طبقه اول وادحد3 09151003387 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی ابهری 09151003387 1953
271 تابلوسازی افشار (لیزر) قاسم آباد بین حجاب 36 و 38 پلاک 352 05136238345 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی افشاری نیا 09151002136 1954
272 تابلوسازی سایه آفتاب بلوار طبرسی جنوبی طبرسی 57 قطعه n,l 09370493143 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حجت مواجی دربان 09370493143 1955
273 تابلوسازی سپند بلوار خيام شمالي نبش خيام شمالي 36 قطعه دوم 09159359467 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین خاکسار 09159359467 1957
274 تابلوسازی نگارگران بلوار توس 95 ابتدای خیابان سمت راست قطعه دوم 09152090900 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی نعیمی 09152090900 1958
275 خوشنویسی فرهنگ کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1087 09155185271 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا قربان نژاد 09155185271 1959
276 هنرکده شریعتی کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور واحد 1083 09300712550 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فائزه شریعتی 09300712550 1961
277 تابلوسازی آوای هنر هشتم امام خمینی 14 کوچه بازارچه سراب پلاک 18 05132234051 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین دادور 09153190054 1962
278 تابلوسازی تقی آبادی بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی شمالی 14 و 16 قطعه سوم 09150747783 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان تقی آبادی 09150747783 1964
279 تابلوسازی یاران امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 6 پلاک 108 05132240135 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین خورشاهی 09152633636 1965
280 تابلوسازی غراب نو امام خمینی 14 بازارچه سراب بین سراب 4 و 6 پلاک 104 05132223156 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی توکلی بینزی 09155147720 1966
281 تابلوسازی بنر خیابان گاز 8 بین حسینیه 2 و 4 پلاک 160 05137327290 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین طالب زاده 09156199281 1967
282 گالری هنری ذغال کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1082 05138381326 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه آسیابان عبدل آبادی 09154738953 1968
283 بغل نویسی مجتبی شهرک صنعتی طرق پیشه 12 قطعه دوم 05133923247 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 منصوره جهانی 09153590194 1969
284 تابلوساز مبین حک خیابان پنجتن 24 دهخدا شمالی 25 پلاک 363 05132114062 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد آریا مبین 09158993688 1970
285 تابلوساز رازینه (لیزر) خیابان مطهری شمالی بین مطهری شمالی 50 و 52 پلاک 884 05137310095 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن نیروبخش 09353522129 1971
286 جهان چاپ فلکس و بنر میدان 15 خرداد امام رضا 50 پلاک 59 05138558398 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی رضائی 09155241399 1973
287 فروشگاه ایمان بلوار دانشجو 26 قطعه اول سمت چپ 05138699419 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان دشتی رحمتی آبادی 09153211960 1974
288 آراد شرق لیزر عبدالمطلب 30 بین حائری 2 و 4 پلاک 60 05137271845 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالفضل خاک زاد 09154191700 1977
289 تابلوسازی وصال خراسان خیابان عبادی بین عبادی 10 و 12 پلاک 202 05137288708 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد مهدی علی آبادی 09153143071 1979
290 تابلوساز شاهکار قاسم آباد بلوار شاهد بین شاهد 11 و 13 پلاک 13/15 09015707363 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی رشیدی طاهری 09015707363 1982
291 گالری هنری چناری کوهسنگی مجنمع تجاری زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1032 05138511304 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد چناری 09199596633 1984
292 نوین تابلو بین ابوطالب 20 و 22 پلاک 184 05137264424 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی صادقیان لطف آباد 09152041775 1985
293 تابلوسازی سیفی بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی 1 و 3 پلاک 173 09017595158 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد سیفی 09017595158 1986
294 طراحی و برش شبرنگ خیابان جمهوری اسلامی 6 نبش چهارراه دوم سمت راست پلاک 77 09394696495 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد رضایی کامه 09100066113 1989
295 شرکت محافظ توس امام خمینی 88 پلاک 9 05138543705 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 طیبه صباغی 09155007582 1990
296 کاتر وپلاتر جهان شبرنگ نو داخل سید رضی 28 قطعه اول سمت راست 05136074215 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی کاشفی 09304546184 1993
297 چاپ یوسف امام خمینی 15 پاساژ پرورش طبقه منفی 2 پلاک 40 05132226245 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اکرم داوری 09156494963 1994
298 تابلوساز راستگو طلاب چهارراه برق شهید صدوق 3 پلاک 276 09152193312 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 خدیجه پاسبان مرغزاری 09153107818 1995
299 تابلوساز سهرابی جاده سیمان بین رسالت 130 و 132 قطعه سوم 05132424228 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین ترانه 09158114902 1997
300 تابلو نقاشی کهن صنعت شرق مطهری جنوبی 9 سمت راست نبش تقاطع اول پلاک 99 05137268908 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی رنگی 09155037275 2000
301 تابلو شنی تقی زاده جاده سیمان کشمیری 8/6 بعداز چهارراه دوم سمت چپ قطعه دوم 09158094514 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید جواد تقی زاده 09158094514 2001
302 تابلو فلکس و بنر سروش ابوطالب 23 قطعه اول 05137236461 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هدی سعادتمند تهرانی 09381545007 2003
303 تابلوساز قربانی خیابان شهید رستمی نبش رستمی 36 پلاک 284 05133657820 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اسماء یعقوبی سنگان 09155801397 2004
304 تابلوساز مهدیار ابوطالب 25 بعداز سه راه اول سمت راست حائری 11 09156154525 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی همتی سیستانیان 09156154525 2005
305 تابلوساز شهنام خیام شمالی 46 بلوار شکری روبروی شکری 19 جنب پلاک 216 05137603367 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی یار عابدینی 09150013793 2006
306 تابلوساز سما کشاورز 1 شهرک صنعتی کاوه چهارراه اول سمت چپ کوچه اول سمت راست پلاک 38 05136905401 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فریبرز زینلی 09155144003 2008
307 تابلوساز تیزابی امام خمینی 14 بازارچه سراب بین سراب 2 و 4 از سراب 4 قطعه سوم 05132229225 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید تیزابی 09155580643 2009
308 تابلوساز پاییزه عرفان امام خمینی 14 بازارچه سراب مقابل مسجد حمزه پلاک 133 05132237495 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامحسن درودی 09155003240 2010
309 گالری هنری آرش کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 پلاک 1142 09034936939 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 آرش محمودی 09158072382 2013
310 شبرنگ و کاتر پلاتر نظرگاه شهرک صنعتی طرق پیشه 10 پلاک 185 05133925663 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر عرب نظرگاه 09151530412 2014
311 گروه تکنسین های مشهد جمهوری اسلامی 17 بزرگمهر 12 پلاک 62 05133440886 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد فارابی 09159161568 2016
312 نمایشگر سروش قاسم آباد بلوار اندیشه رازی 6 پلاک 6 09158005536 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن کمالی 09158005536 2017
313 تابلو نقاشی توانا خیان شمالی میدان بهارستان الماس شرق طبقه دوم بین ورودی 1 و 4 واحد 43103 09338018790 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عطیه توانا 09372927929 2018
314 تابلو شنی خیان شمالی میدان بهارستان الماس شرق طبقه دوم واحد 43201 09378351802 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سمیرا گل محمدی 09378351802 2019
315 تابلو سازی امام خمینی 14 بازارچه سراب داخل سراب 4 پلاک 716 05132229225 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد حاضری 09152226700 2020
316 گالری بختیاری کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1101 05138665528 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا بختیاری 09156927375 2021
317 چاپ بنر امیر نبش عبادی 36 پلاک 1/554 05132242241 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر شیشه چی 09155037895 2022
318 تابلو سازی کنعانی توس 5 خیابان امیر نبش امیر 6 قطعه چهارم 05137636898 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی کنعانی 09155083426 2023
319 گالری هنری انفرادی قاسم آباد اندیشه 71 بعد از میدان پلاک 81 09154185512 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی انفرادی 09154185512 2025
320 طراحی و برش شبرنگ سیدی پروین اعتصامی 16 سمت چپ قطعه دوم 09358676043 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر حسین مکوئی 09358676043 2026
321 گالری هنری امید خدا کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1099 09354434627 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محسن امید خدا 09354434627 2027
322 چاپ پارچه نقش رادین پارس بلوار پیروزی نبش پیروزی 15 طبقه منفی 1 05138721659 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی بهمن یار 09159056134 2024
323 تابلوسازی شایسته روبروی ابوطالب 60 پلاک 751 05137513681 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی شایسته پای 09339116994 2028
324 سازه تابلو صدمتری چراغچی 25 شهید رشید 23 سمت چپ پلاک 21 09152002127 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید براتی 09152002127 2029
325 تابلوسازی مبتکران رسالت 120 شهید رجایی 18 پلاک 237 09152059149 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 زهرا یعقوبیان 09157004220 2030
326 خدمات لیزر نبی زاده گلشهر بلوار شهید آوینی بین آوینی 15 و 17 پلاک 225 09031822111 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی رحیمی 09158300226 2031
327 تابلوسازی برتر هدايت داخل محمدزاده 11 مهديان 4 پلاک 12 09156291820 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید حیدری 09156291820 2032
328 شرکت آی تک آرا وکیل آباد 50/1 پلاک 37 05138931413 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن نظری فر 09155003044 2033
329 طراحی و برش شبرنگ جام جم طرق خ کار آفرین دورمیدان کارآفرین سمت چپ قطعه اول 09055118357 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی بادپا 09055118357 2034
330 گالری هنری نیلوفر کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1027 05138381416 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سیده مرضیه حسینی امامزاده قاسمی 09121039923 2035
331 تابلوسازی نگار امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 1 پلاک 14 05132243521 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود خوشبخت نیا 09151041892 2036
332 بغل نویسی اسحاقی شهرک صنعتی طرق داخل پیشه 7 پلاک 13 09308700335 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر اسحقی 09308700335 2037
333 خدمات لیزر نوین طلاب بين علامه طباطبايي 25 و 27 پلاک 443 05132706297 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید سفید دندانی 09153254673 2039
334 تاببلو نقاشی رضا خیابان نواب صفوی مجتمع تجاری مجلل طبقه مثبت 1 واحد 240 09397788826 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامرضا فاتحی 09397788826 2040
335 تابلوسازی هنر قلم سیدی بلوار صبا داخل صبا 10 نبش سحر 1 جنب املاک پاسارگاد پلاک 1 05133890530 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 منصوره حیدری 09155113326 2041
336 نما برش گلشهر شهید آوینی 33 نبش چهارراه دوم پلاک 118 05132591735 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احسان کچرانلوئی 09394557434 2043
337 تابلوسازی ایلیا عبادی 88 پلاک 20 09361676551 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمد وفائی 09361676551 2044
338 تابلوساز نامدار توس بلوار شاهنامه بین شاهنامه 7و 9 نرسیده به میدان هفت خان قطعه آخر 05135424070 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا نامدار 09153089259 2045
339 برش شبرنگ و روز رنگ کریمی شهرک شهید باهنر حر 41 بین بسکابادی 16 و 18 پلاک 230 09156907814 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 نورالدین کریم یار 09156907814 2046
340 تابلوسازی زحمتی شهرک شهید باهنر داخل حر 92 جنب پلاک 468 05133963322 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی زحمتی 09159081024 2047
341 برش شبرنگ و روز رنگ پایانه شهرک صنعتی طرق اول کار آفرین جنب نمایندگی آزمون 09363222926 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا حسینی 09363222926 2048
342 چاپ فلکس و بنر نگار افرا بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی شمالی 34 و 36 پلاک 820 09371105275 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اسماعیل مصطفائی 09152073776 2049
343 خدمات لیزر حسنی بلوار امت بعد از امت 18 نرسيده به امت 36 قطعه دوم. 09159077118 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اصغر کمالی کیانی 09128929234 2050
344 گالری هنری امید کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1116 05138533658 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 انسیه امید خدا 09157575399 2051
345 چاپ فلکس و بنر موعود بلوار ابوطالب نبش ابوطالب 18 قطعه دوم پلاک 166 09150471973 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سروش جمشیدی 09150471973 2052
346 خدمات لیزر ثمین قاسم آباد چهارراه مخابرات داخل شریعتی 1/30 پلاک 22 05136624687 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد کریمی شرق 09151176152 2054
347 تابلوسازی پیمان دور میدان راهنمایی روبروی بانک شهر ساختمان خدادادی واحد 11 05137269600 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا جهاندیده 09377485104 2055
348 تابلوسازی تابیران بلوار دانش آموژ بین دانش آموز 15 و 17 پلاک 139 05136062616 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بسیم مویدی فر 09154503899 2056
349 تابلوسازی قاضی داخل رسالت 51 خیابان شهید میرزایی 21 پلاک 92 05132704343 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عقیل مرادی ایدلیکی 09159120487 2057
350 تابلو نقاشی چهره نگار کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1118 05138538183 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 معصومه بیک خراسانی نیا 09011276507 2058
351 تابلوسازی احسان بلوار توس داخل توس 140 پلاک 23 09155254434 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرضیه حیدری 09906165181 2059
352 تابلوسازی احسان بلوار دانشجو داخل دانشجو 21 پلاک 82 05138928672 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فریبا حسنی سعدی 09357986880 2060
353 تابلوسازی نوین ساز بلوار دنشجو بین دانشجو 26 و 28 جنب نانوایی قطعه دوم 05138689461 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 الیاس جلالیان حقیقت 09356960055 2061
354 تابلوسازی فردوس داخل سیدرضی 44 بعداز چهارراه دوم سمت راست پلاک 367 05136108868 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد مولوی 09156470905 2062
355 چاپ تابلو فلکس و بنر آراد بین امامیه 39 و 41 مغازه دوم پلاک 353 05136623727 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم رضوانی 09153214496 2063
356 تابلوسازی پاکدین قاسم آباد بلوار اندیشه داخل اندیشه 97 پلاک 49 05136232341 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا پاکدین 09019287564 2064
357 تابلوسازی مظفری بابانظر 18 بین شهید محراب حسینی 1 و 3 پلاک 11 09039528907 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد مظفری فیروز آباد 09039528907 2065
358 جهان تابلو امام خمینی 14 بازارچه سراب جنب مسجد حمزه پلاک 32 09029257795 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 معصومه حسین نژاد بزآباد 09029257795 2066
359 تابلوسازی نیما مطهري شمالي-بين مطهري 9 و11 پلاک 247. 09159169565 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هنگامه محمدیان منفرد 09159169565 2067
360 تابلوسازی ترکی بلوار پیروزی بین پیروزی 44 و 46 پلاک 148 05138830027 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید ترکی 09395434590 2069
361 تابلوسازی فرقانی خواجه ربیع خیابان 22 بهمن بین بهمن 9 و 11 پلاک 25 05137416652 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدجواد فرقانی اله آبادی 09151074236 2070
362 شرکت صنایع نوین آروند مشهد قاسم آبادشاهد 68 بعد از امام دوست 13 قطعه هفتم پلاک 5 05136614167 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرضیه پدرام 09158049404 2071
363 تابلوسازی اکبریان شهید رستمی 38 نبش محمد آباد 6 پلاک 96 09354127542 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 زهرا غلامی جامی 09354127542 2072
364 تابلوسازی وصال امام خمینی 14 بازرچه سراب نبش سراب 4 پلاک 92 05132292675 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جعفر قلی زاده 09156211532 2073
365 تابلوسازی حسن زاده سیدی بلوار شهید دائی بین دائی 56 و 58 پلاک 494 09155825545 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین حسن زاده 09155825545 2074
366 تابلوسازی هنرمند امام خمینی 14 بازارچه سراب مقابل کوچه باغ عنبر پلاک 1/63 05132219818 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه عاصی کیا 09154200171 2075
367 گرافیک سیاه و سفید بلوار ابوطالب بین ابوطالب 26 و 28 پلاک 230 05137282739 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 معصومه مشعوفی رضا آباد 09369307426 2076
368 تابلوسازی طرحی نو بلوار استقلال بین استقلال 5 و 7 پلاک 19 05136048879 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 زهرا سادات موسوی راد 09158177416 2077
369 تابلوسازی اکبری بلوار شهید رستمی بین رستمی 22 و 24 پلاک 150 05133647200 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر اکبری چاه کبوتری 09153137200 2078
370 تابلوسازی لطفی قاسم آباد داخل ادیب 48 سمت چپ قطعه سوم 09151000251 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید حامد لطفی 09151000251 2079
371 تابلوسازی شکوری(لیزر) امام خمینی 14 بازارچه سراب داخل سراب 4 پلاک 89/3 05132230347 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن شکوری 09156900472 2080
372 تابلوسازی ایده آل (لیزر) بلوار شفا نبش شفا 38 پلاک 7 09023231168 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدمهدی بالاگر 09023231168 2081
373 تابلوسازی کارا (لیزر) چهارراه معلم خیابان صدف داخل صدف 14 واحد 1 پلاک 34 09356831511 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد باقری 09356831511 2082
374 تابلوسازی ماروسی بلوار شهید رستمی نبش رستم ی26 قطعه دوم 05133656454 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابراهیم ماروسی 09058651287 2083
375 هنرکده خورشید بلوار هاشمیه داخل هاشمیه 6 ساختمان آبان طبقه همکف پلاک 147 09153380882 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سیده ملیکا معززاده 09153380882 2084
376 تابلوسازی گلنور الهیه نبش محمدیه 13/10 پاساژ مینو یک واحد 2 پلاک 2 09105090674 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی آریان مهر 09105090674 2085
377 تابلوسازی مطهری بلوار قرني 7 مغازه دوم سمت چپ جنب ايرانسل پلاک 857 09155147152 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا کورمی 09155147152 2086
378 تابلوسازی دهکده تابلو داخل معلم 71 بین ستاری 22 و 24 پلاک 1 05138658028 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 وحید حاجی حسینی 09150469463 2087
379 پارس صنعت چهارراه خسروی دیالمه 2 سمت چپ پلاک 4/6 051322245418 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احسان عباس زاده 09152069775 2088
380 اسماعیلی (کامپوزیت) بلوار وحدت نبش وحدت 2 قطعه دوم پلاک 12 09158908618 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رحیم اسماعیلی قلعه نوئی 09158908618 2089
381 گالری هنری سیاه و سفید احمد آباد ابوذر غفاری 2 واحد 1 پلاک 130 05138451201 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 شهلا مشکانی 09157138048 2090
382 تابلو سازی نیکان بلوار ابوطالب بین ابوطالب 16 و 18 پلاک 168 05137253552 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن شیبانی نوقابی 09151010950 2091
383 قربانعلی قلی زاده بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی 4 و 6 قطعه سوم 05132129645 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 قربانعلی قلی زاده 09152027715 2092
384 چاپ و تبلیغات خرداد مفتح بلوار ابوريحان بين ابوريحان 5 و 7 پلاک 231 09154532089 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین مهربان 09154532089 2093
385 تابلوسازی مهر رضوان بلوار چمن بین چمن 37 و 39 جبن املاک رضائی 05133426356 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد رضائی 09155005264 1521
386 تابلوسازی تابش کوی امیرالمومنین خیابان فدک 8 شهید صانع 20 پلاک 466 09195465584 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه اصلاحی ثانی 09195465584 2094
387 تابلو سازی صبانو امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 2 پلاک 57 09305081800 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود آشفته 09305081800 2095
388 تابلوسازی پارسا توس 53 بين شهيد فتحي 1 و 3 09157698085 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید رضادوست 09157698085 2096
389 تابلو سازی صبانور امام خمینی 14 بازارچه سراب بعد از سراب 11 جنب پاساژ امیر پلاک 145 05132243552 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد هنرور طالبی نژاد 09156878905 2097
390 لیزر چوبین خین عرب طرح چی 2 کشاورز 1/1 قطعه پنجم 09157071738 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد شیرمست ثانی 09157071738 2098
391 تابلوسازی ستاره ایثار بلوار هدایت داخل هدایت 5/14 پلاک 10 09337563069 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 طاهره رشنواد 09337563069 2099
392 تابلوسازی امیران عبدالمطلب 22 نکاح 19 نبش کوچه اول پلاک 10 09155746698 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید مجتبی امیریان 09155746698 2100
393 تابلوسازی بهبودی جاده کلات 500 متر بعد از پمپ بنزین خلق آباد قطعه هجدهم 09155823893 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید بهبودی ذکر آبادی 09155823893 2101
394 خدمات و برزش لیزر شجاعی بلوار شهید کریمی داخل کریمی 12 پلاک 1/94 کارگاه خدمات لیزر 09156198057 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید مجتبی شجاعی 09156198057 2102
395 تابلوسازی شاهین نبش نواب صفوی 16 مجتمع عدالت طبقه منفی 1 واحد 138 05133646872 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اکبر طلوع شیخ زاده یزد 09205118393 2103
396 تابلوسازی کتیبه نور بلوار معلم بین معلم 19 و 21 پلاک 243 05136093706 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی شریفیان 09359540952 2104
397 تابلو نئون ولی عصر بلوار طبرسي اول بين 62 و 64 پلاک 1652 32768247 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالفضل براتی فورجان 09153244891 1361
398 تابلوسازی مروی بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی 24 و 26 پلاک 558 05132121356 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید مروی 09155017855 1380
399 تابلوسازی سیام مشهد نبش توس 142 قطعه دوم 3677796 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن رضا پناه 09153159336 2105
400 تابلوسازی مالکی بلوار ابوطالب بين ابوطالب 24 و 26 طبقه منفي 1 قطعه سوم 09362001916 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید مالکی 09362001916 2106
401 تابلونویسی محمد آب و برق بلوار شهيد فکوري داخل شهيد فکوري 13 پلاک 27 09155008854 2 خطاطی با کد آیسیک 921423 یار محمد سهرابی 09155008854 1503
402 گالری هنری آقاپور کوهسنگي مجتمع زيست خاور طبقه منفي 2 واحد 1149 09154144927 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 ماریا آقاپور 09154144927 2107
403 تابلوسازی رسا نرسيده به پيروزي 15 پلاک 245 38790873 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی شاهرودی 09153595567 2108
404 تابلوسازی پارسا نبش معلم 25 پلاک 343 36092897 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بهنام پارسا 09157030800 2109
405 تابلوسازی زرین توس 95 بين نيلوفر 8 و 10 مغازه دوم 09159924092 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا شیخ زاده 09159924092 2110
406 گالری هنری خورشید جاده سيمان اسلام آباد خيابان امام رضا 14 نبش امام رضا 14/7 پلاک 2 09105537558 3 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 حسن نگاری خواه 09105537558 2111
407 تابلوسازی پارسا بين مطهري شمالي 34 و 36 پلاک 612 37241566 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 طلیعه نادریان بقمچ 09158317256 2112
408 تابلو نئون مهدیان بلوار دانشجو نبش دانشجو 28 طبقه منفي 1پلاک 2 38643033 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا مهدیان 09151590627 1438
409 گالری هنری دالی کوهسنگي مجتمع زيست خاور طبقه منفي 2 واحد 1043 09151088018 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 تکتم رسیده 09151088018 2113
410 تابلوسازی صیامی آزادي 77 بلوار پيامبر اعظم 77 قطعه سوم پلاک 17 36666647 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود صیامی علی آبادی 09156441304 2115
411 گالری هنری پالت کوهسنگي مجتمع زيست خاور طبقه منفي 2 واحد 1128 09155803173 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سیده فائزه قریشی یزدی 09155803173 2116
412 تابلوسازی پازل رنگی بلوار خيام شمالي 46 بلوار شکري بين شکري 6 و 8 09150038131 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد حکم آبادی 09150038131 2117
413 سران تابلو دور ميدان ابوطالب ابوطالب14 پلاک117 09156091819 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رسول عشرتی مغانی 09156091819 2118
414 تابلوسازی محبان (فلکس و بنر) بلوار چمن-بين چمن22و24 پلاک222 33441198 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر سخاوتی راد 09156628368 2119
415 تابلوسازی جلوه سازه ابوطالب بين ابوطالب 27 و 29 پلاک 375 37283928 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید صادق سیدی رشتخواری 09379388347 2120
416 تابلوسازی نماسازان عبادي37 امير4 پلاک68 طبقه منفي1 37232274 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 صادق عبداللهی مهر 09355902637 2121
417 تابلوسازی ممتاز بين ابوطالب 20 و 22 نبش ابوطالب 20 پلاک 1 طبقه همکف 37230785 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 یاسر ممتاز 09158588200 2122
418 گالری هنری باران کوهسنگي رودکي 2 برج مهر کوهسنگي طبقه مثبت 4 واحد 98 09158300583 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سحر الطافی 09158300583 2123
419 تابلوسازی شهاب خيابان بهارستان ميدان الماس شرق طبقه منفي 1 پلاک 22418 09155195428 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی باغدار کریم آبادی 09155195428 1036
420 تابلوسازی آبرنگ مام خميني 14 بازارچه سراب روبروي سراب 5 09398347117 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 پیمان صفری 09398347117 2124
421 تابلو نئون مشهد داخل ابوطالب 25 پلاک 214/1 09333013699 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حبیب اله پارسی 09333013699 2125
422 هنرکده پسر عموها (خط کشی اتومبیل) بلوار شهيد رستمي بين رستمي 52 و 54 پلاک 532 33414306 2 طراحی و برش شبرنگ و روز رنگ با کد آیسیک 921429/9 حمیدرضا میرسعید حسین آباد 09153140310 2126
423 تابلوسازی غلامی بلوار ابوطالب داخل ابوطالب 31 پلاک 409 09155988348 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد غلامی نقاب 09155988348 2127
424 گالری هنری آرمیتاژ کوهسنگي مجتمع تجاري مهر طبقه مثبت 4 09355395441 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 فرزانه طاهر هدایتی 09355395441 2130
425 سیما گرافیک نوین سيدرضي55.2-پلاک13 36017049 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهرداد محصص 09128400349 2131
426 آوای باران سيدي 35 متري اول بين مهدي 3 و 5 جنب بانک سپه 33861169 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 معصومه مسگری 09158787384 2133
427 تابلوسازی چاپلین کيلومتر 3 جاده کلات روبروي دوربرگردان کاظم آباد 09151007217 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر چوپانی 09151007217 1449
428 تابلوسازی آروان بلوار معلم چهارراه سيدرضي معلم 18 پلاک 392 36044944 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید رضائیان باجگیران 09159768003 2134
429 خانه دودی شهيد استکي بين چهارراه مطهري و گاز 09030699731 1 طراحی و برش شبرنگ و روز رنگ با کد آیسیک 921429/9 محمود یوسفی 09030699731 2137
430 تابلوسازی مشهد رنگارنگ بلوار ابوطالب نبش ابوطالب 32 09159129471 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سیدمصطفی موسوی خواه 09159129471 2138
431 تابلوسازی ماهور خیابان خسروی دیالمه 2 ساختمان 110 پلاک 4 09153065359 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد صباغ مقدم 09153065359 2139
432 تابلوسازی دماوند قاسم آباد بلوار اديب نبش اديب 31 36235129 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رحمن موسوی 09157121030 2140
433 تابلوسازی نگاه نوین قاسم آباد اديب جنوبي 19 پلاک 2 طبقه دوم 09120158824 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حامد قنبر پور 09120158824 2141
434 تابلوسازی هنر خیابان رسالت 72 پلاک 65 09387617100 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین پولادی خور 09387617100 2142
435 گالری صاحبه بلوار دانش آموز 27 پلاک 420 09151670536 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 گالری صاحبه 09151670536 2143
436 تابلوسازی رادین ابوطالب 58 کوچه اول سمت چپ جنب نانوايي 09152526627 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن درستکار سرابی 09152526627 2144
437 تبلیغات کوروش انتهاي چراغچي 23 قطعه دوم پلاک 8 09356056885 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالفضل قبادی 09356056885 2153
438 آقا تابلو ميدان راهنمايي نبش شهيد صادقي 4 پلاک 26 09152502508 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی احسان منش 09152502508 2145
439 تابلوسازی افق توس 142 بين حسين زاده 7 و 9 پلاک 69 09158234006 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید شیفته 09158234006 1717
440 تابلوسازی بیضایی بلوار اول طبرسي داخل طبرسي 65 پلاک 10 09157080105 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید مجتبی بیضایی 09157080105 2146
441 چاپ و تبلیغات افتخاری نبش امام خميني 9 پلاک 3 09157779979 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا جاروبی افتخاری 09157779979 2147
442 افرا چاپ (بنر- فلکس) سيدرضي 55 پلاک 280 09151088894 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود نخعی 09151088894 2148
443 تابلو لیولند بلوار معلم 75/9 پلاک 11 09158905525 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد جمال علیزاده رهور 09158905525 2149
444 اسپرت دیزل خيابان کار آفرين بين کارآفرين 1 و 3 پلاک 77 09155324191 1 طراحی و برش شبرنگ و روز رنگ با کد آیسیک 921429/9 مهدی خانی 09155324191 2150
445 خوشنویسی سماع قلم کوهسنگی 6 مجتمع زيست خاور پلاک 2099. 05138582090 2 خطاطی با کد آیسیک 921423 اسماعیل عزیزی 09151673151 2151
446 تابلوسازی رایان بين پيروزي 16 و 18 پلاک 510 05138763240 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فائزه بهلولی 09157133748 2152
447 فروش لوازم و ملزومات تابلوسازی قاضی خيابان رسالت نبش شهيد ميرزايي 21 پلاک 92 05132704343 1 خرده فروشی لوازم تابلو سازی با کد آیسیک 523629/2 سید علی اکبر قاضی 09151040415 2156
448 فایبر لیزر طرحچي 27 پلاک 31 05136901971 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمد بلک آبادی 09151200429 1249
449 تابلو شنی روستاي کشف خيابان نسترن قطعه 4 09155733316 3 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 امید سویزی 09155733316 2154
450 تابلوسازی رحیم زاده سناباد 33 خيابان تربيت پلاک 3 09155030938 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه جواهرزاده 09155030938 1112
451 تابلوسازی نمونه ابوطالب 37 ياس 14 پلاک 7 09373415641 3 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی مانی 09373415641 2155
452 تابلوسازی سراب بازارچه سراب داخل سراب 9 سمت چپ مغازه 4 پلاک 4/006 05132214288 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی ثقفی 09159768066 1634
453 چاپ بنر طلائی قاضي طباطبايي 10 بين سوزنچي 5 و 7 مجمتع فيروزه 05137269359 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسام الدین طلائي خالص سفلايي 09352758068 2157
454 گالری نقاشی شادی قاسم آباد مجتمع اکسير طبقه سوم واحد E582 09384768629 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 شادی قربان زاده منفرد 09384768629 2157
455 شرکت مهندسی توانگران شرق صارمي 38/12 پلاک 79 05138679478 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن خاکسار زارع ها 09153146591 2159
456 شرکت خوشگوار بلوار خيام شمالي ميدان عطار نيشابور داخل بازار مواد غذايي سپاد انتهاي خيابان چهارم 05137661449 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسینعلی رکنی 09155139424 2160
457 خطاطی سفینه النور رسالت شهيد کشميري 45 پلاک 55 05132654274 3 خطاطی با کد آیسیک 921423 مرتضی کته شمشیری 09382971058 2161
458 تابلو شنی علی جاده سيمان شهيد کشميري 6/8 قطعه دوم کارگاه 09330513371 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سید رسول تقی زاده 09330513371 2162
459 تابلوسازی نماذین شانديز ويراني 25 کشاورز 10 پلاک 113 09304077947 3 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی بحری فیض آبادی 09304077947 2163
460 بغل نویسی اتومبیل خرمشهر ساختمان پايانه مسافربري شهرداري 05138067171 2 طراحی و برش شبرنگ و روز رنگ با کد آیسیک 921429/9 سید سعید بگ زاده 09155028366 2164
461 تابلوسازی نوین نبش ابوطالب 36 09158279227 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا اختری طوسی 09158279227 1820
462 شرکت مدرن ایمن سازه گستر پایتخت کوچه ميرزا کوچک خان 9 کوچه بياتي پلاک 22 09150737419 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی سیبویه 09150737419 2165
463 تابلوسازی یگانه هنر امام خميني 14 بازارچه سراب جنب نانوايي پلاک 6 05132257510 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا جعفری 09336829139 2166
464 تابلو شنی کمالی خيام 46 شکري 2/3 پلاک 7 09300960071 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 یگانه کمالی اردکانی 09300960071 2167
465 تابلوسازی سبحان درياي دوم حسيني محراب 47 پلاک 585 09155801008 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 تابلوسازی سبحان 09155801008 2168
466 تابلوسازی سبحان درياي دوم حسيني محراب 47 پلاک 585 09155801008 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالفضل باعثی 09155801008 2168
467 تابلوسازی سیمای هنر مشهد بلوار ابوطالب بين ابوطالب 27 و 29 پلاک 373 09386605195 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه سلطانی بلوانلو 09386605195 2169
468 گالری هنری غزال کوهسنگي6 زيست خاور طبقه منفي 2 واحد 09032082476 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 عصمت صادقی 09032082476 2170
469 تابلوسازی یونیک صدمتري بين چراغچي 35 و 37 پلاک 4 09151188096 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید عظیمی 09151188096 2171
470 تابلوسازی گرامی خين عرب کشاورز 3 مجتمع کاوه پلاک 8 09370551346 3 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید سعید میرپرگرامی 09370551346 2172
471 تابلوسازی امید قاسم آباد داخل اديب 32/3 پلاک 11 طبقه 1 09128400593 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید غلامحسنی 09128400593 2173
472 گالری هنری جادو چهره ها جاهدشهر بين بوستان 4 و 6 پلاک 45/1 09305252910 3 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 افسانه آلفته 09305252910 2174
473 تابلو شنی سویزی روستاي کشف نسترن 19 پلاک 21 09155733276 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 فاطمه سویزی 09155733276 2175
474 گالری هنری پالت بين صاحب الزمان 5 و 7 پلاک 1/62 09155955986 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سارا قیطانی 09155955986 2176
475 تابلوسازی هنرور بين سيد رضي 15 و 17 جنب آرايشي 2002پلاک 81 05136063141 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان هنرور حاجی پور 09150012329 1800
476 تابلوسازی نوید گستر قاسم آباد اماميه 9 پلاک 4 05136631287 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 نوید زلفی 09151185195 2177
477 گالری هنری پروچیستا کوهسنگی 6 زيست خاور طبقه منفي 2 واحد 1110 09387930207 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 نسرین صبوئی 09387930207 2178
478 شبرنگ بارانی کاستومز پيروزي 76 پلاک 81 09150844007 1 طراحی و برش شبرنگ و روز رنگ با کد آیسیک 921429/9 رسول بدیعی نسب 09150844007 2179
479 تبلیغات ایما (فلکس_ بنر_ لیزر) بين راهنمايي 24 و 26 پلاک 17 05138437430 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه مقدمی فر 09019541069 2181
480 لوازم تابلوسازی رحیمی بلوار طبرسي جنوبي نرسيده به نبوت 1 پلاک 9 09152270566 1 خرده فروشی لوازم تابلو سازی با کد آیسیک 523629/2 محبوبه رحیمی 09152270566 2182
481 نمای کامپوزیت نوین فراز سيدي بلوار صبا بين شهيد خاکستري 7 و 9 پلاک 37 تابلوسازي نوين فراز (کامپوزيت) 09155256411 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید حسین ماضی سربالا 09155256411 1779
482 شرکت صنعتگران مهرآفرین شرق جاهدشهر خيابان بوستان داخل بوستان 18/4 پلاک 16 05136085741 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید ذاکریان 09120128011 2183
483 خدمات لیزری فضائلی نژاد مطهري شمالي 2-نرسيده به چهارراه دوم پلاک 332 05137263640 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید سعید فضائلی نژاد 09157754643 2184
484 خدمات لیزری رمضانی طلاب بلوار امت بين امت 31 و 33 پلاک 123 09155946173 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 راضیه بخشی گلستانی 09155946173 2185
485 خدمات لیزری سیدی علامه طباطبائي 28 بين ستايش 8 و 10 پلاک 90 09385098511 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 میر حمید سیدی پور 09385098511 2186
486 تابلوسازی استایی امام خميني 14 بازارچه سراب جنب مسجد حمزه پلاک 28 513223166 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد استائی 09155198860 2187
487 گالری هنرهای برجسته ویترین طبیعت داخل توس 72 امين 5 پلاک 37 05136661753 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سمیرا خسروی 09156455890 2188
488 گالری هنری رضائی فلسطين 18 بين قدس 13 و 15 پلاک 57 09155056589 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مریم ظریف رضائی 09155056589 1260
489 تاوا لیزر شهرک صنعتي طوس جاده حسن آباد روبروي دهکده گل پلاک 30 09158957855 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد قاسمی برون 09158957855 2189
490 تابلوسازی قهرمان بين امامت 62 و 64 پلاک 3 05136087162 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود قهرمانی 09105200040 1535
491 تابلوسازی سویزی نبش ابوطالب 32 از ابوطالب 32 قطعه سوم 05137131598 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد سویزی 09358323246 2190
492 تابلوسازی یازلان هاشميه 37 پلاک 179 09301635278 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عطیه فیروزیان مقدم 09301635278 2191
493 گالری هنری رابو نواب صفوي حاشيه ميدان شهدا مسجد گوهرشاد مرکز خريد مجلل طبقه همکف 09150741671 3 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 هدی محسنی پور 09150741671 2192
494 گالری هنری رنگین کمان ويلاشهر امام رضا 8 مجتمع تجاري ويلاژ توريست طبقه منفي 1 واحد 21 09157003314 3 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 مریم سلیمانی 09157003314 2193
495 گالری هنری تکتم کوهسنگي مجتمع تجاري زيست خاور طبقه منفي 2 واحد 1136 09159197671 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 فاطمه بنیادی 09159197671 2194
496 تابلوسازی معینی پور عبادي 18 حسين باشي 29 قطعه دوم پلاک 4 09156600045 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید معینی پور 09156600045 2195
497 تابلوسازی سویزی شهرک صنعتي کلات حاشيه فاز يک قطعه 12/28 09153057261 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جعفر سویزی 09153057261 1948
498 تابلوسازی جوان توس 33 شقايق 19 شمشاد 1/6 پلاک 19 09371793610 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حلیمه جدی اسطرخی 09371793610 2196
499 خدمات لیزری معصومی طلاب علامه طباطبايي 28 بين ستايش 4 و 6 پلاک 48 09304328400 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد معصومی 09304328400 2197
500 گالری نقاشی ميدان شريعتي زيست خاور طبقه منفي 2 واحد 1034 09158512071 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی اعلم کفش چی 09158512071 2198
501 تابلوسازی پردیس امام خميني 14 بازارچه سراب بين سراب 7 و 9 پلاک 101/5 09158954740 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد وفائی 09158954740 2199
502 فروشگاه دکوتاپ امام خميني 14 بازارچه سراب بين سراب 1 و 3 روبروي مسجد حمزه پلاک 29 05132212081 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید ذاکربنده قرائی 09154820080 2200
503 چاپ فلکس و بنر جمشیدی خيابان رسالت خيابان قائم داخل رسالت 64 پلاک 15/1 09155140241 2 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین جمشیدی فر 09155140241 1414
504 خدمات لیزری علی خيابان شهيد بابانظر 61 سمت چپ قطعه سوم پلاک 43 09151578538 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی دریوز خاکشور 09151578538 2201
505 خدمات لیزری مرادی بين امت 18 و چهارراه مفتح پلاک 50 09159006285 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر مرادی گلشیخ 09159006285 2202
506 تابلوسازی دلفین خيابان حرعاملي 47 نبش پمپ بنزين پلاک 551 09308064101 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد قادری 09308064101 2203
507 فروشگاه GEM امام خميني 14 روبروي داشکده شاهين فر پلاک 125 05132220221 1 خرده فروشی لوازم تابلو سازی با کد آیسیک 523629/2 مهدی رحیمی نیک 09155086253 2204
508 تابلوساز بازارچه 32221991 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 الکبری 09157091065 102
509 تابلو سازی حیدری شفا 30 دلاور 4 37522277 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سجاد حیدری 09156281820 2205
510 شبرنگ هادی فداييان اسلام 28 شهيد حسيني 4 پلاک 26 09375728005 1 طراحی و برش شبرنگ و روز رنگ با کد آیسیک 921429/9 فاطمه خلیلی قازیان 09157975828 2206
511 گالری خطیبی کوهسنگي 31 مجتمع مهر طبقه 4 واحد 99 09337668472 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 منصوره خطیبی خواه 09337668472 2207
512 تابلوسازي نريمان قاسم آباد بلوار امام دوست بعد از امام دوست 13 پلاک 110 36234004 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امین نریمان 09105505077 2208
513 تابلوسازي کارگزاري قاسم آباد حجاب 77 قطعه 10 09013243025 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عماد کارگزاری قره تکان 09013243025 2209
514 تابلوسازي افق جاده کلات شهرک صنعتي کوچه فاز کارگاهي واحد 116 32454165 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهرداد دهقانی 09151133937 1070
515 تابلوسازی باعدل سيدرضي 31 بعداز چهارراه دوم سمت چپ 09151018705 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فرشاد باعدل 09151018705 1905
516 تابلوسازی پيام سيدي 35 متري اول بين مهدي 1 و 3 پلاک 220 33850129 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی پيامي 09159063039 1899
517 تابلوساز سراب امام خميني 14 بازارچه سراب روبروي مسجد حمزه پلاک 25 32258928 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمد محمدپور 9155220265 1709
518 تابلوساز سيتارا بلوار خيام شمالي بعد از الماس شرق بهارستان 9/4 پلاک 13 37573780 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید شیرمحمدی 09151158807 1235
519 تابلوسازی شب تاب خیابان بهار-بین چهار راه لشکر و استانداری 05138549105 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی اکبر حسن زاده کاج درختی 09159211966 1020
520 تابلوساز خسروپور صد متری بلوار کشاورز3 بین چهارراه اول و دوم مقابل 3/14 05136905158 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اصغر خسروپور تهرانی 09151110380 1027
521 تابلونویسی فجرامید خ آزادی بازارچه سراب 05132227368 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید احمد خرد پیشه هاشمی 09153136255 1043
522 تابلوساز معین کوی طلاب خیابان میثم ، میثم 32 05132705700 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد علی معین زاده 09155002941 1053
523 تابلوساز مانی خ خین عرب- خ کشاورز1- شهرک صنعتی کاوه 05137285753 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن قربانی شیرکوهی 09151111173 1057
524 فلکس وبنر چهره بلوار ابوطالب- بین 3 و5 حاشیه خیابان 05137252794 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابراهیم محمدی 09155126978 1076
525 تابلونویسی عارف بلوار شهید عباسپور مقابل نیروگاه برق پلاک 52 05136722202 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی اکبر عارفی 09153022820 1079
526 تابلونویس داریوش خ سیدی- المهدی- قائم 12 05133850485 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 منصورکارگزاری 09153595165 1093
527 حیدرعلی عسگری بلوار ابوطالب-بین ابوطالب 29 و 31 -پلاک401 05137244287 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حیدرعلی عسگری 09153245900 1097
528 تابلوساز نیک بلوار عبدالمطلب بین 1 و3 05137315000 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالفضل رضایی نیک 09155136152 1098
529 تابلوساز سیمای هنر خیابان سیدی-بلوار سپاه-بین سپاه 49و51-پلاک129 05133814121 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی اصغر تقی پور حشمت آبادی 09151009134 1119
530 نئون سازی جلوه خ امام خمینی بازارچه سراب جنب کوچه هدایت 05132250105 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس حاجی زاده شبانکاره 09372923959 1123
531 نئون سازی خاوران آزادشهر بلوار استقلال بین استقلال 10 و بلوار معلم پلاک 46 05136086899 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 یدالله ایلخانی 09153151332 1139
532 تابلونویس طوبی بلوار شهید دستغیب - مقابل دستغیب 21 05137617816 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسن گلزار 09155151080 1205
533 تابلوساز اکبری بلوار مجد بین مجد 16 و 18 قطعه سوم 05137282827 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی رضا اکبری چاه کبوتری 09153125200 1211
534 حسن سید خوانی جاده سرخس بعد از میدان باررضوی بین حر 2 و 2/3 05133717447 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسن سید خوانی 09153027871 1215
535 تابلو سازی محسن (لیزر) بلوار سید رضی سید رضی 57 انتهای عقب نشینی...... تابلو سازی(کاترپلاتر) محسن 09155187537 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محسن بلک آبادی 09155187537 1263
536 تابلوساز ایزدی خیابان رسالت نبش رسالت 46 09159169725 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن ایزدی 09159169725 1270
537 تابلوساز راز سیدی خیابان قائم بلوار صبا غربی بعد از چهارراه نرسیده به صبا 2 سمت چپ پلاک 14 05133855688 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد رضا زارع پور 09159112695 1287
538 تابلوساز طلائی تقاطع استقلال و اسقلال 2 پلاک 2/1 05138423774-05138402612 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 مجید طلائی خالص سفلایی 09153163800 1291
539 شرکت افق رادین شرق خیابان امام خمینی 14 بازارچه سرابنبش سراب 4 پلاک 90 ....شرکت افق رادین شرق 05132224160 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود اسماعیل زاده 09151110408 1295
540 مرتضی خورشاهی بازارچه سراب مقابل مسجد حمزه 05132237496 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی خورشاهی 09156128264 1298
541 تابلونویس نادمی خیابان رسالت بین رسالت 45و47 05132742042 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد نادمی خور 09153006210 1306
542 تابلوساز دلیر خیابان امام خمینی- بازارچه سراب 05132243017 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن دلیریان 09156871205 1319
543 تابلوساز آریا خیابان عبدالمطلب بین عبدالمطلب 40 و 42..تابلوسازی آریا 09153138974 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 رضا نسائی 09153138974 1326
544 ابراهیم صفری قاسم آباد- بلوار اندیشه تقاطع اندیشه و رازی جنب درمانگاه سینا 05136629171 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 ابراهیم صفری 09155252677 1330
545 تابلوساز فاضلی خیابان سرخس مقابل سرخس 15 جنب مدرسه ولیعصر 05133657719 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 غلامرضا یزد فاضلی 09155820056 1332
546 اسلام ابراهیمی بردر بلوار ابوطالب بین ابوطالب 4 و6 05137271953 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اسلام ابراهیمی بردر 09153112722 1343
547 تابلونویسی سید شهرک صنعتی طرق خیابان پیشه 7 گاراژ مسافری 05133924078 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید محمود بگ زاده 09151055543 1355
548 تابلونویسی کمال خیابان امیر کبیر- همت شمالی 05138401557 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی کمالی یوسف آباد 09153190552 1368
549 تابلونویس ثامن بلوار چمن – بین چمن 42 و44 09153063101 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مرتضی وطن دوست 09153063101 1381
550 تابلوساز شافعی شهرک شهید رجایی جاده کنه بیست 36 09159015317 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی شافعی 09159015317 1400
551 موسسه هنری آرمان میدان 17 شهریور خیابان صدر نبش صدر 13... تابلوسازی (موسسه هنری سامان) 05133422693 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 قاسم بیگی 09155155265 1403
552 چاب بنر نگین 35 متری رسالت بین 39 و41 05132715114 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید روح الله فیروزی 09153187114 1426
553 تابلوساز فجر امید (لیزر) خ پیروزی بین حافظ و صیاد شیرازی جنب مسجد المهدی(بین پیروزی 64 و 66) 05138698405 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید کاملی بازه 09155114469-09155012673 1430
554 مرتضی دیانتی نیت خ آزادی بازارچه سراب 05132230528 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 مرتضی دیانتی نیت 09151007434 1440
555 نئون سازی بلوار هدایت- نرسیده به هدایت 2 05137311838 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 امیر امامی نسب 09159091707 1454
556 تابلو نقاشی پارمیس مجتمع تجاری زیست خاور- طبقه منهای 2 05138591394 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سید مرتضی مهدیزادگان 09153215032 1479
557 تابلوساز ماندگار بلوار پیروزی نبش پیروزی 32 05138834251 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین رمضانی 09153197206 1486
558 تابلونویس ونوس بلوار بهمن- بین 28و 30 09153203197 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد علی ایاز 09153203197 1501
559 تابلونویس سید بلوار دوم طبرسی بین طبرسی 32 و34 05132146151 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید محمد موسوی 09151119074 1511
560 فلکس و بنر یوسفیان گلشهر- شهید آوینی 27 05132590347 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی یوسفیان 09159241581 1513
561 تابلونویس فرخ خان بلوار بهمن – بهمن 6- سرنبش 09355181664 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی فرخ خان طرقی 09355181664 1527
562 تابلوساز کاخکی جمهوری 11 – داخل کوچه 05133442810 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی نظامیان کاخکی 09151238984 1540
563 تابلونویس سروش شهرک صنعتی طرق، بین پیشه 7 و 9 09153586877 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین عرب نظرگاه 09153586877 1541
564 تابلونویس سیام بلوار توس- خیابان ولی عصر- بین ولیعصر 12و14 05137670746 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 ابوالفضل فدائی 09364462308 1561
565 تابلونویسی موسوی میدان ده دی نبش رازی شرقی(امام خمینی 38)پلاک 15 05138592085 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محسن موسوی چهارطاقی 09159114407 1565
566 تابلونویس ماهان بلوار پیروزی- میدان حر- شهرک آزادگان بین پایداری 3/8 و 1/8 05138222984 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 فرهاد ظریف مرادیان 09154034859 1588
567 تابلونویس شهرشب سیدی- حاشیه 35 متری اول بین مهدی 4 و6 05133850004 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 رضا دادخواه جعفرآبادی 09155191540 1591
568 هنرکده دستان خیابان کوهسنگی- مجتمع تجاری زیست خاور- طبقه 2- واحد 1051 09153207573 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین جعفری 09153207573 1601
569 تابلونویس انعکاس بیست متری امت 25 (علیمردانی 36 و38) 05132579774 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد جواد ضرابی 09155079204 1614
570 نئون سازی سپهر کوی امیر- خ خیبر- نبش خیبر 2 05137650038 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 وحید عاطفه دار 09153111441 1632
571 تابلونویس خالقی خ آزادی- بازارچه سراب- روبروی بیمارستان شاهین فر 05132252500 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا خالقی 09153117750 1640
572 هادی عزیزی آزادی(میدان استقلال) بین آزادی12و14 05136083117 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی عزیزی 09155021149 1656
573 تابلونویس قائنی قاسم آباد- بلوار شاهد- نبش شاهد 77 05136641016 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمود قائنی 09359724240 1662
574 تابلوساز کیهان بلوار دانش آموز-نبش 24 05138926168 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی عابدی 09397880545 1664
575 فلکس و بنر عرفان خ طبرسی دوم- نبش 23 05132127664 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 قاسم پاکروان 09158070788 1668
576 تابلونویسی شاهی خ امام رضا نبش رینگ ترمینال 09376255524 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی اصغر شاهی 09376255524 1693
577 تابلونویسی مقدم توس 72 بین امین 8 و 10 09151805479 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حبیب الله مقدم 09151805479 1695
578 لوازم هنری و شبرنگ خ آزادی، کوچه شاهین فر 05132218690 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 سعید باقریان حقیقی 09154040795 1700
579 لوازم هنری عارف خ امام خمینی، بازارچه سراب، کوچه ورزنده 05132213263 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 محمد ابراهیم احمدی 09153041186 1703
580 محسن قانعی شیرازی امام رضا 70، سمت راست 05138526918 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن قانعی شیرازی 09155069371 1704
581 تابلوسازی لیزر شمس قاسم آباد، حجاب56 05136229946 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حامد سهامیان مقدم 09153106124 1705
582 تابلوسازی جهان شبرنگ نور میدان ضد، امام رضا50، نبش چهارراه دوم 05138536291 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 ابوالقاسم قنادان 09155022731 1707
583 سمیرا حدادیان مقدم قاسم آباد، فلاحی 20 05135210924 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سمیرا حدادیان مقدم 09376017177 1712
584 محمد جواد دلیریان مقدم بازارچه سراب، پاساژ امیر 05132218217 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد جواد دلیریان مقدم 09158044474 1715
585 مهدی خجسته شهرک شهید رجایی حر 22 سمت راست 05133716008 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی خجسته 09355326262 1718
586 لوازم هنری پارس شبرنگ چهارراه نخریسی،نبش فارابی9پلاک27 05138525474 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 جلال خدابخشی 09156474047 1729
587 تابلوسازی تیک خ آزادی،بازارچه سراب روبروی کوچه فتاح خان پلاک102 05132231013 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا دیانتی نیت 09159128803 1744
588 تابلوساز بهادر خ آزادی، بازارچه سراب ابتدای کوچه ورزنده پلاک10 05132241594 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالفضل بهادری برجی 09158082920 1748
589 محمود یزدپورپاریزی خیابان امام خمینی بازارچه سراب پاساژ امیر طبقه همکف 05132217612 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود یزدپورپاریزی 09355494045 1751
590 ایرج طلائی خالص سفلائی بلوار جانباز بین 2 و 4ساختمان هواپیمایی قطرطبقه3 05137661515 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایرج طلائی خالص سفلائی 09153137004 1756
591 تابلوساز محمدزاده خ رسالت داخل رسالت 36 پلاک 570 05132723986 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمدرضا محمدزاده اول 09156520892 1759
592 سیدمحمدمهدی امینی نیاک توس 85 05136546823 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سیدمحمدمهدی امینی نیاک 09362971125 1763
593 تابلوساز هنرآفرین بلوار ابوطالب بین 17 و 19 پلاک 247 05137271001 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی حسابی میبدی 09153584987 1768
594 تابلوساز خاکساز بلوار دانشجو بین دانشجو 34 و 32 پلاک 312 05138932560 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن خاکسار 09155101769 1770
595 تابلوساز دنیای ال ای دی بین طبرسی شمالی 5 و 7 09380829855 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 آسیه یزدانی 09380829855 1774
596 طراحی و کاتر سید هادی شهرک صنعتی طرق کارگر 3 09153592376 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید هادی بگ زاده 09153592376 1776
597 تابلوساز بهزاد کیلومتر 3 جاده صنعتی کلات خیابان ولیعصر 05132625461 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالقاسم غفاریان نخودی 09151133852 1805
598 مسعود خردمند کرامت 16 مفتح شرقی 11/6 پلاک 6 تابلوسازی خردمند 05138823714 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود خردمند 09151203500 1808
599 تابلوساز آرا طبرسی بلوار نبوت بین 9 و 11 پلاک 9 09155088021 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا ابوالفضلی 09155088021 1812
600 تابلوساز سلیم فلکس و بنر طلاب نبش علامه طباطبایی 26 05132583426 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود سلیمی بنه گز 09369485859 1826
601 تابلونویس مساعد بلوار طبرسی شمالی 12 نبش سوختانلو 21 05132194378 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد مساعد 09158198966 1828
602 تابلویسی نعیمی خیابان رسالت بین رسالت 26 و 28 پلاک 442 05133273233 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی نعیمی موحد 09357101722 1845
603 تابلو سازی آریا شبرنگ بلوار جمهوری 6 چهارراه اول سمت چپ پلاک 68 09302401910 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود کوثری 09302401910 1854
604 تابلوساز پرتو شرق چمن 37.... تابلوسازي پرتوي شرق 09158989778 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی مژده 09158989778 1859
605 تابلو نقاشی اسدی کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1098 09151199167 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سعید اسدی نژاد 09151199167 1860
606 تابلوساز ساقی بلوار ابوطالب 24 پلاک 202 09153054135 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین ساقی 09153054135 1861
607 نور پردازان نوین (لیزر) بلوار ابوطالب بین ابوطالب 21 و 23 پلاک 303 05137127071 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 روح الله رحیمی 09157037579 1864
608 تابلوسازی امداد تابلو پویانگار بلوار معلم میدان تربیت خیابان شهید قانع 26 پلاک 35 05138900215 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 میلاد امیری 09335577095 1865
609 تابلوسازی خورشید هشتم فلکس و بنر بلوار پیروزی بین پیروزی 15 و 15/1 روبروی بوستان اطلس پلاک 275 05138787926 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید عطاء الله صفاریان 09151026166 1868
610 تابلو نقاشی کاهانی خیابان کوهسنگی، مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2پلاک 1012 05138518323 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 علی مجرد کاهانی 09153589287 1863
611 تابلونویسی عباس بلوار پنجتن 85 سمت راست پلاک 39 09157097448 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس پورسبحان 09157097448 1874
612 تابلو حجمی رئال (نقاشی) بلوار خیام شمالی مجتمع تجاری الماس شرق طبقه سوم پلاک 62116 09152020711 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی عبداللهی 09152449324 1876
613 تابلوساز نبوی (کاترپلاتر و لیزر) بین امام خمینی 13 و 15 پاساژ پرورش طبقه منفی 1 پلاک 21 05132236956 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید مجتبی نبوی نژاد 09155076371 1877
614 تابلوساز صنعت آذین عبدالمطالب 7 بلوار هنرور بین هنرور 2 و 4 پلاک 36 05138425753 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود دریادل محمودآبادی 09154205729 1878
615 تابلو نقاشی آثار نفیس خیابان کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1028 05138520951 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ناهید غلامی 09156111939 1880
616 تابلوساز جهان لیزر خیابان آزادی آزادی 127 کوچه پنجم سمت چپ جنب پلاک 20 05136513390 1 انواع حکاکی با لیزر با کد آیسیک 921415 سید کاظم حسینی نژاد 09153195017 1881
617 تابلوساز نورمحمدی بلوار معلم حاشیه میدان دانش معلم 55 جنب پلاک 5 05138643156 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 روح اله نورمحمدی 09159311287 1882
618 تابلو ساز صافحیان بین پیروزی 35 و 37 پلاک 265 09159765282 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد یوسف صافحیان 09151541662 1884
619 تابلوساز سینا لیزر بلوار ابوطالب نبش ابوطالب 29 پلاک 12 05137275110 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین اسدی 09376995160 1885
620 سیاه قلم قاسم آباد بلوار حجاب انتهای حجاب 77 حجاب 13/77 پشت مسجد امامحسن مجتبی پلاک 2 05136236160 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد حسین اکبرزاده 09159319767 1894
621 تام تابلو بلوار فلسطین 3 پلاک 70 09155104308 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد احمدی 09155104308 1886
622 تابلوساز کلاسیک بهزاد بلوار سرافرازان خیابان رهایی شرقی بین رهایی 3 و 5 پلاک 125 05138226662 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بهزاد امیری فدیهه 09150071003 1547
623 حمیدرضا مرجانی قاسم آباد - بین حجاب 63 و 65 - پلاک 4/9 09151597558 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حمیدرضا مرجانی 09151597558 1148
624 تابلو سازی طلاب میدان عسکریه جنب مسجد حضرت رقیه(س) 09358582845 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا فدایی امان محمد 09358582845 1259
625 تابلو نویسی وطن خواه قاسم آباد بلوار حجاب 6/2 پلاک 192 05136635276 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن وطن خواه 09153141698 1887
626 تابلو ساز سپندار امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 2 پلاک 63 09374614108 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی توکلو 09158044474-09374614108 1925
627 تابلو سازی پاسارگاد نوین بلوار ابوطالب بین ابوطالب 23 و 25 پلاک 319 09157030064 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمود طالبی مقدم 09901151017-09157030064 1928
628 تابلو سازی نقش برتر خیابان رسالت بین رسالت 42 و 44 پلاک 646 05132767448 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمد فیروزی 09158051365 1934
629 تابلوسازی قربانی بلوار توس 74 پلاک 12 09156574652 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کریم قربانی 09156574652 1960
630 خانه تابلو لیزر-فلکس وبنر میدان ابوطالب نبش حرعاملی 49 پلاک 603 05137245230 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 دانیال امیری 09155005199 1976
631 مولوی لیزر مطهری شمالی 2 بعداز چهارراه دوم پلاک 153 05137262808 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین مولوی 09159144028 1978
632 لیزر ثمرقندی مطهری شمالی 2 نرسیده به چهارراه سوم نبش کوچه علی محمدی 10 پلاک 266 05133728725 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس پور محمد ثمر قندی 09159229973 1980
633 گالری هنری انارم کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1148 09334652527 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهسا صلاحی مقدم 09334652527 1981
634 تابلوسازی فاران بلوار ابوطالب نرسیده به ابوطالب 28 پلاک 232 09151075806 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی مومن کلاته 09151075806 1987
635 تابلوسازی نجاتی بلوار توس بین توس 15 و 17 بعداز بانک ملی داخل عقب نشینی قطعه سوم 05137670766 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی نجاتی 09153230715 1988
636 لیزر تکنو امامت 27 پلاک 126 05136067871 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا خوشه بست باغسنگانی 09155078279 1991
637 گالری هنری آقا و خانم عشقی کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1110 09129338220 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا عشقی 09029338220 1992
638 تابلوساز آرنگ داخل فلسطین 19 جنب پلاک 93 09153238320 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا ساکت فریمان 09153238320 1996
639 تابلوساز پازل بلوار دانشجو 15 مجتمع آراکس واحد 403 05138661973 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ریحانه عرفانی انصاف 09152411134 1998
640 گالری هنری گنجعلی کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 1 واحد 2092 05138597882 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه گنجعلی 09159067572 2011
641 لیزر یونیک نبش چهارراه فرامرز عباسی پاساژ دهقان طبقه همکف پلاک 18 09355830710 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بهزاد مقدم 09355830710 2012
642 تابلوسازی مصرزاده سرافرازان 3/9 نبش افرا 1 پلاک 41 05138844916 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 لقمان لعل مصرزاده 09155073795 2015
643 چاپ بنر نما بلوار شهید کامیاب نبش کامیاب 54 پلاک 30 05137249114 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی سقاء آستانه 09151003188 2042
644 تابلوسازی حسن زاده عبدالمطلب 39 بين منصوري 2 و 4 پلاک 12 09387001614 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن حسن زاده 09387001614 2114
645 تابلوسازی هنر برتر امام خميني 14 بازارچه سراب بين سراب 3 و 5 پلاک 101/5 09157050820 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین زیرک 09157050820 2135
646 چاپ بنر رنگارنگ نو بين پيروزي 16 و ميدان سلمان پلاک 444 09039509245 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی میرزائی 09039509245 2136