لیست اعضای مجاز اتحادیه تابلوسازان مشهد

برای مشاهده اطلاعات بیشتر از هر واحد صنفی بروری آیکون کلیک نمایید

اعضای غیر فعال اتحادیه

# ردیف واحد صنفی آدرس تلفن درجه رسته نام متصدی شماره موبایل کد عضویت
1 تابلوساز فار امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی دانشگاه آزاد اسلامی 05132223030 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 تابلوساز فارلیزر 09153113328 1002
2 تابلوساز خالقی خیابان پروین اعتصامی- بین 27 و29 05133414791 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد خالقی 09155222938 1004
3 تابلوساز مریخ خ امام خمینی- بازارچه سراب- جنب کوچه هدایت-پلاک79 05132227550 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم محیط رادی 09153143673 1005
4 تابلوساز خلیلی خیابان آزادی- چهارراه زرینه 05132232842 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید هادی خلیلی 1024
5 تابلوساز ساقی بلوار ا بوطالب بین 24 و26 05137246333 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 قربان علی ساقی 09153108541 1025
6 نئون سازی بخشی خ امام رضا(ع) 55 نرسید ه به چهارراه اول سمت راست - پلاک3/17 05138544638 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 محمد رضا بخشی 09155111453 1026
7 تابلوساز خسروپور صد متری بلوار کشاورز3 بین چهارراه اول و دوم مقابل 3/14 05136905158 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اصغر خسروپور تهرانی 09151110380 1027
8 تابلوساز اکبریان بلوار مصلی- سمت راست- بین مصلی 25 و27-پلاک 107 05133649733 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد اکبریان بیرم آباد 09155109459 1028
9 تابلوساز رام خ آیت الله عبادی 73 (بین فاطمیه 15 و17) پلاک 163 05137321671 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد شریعتی پویا 09153004192 1031
10 تابلوساز رحیم زاده خ امام خمینی بین 49 و 51 05138593303 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 محسن رحیم زاده 09153112948 1032
11 تابلوساز باغدار خیابان فلسطین 20 داخل میلان 05137629922 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی باغدار کریم آباد 09155195428 1036
12 تابلونویسی فجرامید خ آزادی بازارچه سراب 05132227368 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید احمد خرد پیشه هاشمی 09153136255 1043
13 تابلونویسی جهانی امام خمینی 14-بازارچه سراب-پاساز امیر-پلاک23 05132259690 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید قاسم جهانی فاز 09380755463 1052
14 تابلوساز معین کوی طلاب خیابان میثم ، میثم 32 05132705700 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد علی معین زاده 09155002941 1053
15 طراحی برش میدان ضد جمهوری اسلامی 4- پلاک 77 05138545297 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد فهیم 09153100444 1056
16 تابلوساز مانی خ خین عرب- خ کشاورز1- شهرک صنعتی کاوه 05137285753 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن قربانی شیرکوهی 09151111173 1057
17 تابلوساز تابلوکاران خیابان سیدی خلج 12 شهید دائی 37 .... تابلو کاران پلاک 94 05133854326 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس وجدانی دامغانی 09151152296 1061
18 حسن ابوعطا کشاورز3-شهرک صنعتی کاوه 05138818062 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن ابوعطا 09153167270 1067
19 تابلو سازان پائیزان خيابان امام خميني 14 بازارچه سراب مقابل کوچه باغ عنبر پلاک 53 05132252048 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فرزاد ثنائی 09153130043 1066
20 تابلوساز تابان بلوار شهید کشور نبش کشوری1 05137311444 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حبیب ا. جعفرزاده اصفهانی 09153165205 1071
21 تابلوساز صحت خ آزادی- بازارچه سراب- مقابل کوچه فتاح خان-پلاک106 05132256575 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی صحی 09151110481 1074
22 فلکس وبنر چهره بلوار ابوطالب- بین 3 و5 حاشیه خیابان 05137252794 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابراهیم محمدی 09155126978 1076
23 تابلونویسی عارف بلوار شهید عباسپور مقابل نیروگاه برق پلاک 52 05136722202 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی اکبر عارفی 09153022820 1079
24 تابلوساز سعید خیابان امام خمینی 14-بازارچه سراب مقابل مسجد فاضل 05132229295 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید مسعودی 09155133985 1082
25 تابلونویسی بهرنگ قاسم آباد- بلوار شریعتی بعد از شریعتی25-پلاک623 05136623724 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسن تقوی آبکوه 09159056379 1084
26 تابلوساز صناعت امام خمینی 14 بازارچه سراب 05132222830 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 پیمان صناعت 09153132572 1085
27 نئون ماه امام خمینی14-بازارچه سراب-بین سراب 4و6-پلاک98 05132227939 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی کاظم زاده دربان 09153181320 1089
28 تابلونویس داریوش خ سیدی- المهدی- قائم 12 05133850485 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 منصورکارگزاری 09153595165 1093
29 تابلوساز مهران خ آزادی بازارچه سراب نبش کوچه دادخوش گالری هنری مهران 05132214086 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید برزشی 09155113676 1096
30 حیدرعلی عسگری بلوار ابوطالب-بین ابوطالب 29 و 31 -پلاک401 05137244287 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حیدرعلی عسگری 09153245900 1097
31 تابلوساز نیک بلوار عبدالمطلب بین 1 و3 05137315000 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالفضل رضایی نیک 09155136152 1098
32 تابلوساز طباطبایی خ گاز بین12 و14 جنب مسجد امیرالمومنین پلاک 600 05132738235 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جعفر طباطبایی یزدی 09153134276 1100
33 تابلوساز یعقوبی امام خمینی 78پ 11 05138515617 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود یعقوبی 09155072438 1108
34 تابلوساز کاج بلوار مطهری شمالی بعد از مطهری شمالی 51 پلا 955 05137332029-05137318490 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم جعفری 09155116649 1109
35 فروشگاه رنگارنگ بازارچه سراب روبروی سراب 4 سمت چپ 05132250020 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد رضا رحیمیان 09153133691 1110
36 تابلوساز فدائی خیابان کاشانی-روبروی کاشانی 43-پلاک 207 05132253440 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود فدائی 09155114904 1111
37 تابلوسازی رحیم زاده خیابان سناباد خ تربیت شمالی 3 05138430327 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 عباس رحیم زاده نسخی 09151135196 1112
38 تابلوساز ستاره بین عبادی 33 و 35 -پلاک 5/543 05132250895 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی ذکاوت 09153230501 1115
39 تابلوساز ذکاوت مطهری شمالی53-قطعه دوم - جنب بیمه ایران -سمت چپ 09151118436 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود ذکاوت 09151118436 1116
40 تابلوساز حسنی بلوار قرنی-بین قرنی 14و16-پاساز آرش -طبقه اول-واحد 23 05137290051 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر حسنی 09153168407 1117
41 تابلوساز سیمای هنر خیابان سیدی-بلوار سپاه-بین سپاه 49و51-پلاک129 05133814121 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی اصغر تقی پور حشمت آبادی 09151009134 1119
42 تابلوساز ثمین خ امام خمینی بازارچه سراب جنب کوچه هدایت 05132231470 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامرضا گلدوز حقیقت 09153146019 1122
43 نئون سازی جلوه خ امام خمینی بازارچه سراب جنب کوچه هدایت 05132250105 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس حاجی زاده شبانکاره 09372923959 1123
44 تابلو سازی زینلی بلوار شریعتی- مقابل شریعتی 37 05136635791 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 رضا زینلی 09155234107 1130
45 تابلوساز کلاسیک خ امام خمینی بازارچه سراب جنب مسجد حمزه پلاک 28 05132219081 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید احمد رادمنش 09155157305 1132
46 تابلوساز تبسم امام خمینی 76 - پلاک 78 05138520192 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد پورآزاد 09353377982 1134
47 کانون آگهی و تبلغات آفاق قاسم آباد نبش شاهد 24 پلاک 100 09151107690 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد خلیلی 09151107690 1136
48 فرزاد زاهدی خیابان جمهوری-داخل جمهوری9-نبش قباد جنوبی2-پلاک 102 09158513362 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 فرزاد زاهدی 09158513362 1144
49 تابلونویس فجر بلوار طبرسی شمالی نبش طبرسی شمالی 1 داخل کوچه سمت راست پلاک 4 05132118165 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمود رستمی 09155045826 1152
50 تابلو ساز بخشی بلوار طبرسی شمالی - نبش طبرسی شمالی 21 - پلاک 859/1 05132125911 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد بخشی 09155591134 1156
51 تابلوساز بازتاب امام رضا48-نبش چهارراه پنجم قباد 19 پ80 05133416504 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید سعید علوی 09155143238 1157
52 تابلو ساز قصر خ امام خمینی بازارچه سراب بعد از سراب 5 پلاک 105 05132241872 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود برادران 09155039814 1164
53 حمیدرضا عرفانی حسین پور خ امام خمینی بازارچه سراب مقابل کوجه ورزنده 05132232064 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا عرفانی حسین پور 09153160456 1167
54 احمد رحمتی خ امام خمینی بازارچه سراب سمت چپ 05132230482 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد رحمتی 1176
55 لوازم تابلو سازی ونوس امام خمینی 14 - بازارچه سراب - نبش کوچه جهان - پلاک 38 05132236479 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید برزشی 09155155840 1189
56 تابلو سازی برج خ امام خمینی بازارچه سراب داخل سراب 5 پلاک 18 05132231390 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد مهدی قاسم زاده 09153166504 1191
57 تابلونویس افق داخل حرعاملی 15 بعداز مسجد امام حسن مجتبی (ع) 05137280359 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محسن گلمکانی 09151022550 1194
58 تابلوسازی سیرنگ بلوار توس 3 - نبش ولیعصر 4 - قطعه اول 05137661537 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 باقر اقدسی 09155156652 1198
59 تابلو نویسی زارعی بلوار چمن - بین چمن 21 و 23 - پلاک 531 05133421629 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد حسن زارعی 09371328079 1206
60 چاپ بنراقبال بلوار پیروزی بعداز چهر راه کوثر نرسیده به پیروزی 35 05138833905 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 امیر منظمی اقبالی 09155025208 1209
61 تابلونویسی عرفان بلوار چمن نبش چمن 68 پلاک 21 05133655429 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین صاحبکار معین آباد 09153086847 1210
62 تابلویس نصراللهی چهارراه شیرودی بین چمن 40-42 05133658944 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی نصراللهی 09153250910 1214
63 حسن سید خوانی جاده سرخس بعد از میدان باررضوی بین حر 2 و 2/3 05133717447 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسن سید خوانی 09153027871 1215
64 ایمان سعید بلوار سجاد حد فاصل سجاد 18 و طبقه منفی پلاک 40 05137627555 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 ایمان سعید 09151100149 1218
65 تابلونقاشی چهره نگار بلوار سجاد پاساژ نگار طبقه منفی 1 سمت چپ مغازه سوم 05137686575 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 علی رضا ارباب معروف 09151108600 1219
66 تابلوساز مصدق بلوار پیروزی داخل هاشمیه 47 پلاک 86 05138827363 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهرزاد مصدق 09153111768 1222
67 تابلو نئون آرا 36بین آیت الله 10 و 12 پلاک 361 05132239665 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید اکبریان 09151023384 1227
68 تابلو ساز سیتارا خیابان فلسطین فلسطین 19 پلاک 74 05138447750 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید شیر محمدی 09153001600 1235
69 تابلو سازی دانیال لیزر .. دانشجو 27 قطعه اول سمت راست .... تابلوسازی دانیال (لیزر) 05138921200 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمد هاشمی 09153163474 1236
70 تابلونویس سماع هنر طلاب چهارراه هاشمی نژاد روبروی مثم شمالی 21 پلاک 71 05132144244 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 احمد بدری تارخه 09155820048 1238
71 فلکس و بنر شهرچاپ امام خمینی 14 بازارچه سراب داخل سراب 6/1 پلاک 146/1......شهر چاپ (فلکس و بنر) 05132212263 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 مهدی تیزابی مشهدی 09153156292 1245
72 تابلونویس ونک فلکس و بنر خیابان سیدی بین دایی 1 و 3 پلاک 145 (فلکس و بنر) 05133854566 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد زهدی 09151012457 1246
73 تابلونویس پارسه بلوار طبرسی حدفاصل پل فجر و پنجتن نبش بابانظر 18 پلاک 4 05132137435 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مرتضی قربانیان تیکانلو 09151058050 1262
74 تابلو نویسی نقش آفرین سیدی دائی 51 سمت راست قطعه اول 05133857231 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 پرویز حسینی 09152062264 1266
75 تابلوساز شمس الشموس گلشهر، ده متری کامپوت، نرسیده به 12 متری روح آباد سمت چپ 09156918193 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباسعلی غلامی 09156918193 1272
76 تابلونویس جمال هنر بازارچه سراب- پاساژ امیر- طبقه همکف 05132229977 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جمال فرخ زاده 09151003153 1274
77 هنرکده حسین زاده خیابان گاز5 خیابان یاسر نرسیده به یاسر 1 پلاک 153 05137342847 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین حسین زاده 09155015626 1275
78 برش فلزات دنیای هنر جاده سنتو جنب هتل توریست توس آزاده 81 پلاک 4 05136661090 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید مهدی جعفری 09156039001 1276
79 حسن انصاری بین معلم 44 و میدان دانش پلاک 1166 05138929445 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسن انصاری 09155034936 1277
80 سیما شبرنگ چهارراه خسروی بازارچه سراب روبروی هتل بشیر پلاک 202 05132226661 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی وطن خواه نوغانی 09155135770 1278
81 تابلویسی گلی بلوار استقلال بین 10 و12 05136055580 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی گلی 09153137457 1279
82 تابلو سازی فرد بازارچه سراب مقابل کوچه باغ عنبر پلاک 57 05132259956 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین شجاع رضوی 09151113288 1282
83 تابلوساز راز سیدی خیابان قائم بلوار صبا غربی بعد از چهارراه نرسیده به صبا 2 سمت چپ پلاک 14 05133855688 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد رضا زارع پور 09159112695 1287
84 مصطفی اسماعیل پور مقدم بلوار ابوطالب نبش ابوطالب 52 پلاک 4 05137518067 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی اسماعیل پور مقدم 09155137612 1292
85 کاتر و پلانه سایه خ امام خمینی بازارچه سراب بعداز سراب 1 سمت راست پلاک 17 05132226649 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی داوریان نوحی 09155012667 1293
86 شرکت افق رادین شرق خیابان امام خمینی 14 بازارچه سرابنبش سراب 4 پلاک 90 ....شرکت افق رادین شرق 05132224160 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود اسماعیل زاده 09151110408 1295
87 تابلوساز قانع خیابان امام خمینی کوچه سراب مقابل کوچه باغ عنبر پلاک 65 05132211016 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عبدا... قانع نعمان 09155042781 1296
88 تابلونویس صالحی رودکی، بین 14 و 12 09153012248 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مرتضی صالحی پور 09153012248 1302
89 تابلونوس سیبا کلاهدوز، قاضی طباطبایی بین 7 و9 پلاک 42 05137266187 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سعید ابری 09153002714 1305
90 تابلونویس نادمی خیابان رسالت بین رسالت 45و47 05132742042 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد نادمی خور 09153006210 1306
91 تابلوساز خاتم امام خميني 14 بازارچه سراب روبروي دانشگاه پلاک 119 05132230978 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید دلیریان مقدم 09155100820 1892
92 تابلو نویسی و طراحی درویش قاسم آبادی بلوار شریعتی خیابان مرواردید 6 پلاک 52 09158111428 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد درویش بدر آبادی 09158111428 1312
93 لوازم هنری ذاکری امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 4 پلاک 85 05132250507 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد ذاکر بنده قرائی 09155154976 1314
94 تابلوساز فجر دیدگاه لشگر حاشیه میدان 05138553067 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 ابوالحسن عزیزی 09153028072 1316
95 تابلوساز دلیر خیابان امام خمینی- بازارچه سراب 05132243017 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن دلیریان 09156871205 1319
96 لوازم هنری شباهنگ خیابان امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 3 پلاک 71 05132218651 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن محمد زاده سرابی 09153204979 1322
97 پانتوگراف عرشیا خ امام خمینی، بازارچ هسر اب 05132216339 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد محمد علی نژاد 09153108012 1325
98 تابلوساز آریا خیابان عبدالمطلب بین عبدالمطلب 40 و 42..تابلوسازی آریا 09153138974 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 رضا نسائی 09153138974 1326
99 طراحی و گرافیک چاپ بلوار امامت- امامت41- جنب پ96 05136057186 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فیروز نیک آئین 09151102871 1331
100 تابلوساز فاضلی خیابان سرخس مقابل سرخس 15 جنب مدرسه ولیعصر 05133657719 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 غلامرضا یزد فاضلی 09155820056 1332
101 تابلونویس تک طلاب- چهارراه امت پاساژ ولیعصر پلاک 3 05132731510 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حمید تنها 09153244146 1333
102 تابلونویس منعم بلوار عبدالمطلب بین عبدالمطلب 11 و 13... تابلونویسی منعم 05137584201 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 عباس منعم ده سرخی 09304353608 1337
103 تابلو ساز حیاتی حقوقی بلوار خیام شمالی 64 ستاره 1 پلاک 38 05137630347 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد حیاتی مطلق 09159145163 1338
104 فلکس و بنر ایمان خیابان امام خمینی خیابان بازارچه سراب نبش کوچه باغ عنبر پلاک 52 05132229426 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان آصفی 09155052706 1347
105 تابلو نویسی پیام پرستو نبش آیت اله عبادی 102 پلاک 2 05137318820 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا میرزایی برومند 09153031006 1348
106 تابلوساز خیزران عبدالمطلب 44 جنب املاک سحر پلاک 203 09155108059 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا حسن زاده 09155108059 1351
107 تابلونویس کیان خیابان امام خمینی بازارچه سراب مقابل مسجد حمزه 05132237495 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد اسماعیلی 09151194412 1352
108 تابلونویس خالق پناه خیابان مطهری شمالی بین مطهری شمالی 44 و 46 پلاک 818 09151179631 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 پرویز خالق پناه 09151179631 1354
109 تابلونویسی سید شهرک صنعتی طرق خیابان پیشه 7 گاراژ مسافری 05133924078 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید محمود بگ زاده 09151055543 1355
110 تابلوساز آریا بلوار استقلال بین 10 و 12( میدان معلم) 05136064966 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حیدر حسینی 09153117653 1356
111 تابلونویس ظفر شهرک شهید رجائی حر28 نرسیده به اروند 1 پلاک 11 05133727399 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مرتضی ظفری فر 09158070285 1357
112 تابلونویس سایه سار ابتدای خیابان پنجتن پنجتن 2 پلاک 36 05132142028 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 وحید پورعلی نژاد 09354553691 1362
113 تابلونویس طلیعه سیدی- بیست متری بهشتی- نبش دایی 48 پلاک 456 09155168490 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین جعفری آنی 09155168490 1363
114 تابلوسازی قانعی بلوار دانش آموز نبش دانش آموز 28 و 30 پلاک 2/58 05138926596 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید قانعی نقاب 09155195083 1374
115 تابلو سازی محسن قاسم آباد نبش شریعتی29 پلاک 755 05136642140 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محسن بانژاد حصاری 09151597567 1376
116 تابلونویس ثامن بلوار چمن – بین چمن 42 و44 09153063101 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مرتضی وطن دوست 09153063101 1381
117 تابلوساز ریحانی بلوار سازمان آب- مقابل خیابان کاشف 05137622609 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید ریحانی 09155040700 1382
118 نئون سازی خیابان مطهری شمالی بین 34 و36 05137241566 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 خلیل و فائی 09155208688 1383
119 تابلونویس حامد سی متری طلاب بلوار ابوریحان مقابل مسجد رضوی 05132735158 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی حامد 09159133820 1384
120 تابلو سازی سعید خدمات لیزر امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 6 پلاک 130 05132214087 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید برزشی 09155075061 1392
121 تابلونویس قصر نوین آزادشهر بعد از چهارراه میلاد حاشیه میدان ایرج میرزا 05136088632 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد عرب نظرگاه 09155109371 1393
122 فلکس و بنر ایران بلوارهدایت،مقابل هدایت5 09153098964 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 امیر عفتی کاریز نوعی 09368042227 1399
123 تابلوساز شافعی شهرک شهید رجایی جاده کنه بیست 36 09159015317 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی شافعی 09159015317 1400
124 تابلونقاشی چشتی خیابان کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1028 05138525248 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 محمد علی چشتی 09159164700 1402
125 موسسه هنری آرمان میدان 17 شهریور خیابان صدر نبش صدر 13... تابلوسازی (موسسه هنری سامان) 05133422693 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 قاسم بیگی 09155155265 1403
126 تابلونویس کوثر بلوار بهمن 22 بین محمد آباد 8 و10 05133656388 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا نصراللهی 09151068848 1405
127 تابلوسازی آرا بازارچه سراب- مقابل مسجد حمزه 05132237493 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسن عباسیان مهر 09153113264 1406
128 تابلونویس مومنی خیابان عبادی داخل عبادی 73 خیابان فاطمیه 17 پلاک 66 05137321245 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی مومنی 09159178913 1411
129 تابلوساز ایزدی بلوار معلم بین میدان دانش و صدف 05138915064 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 داریو ش ایزدی 09151021276 1413
130 فلکس و بنر نارسیس بلوار فرهنگ بین فرهنگ 37 و 39 پلاک 75 05138912122 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس ملاخانی 09153130090 1418
131 تابلونویس راه نو طبرسی شمالی 12 نبش کوچه سوم شهید سوختانلو 6 پلاک 170/1 05132173001 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جمال حاجی زاده 09153230775 1419
132 ابوالقاسم طهوری بلوار دستغیب نبش دستغیب 28 فرهاد 29 پلاک 29 05137624438 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالقاسم طهوری 09151133324 1420
133 تابلونویس مهدی قاسم آباد شهرک کوشش بین میعاد 5 و 7 _ تابلونویسی مهدی 05135217886 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی غربالی 09153049196 1421
134 تابلونقاشی ونوس خ شریعتی – زیست خاور – طبقه منفی 2 واحد 1036 05138521986 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 محمد علی رضایی تربتی 09158805123 1422
135 چاب بنر نگین 35 متری رسالت بین 39 و41 05132715114 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید روح الله فیروزی 09153187114 1426
136 تابلوساز فجر امید (لیزر) خ پیروزی بین حافظ و صیاد شیرازی جنب مسجد المهدی(بین پیروزی 64 و 66) 05138698405 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید کاملی بازه 09155114469-09155012673 1430
137 تابلونویس آپادانا آزاد شهر بین چهارراه معلم و سید رضی25 05136055186 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 ابوالقاسم ایزدی 09365086702 1433
138 تابلو نقاشی حریمی خ کوهسنگی- زیست خاور طبقه منهای 2 واحد 1021 05138548130 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 حمید حریمی 09155124308 1435
139 تابلونویس احیایی بلوار توس- توس73 بین خدادادپور 4 و 6 پلاک 76 05136577201 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 امیرعلی احیای شورچه 09158269701 1437
140 تابلوساز امید بلوار معلم معلم53 نبش قائم مقام36 پلاک 2 05138640797 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید شعبان زاده بردر 09155172781 1439
141 تابلوساز پاییزه گازبعدازچهارراه پنجم،بین گاز10 و 12پلاک423 05132719741 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 صادق عباسپور نجار 09159125194 1441
142 تابلوساز پدیده امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی دانشگاه آزاد .... تابلوسازی پدیده 05132219674 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد دهقان راد 09151000795 1442
143 تابلونویس اختری حرعاملی- نبش حرعاملی12 05137257911 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 وحید اختری 09155078670 1448
144 نئون سازی بلوار هدایت- نرسیده به هدایت 2 05137311838 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 امیر امامی نسب 09159091707 1454
145 گالری هنری نارسیس صیاد شیرازی 2 چهارراه اول سمت راست سرو 10 پلاک 13 05138646315 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 آیلار سادات شاه آبادی 09331635415 1459
146 تابلونویس نوروزی بلوار جمهوری اسلامی 22 نبش شهید عرفانی 13 پلاک 242 05133425367 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین نوروزی 09153013699 1461
147 فلکس و بنر شبرنگ تندیس نگاران چهارراه استانداری خ ثامن الائمه1 جنب کانون بازنشستگان 05138513600 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 سید هادی قاینی 09153178737 1463
148 تابلوساز تک نام بلوار معلم- بین 44 و46 پلاک 1188 05138683651 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 بابک حکاک دوخت قدسی 09157040936 1467
149 تابلونقاشی ونوس کوهسنگی- مجتمع تجاری زیست خاور طبقه منهای 2 واحد 1035 05138598715 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 محمد جواد رضایی تربتی 09153131238 1476
150 تابلو نقاشی پارمیس مجتمع تجاری زیست خاور- طبقه منهای 2 05138591394 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سید مرتضی مهدیزادگان 09153215032 1479
151 تابلوساز ماندگار بلوار پیروزی نبش پیروزی 32 05138834251 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین رمضانی 09153197206 1486
152 نئون سازی افروز آبکوه 22 پلاک 478 05137658965 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 حسین ظریف نجارتازه جوان 09158205312 1488
153 تابلونویس زهانی شهید قربانی 24- بین چهارراه اول و دوم 05132130050 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا زهانی 09159132282 1490
154 تابلو ساز انتظار سیدی 35 متری اول نرسیده به مهدی 4 پلاک 251 05133851741 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین جعفری قلعه جوقی 09158803245 1491
155 تابلونویس سیدمحسن شهرک شهید رجایی بازه شیخ- بعد از چهارراه شهدا سمت راست 05133756222 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید محسن موسوی امام وردی خان 09158533524 1496
156 تابلوساز همایون بلوار سید رضی – خ قائم بین قائم13 و15 05133850867 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی سبکه خیز 09153181828 1498
157 پانتوگراف پارس (لیزر) خ آزادی، کوچه شاهین فر، بعد از کوچه عنبران سمت چپ 31- 05132244430 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی رشیدمهر 09151200465 1500
158 تابلونویس ونوس بلوار بهمن- بین 28و 30 09153203197 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد علی ایاز 09153203197 1501
159 تابلونویس حمید خواجه ربیع 27- خ شهید چشم پوران پلاک 5 05137416500 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حمیدرضا کوهی رستم کلائی 09151156883 1504
160 فلکس و بنر زواری گلشهر- خ گلریز- مقابل گلریز11( ولی عصر بین قائم و میلان مسجد) 05132518009 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 امیرزواری اره کمر 09151156883 1507
161 تابلونویس کاشانی سیدی بلوار صبا صبا 30 پلاک 17 05133818453 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 عباس تقی زاده 09155176334 1510
162 تابلونویس سید بلوار دوم طبرسی بین طبرسی 32 و34 05132146151 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید محمد موسوی 09151119074 1511
163 تابلونویس کلبه معاصر گلشهر شفیعی 29 داخل کوچه 09159121590 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محسن نوروزی چنارلو 09159121590 1514
164 مرتضی یکتایی گلشهر بلوار آوینی شهید شفیعی 40 تابلو نویس یکتایی 09157005650 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مرتضی یکتایی 09157005650 1515
165 تابلو جلوه سازان بلوار ابوطالب بین ابوطالب 27 و 29 قطعه پنجم 05137521851 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حامد بیرجندی 09155202977 1517
166 تابلوساز غفوریان امام خمینی 14 بازارچه سراب بعد از سراب 8 روبروی مسجد امیرالمومنین پلاک 206 05132251144 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید باقر غفوریان حیدری 09151155444 1518
167 فلکس و بنر اندیشه بلوار ابوطالب بین ابوطالب 14 و 16_(چاپ فلکس و بنر) اندیشه 0 05137232393 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اکبر بهارآراء 09153145866 1522
168 تابلونویس خط و مش بین خیابان پنجتن و التیمور16متری شهید قربانی جنب قربانی 24 09158235783 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 احسان قربانی 09158235783 1525
169 تابلونویس فرخ خان بلوار بهمن – بهمن 6- سرنبش 09355181664 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی فرخ خان طرقی 09355181664 1527
170 تابلونویس فدک شهرک شهید رجایی- حر 5 سمت راست جنب مدرسه 05133769407 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد رضا ذابح 09355181664 1528
171 تابلوساز کاخکی جمهوری 11 – داخل کوچه 05133442810 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی نظامیان کاخکی 09151238984 1540
172 تابلونویس سروش شهرک صنعتی طرق، بین پیشه 7 و 9 09153586877 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین عرب نظرگاه 09153586877 1541
173 تابلوساز نیلی خین عرب- اولین کوچه سمت چپ قطعه 5 09155183706 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد عباسیان 09155183706 1544
174 گالری هنری ارین خیابان امام خمینی 14 بازارچه سراب_ (لوازم هنری ونصب شبرنگ) آرین پلاک 12 05132215469 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 امیرعلی هاشمی 09151312014 1545
175 تابلوساز کهکشان بلوار تئس 70 بین زمان 2 و 4 پلاک 24 05136575037 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم ایام جوانی 09155015516 1546
176 تابلونقاشی فرزاد کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور طبقه-2 - 1022 05138521539 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 فرهاد بیدختی لطف آباد 09151041541 1548
177 تابلو سازی بعد سوم تقاطع سیدرضی و چهارراه معلم جنب نانوایی پلاک 347 05138783275 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حامد قائینی 09365313838 1553
178 لوازم هنری ویتنون امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 4 پلاک 87 05132236389 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی رحیمیان 09153136037 1556
179 تابلونقاشی بهرآبادی قاسم آبادجاهدشهر بوستان 16 زیرزمین پ 1 05135131418 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 داود بهرآبادی 09155225466 1559
180 تابلونویس سیام بلوار توس- خیابان ولی عصر- بین ولیعصر 12و14 05137670746 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 ابوالفضل فدائی 09364462308 1561
181 محمد کاظم الهی خیابان امام رضا امام رضا 68 پلاک 11 05138594390 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد کاظم الهی 09355877908 1566
182 تابلوساز جهان آرا رضائیه- بلوار وحدت- وحدت 16 05133655319 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی شه دوست ایزدی مفرد 09365111599 1575
183 تابلونقاشی بصیرت کوهسنگی- مجتمع تجاری زیست خاور- طبقه منهای 2 واحد 1090 05138592644 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سعید بصیرت 09155594940 1576
184 تابلوساز کارا خیابان دستغیب نبش دستغیب 8 و سه راه فلسطین پلاک 180 05138414534 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد علی نظیفی 09154030882 1580
185 چاپ بنر و تابلو ساز نوآوران بلوار فکوری داخل فکوری 13 پلاک 7 05138695478 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد پهلوان 09153088544 1581
186 تابلونویس ماهان بلوار پیروزی- میدان حر- شهرک آزادگان بین پایداری 3/8 و 1/8 05138222984 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 فرهاد ظریف مرادیان 09154034859 1588
187 تابلونویس شهرشب سیدی- حاشیه 35 متری اول بین مهدی 4 و6 05133850004 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 رضا دادخواه جعفرآبادی 09155191540 1591
188 تابلو نئون مهتاب امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 6/1 پلاک 154/3 05132214507 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 حمید صباغ مقدم 09153062856 1592
189 تابلونویس معین بلوار صیاد شیرازی ذاخل صیاد شیرازی 43 پلاک 12 05138695331 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین معین 09156850963 1593
190 تابلو نقاشی چشتی کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور طبقه 2- واحد 1129 05138539363 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 عبدالمجید چشتی 09159164700 1595
191 تابلوساز اندیشه بلوار 17 شهریور – بلوار شیرودی –بین شیرودی 7 و 9 05133415417 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی اکبریان بیرم آباد 09155068356 1598
192 هنرکده دستان خیابان کوهسنگی- مجتمع تجاری زیست خاور- طبقه 2- واحد 1051 09153207573 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین جعفری 09153207573 1601
193 پوریا پیشرو امام خمینی 15 پاساژ پرورش طبقه منفی 2 پلاک 47 05132235485 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا قلی زاده 09159114724 1602
194 تابلونویس انعکاس بیست متری امت 25 (علیمردانی 36 و38) 05132579774 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد جواد ضرابی 09155079204 1614
195 تابلوساز نگین امام خمینی 14 بازارچه سراب نرسیده به سراب 1 پلاک 11 05132223052 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مریم کاویانی شکیب 09151200091 1615
196 فلکس و بنر نگار قاسم آباد- شهرک لشگر فلاحی 26 05135219524 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسن الهی 09105004600 1620
197 نئون سازی سپهر کوی امیر- خ خیبر- نبش خیبر 2 05137650038 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 وحید عاطفه دار 09153111441 1632
198 فلکس و بنر 88 خ محمد آباد- نبش محمد آباد 2- پ34 05133685345 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد نصراللهی 09156228002 1636
199 طراحان برتر خ آزادی- کوچه شاهین فر 05132253941 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید جواد مهاجرزاده 09156116775 1638
200 تابلونویس خالقی خ آزادی- بازارچه سراب- روبروی بیمارستان شاهین فر 05132252500 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا خالقی 09153117750 1640
201 جهان شبرنگ بازارچه سراب 05132220104 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 علی ذاکر بنده قرائی 09153051411 1642
202 فلکس و بنر 38 متری آزاد شهر- دانش آموز 22( بلوار معلم 41) 05138927332 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد صدرا کرامتی یزدی 09151241189 1643
203 تابلوساز آبنوس قاسم آباد- شاهد 59 و61 05136635770 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامعلی خسروئی 09155074125 1645
204 تابلوساز جلوه هشتم بلوار توس- کوی امیر-بین خیبر 7 و9 05137641438 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 امید خزیمه 09155216536 1647
205 مسعود مبارز خراسانی امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش کوچه هدایت طبقه اول...تابلوسازی (پانتوگراف) آریا 05132240981 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود مبارز خراسانی 09153183187 1648
206 پانتوگراف باربد امام خمینی 14 بعد از سراب 2 پلاک 56 05132253571 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد رضا زاهد منش 09151132810 1652
207 نقش آذین بلوار ابوطالب- بین 26 و28 05137235810 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس کاخکی 09155334430 1654
208 کاترپلاتر علی خیابان فدائیان اسلام بین فدتئیان اسلام 24 و 26 09155186244 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی عرب نظرگاه 09157774558 1655
209 تابلونویسی یادگار داخل پنجتن64 قطعه سوم سمت چپ 09153218689 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی غفوریان قدس کاملی 09153218689 1658
210 نئون سازی شهر نبش شریعتی4- سمت چپ 05136228193 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 علی اصغر کرمانی 0915141077 1659
211 تابلونویس قائنی قاسم آباد- بلوار شاهد- نبش شاهد 77 05136641016 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمود قائنی 09359724240 1662
212 تابلوساز کیهان بلوار دانش آموز-نبش 24 05138926168 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی عابدی 09397880545 1664
213 فلکس و بنر شاذگرافیک سیدی، حاشیه 35 متری اول مقابل بانک ملت 05133854998 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 حسین شاه محمدی 09158931910 1667
214 فلکس و بنر عرفان خ طبرسی دوم- نبش 23 05132127664 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 قاسم پاکروان 09158070788 1668
215 کاترپلاتر قلی زاده حاشیه شیرودی نبش شیرودی 24 09368896579 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی قلی زاده سلطان آبادی 09368896579 1672
216 تابلونویسی نوربخش خ چهنو بین چهنو 1 و 3 05133669770 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید مهدی نوربخش 09151012501 1680
217 فلکس و بنر اهورا وکیل آباد 69 دادگر19 05138915290 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 طوفان ایزدی میاندوآب 09153093294 1683
218 فلکس و بنر بومرنگ قاسم آباد، بین شریعتی 10 و12 05137636635 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 محصی صادقی 09156433326 1686
219 کاتر پلاتر مشهدی شهرک صنعتی طرق خ پیشه نبش 10 05133923438 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 وحید عرب نظرگاه 09384897170 1687
220 تابلوساز طاها کوی امیر نبش امیر 1 09158180458 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا ابراهیمی 09372545588 1689
221 تابلونویسی شاهی خ امام رضا نبش رینگ ترمینال 09376255524 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی اصغر شاهی 09376255524 1693
222 تابلونویسی مقدم توس 72 بین امین 8 و 10 09151805479 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حبیب الله مقدم 09151805479 1695
223 خدمات فروش برچسب رنگینه خ آزادی کوچه بیمارستان شاهین فر 05132213783 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 محمد جواد اسمعیلی 09151592270 1698
224 لوازم هنری و شبرنگ خ آزادی، کوچه شاهین فر 05132218690 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 سعید باقریان حقیقی 09154040795 1700
225 تابلو سازی کاریزما داخل توس 39 نبش موسی پور 12 پلاک 1 05136075731 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی حاتمی ابراهیم آباد 09156599395-09332890343 1701
226 تابلوساز نوین اسپارک نوین حرعاملی 32 09372265537 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی شریعتی 09372265537 1702
227 لوازم هنری عارف خ امام خمینی، بازارچه سراب، کوچه ورزنده 05132213263 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 محمد ابراهیم احمدی 09153041186 1703
228 تابلوسازی لیزر شمس قاسم آباد، حجاب56 05136229946 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حامد سهامیان مقدم 09153106124 1705
229 تابلوسازی جهان شبرنگ نور میدان ضد، امام رضا50، نبش چهارراه دوم 05138536291 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 ابوالقاسم قنادان 09155022731 1707
230 تابلوساز سراب بازارچه سراب، جنب پاساژ امیر 05132243552 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمد محمدپور نارنجی 09155220265 1709
231 نئون سازی آدینه بلوار توس بین توس 44 و 46 پلاک 13 05136653960 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 مهدی فروغی راد 09158106400 1719
232 خدمات لیزر رضوان امام رضا 54 (جمهوری اسلامی 3) پلاک 16 05138510861- 05138551655 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جعفر آقا بیگی 09158166136 1723
233 فلکس و بنر آرمان حاشیه بلوارفردوسی،حدفاصل میدان استقلال وفرامرزعباسی پلاک 616 05136088713 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود طاهری 09153156293 1725
234 لوازم هنری پارس شبرنگ چهارراه نخریسی،نبش فارابی9پلاک27 05138525474 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 جلال خدابخشی 09156474047 1729
235 نئون سازی مشهدنور بلوارپیروزی،دلاوران43،آرمان7پلاک99 05138222805 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مسعود بخشی 09151078604 1731
236 تابلونویسی آریا کاتر فدائیان اسلام13،بین فارابی5و7پلاک 1/17 05138593018 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 امیدطاهر خراسانی 09151009041 1733
237 تابلوسازی پرتوسازان بلوار معلم,بین معلم17و19پلاک189 05136053121 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید بزرگی علی آبادی 09151068952 1742
238 تابلونویسی خاوران چهارراه استانداری،دیدگاه لشگرنبش کوچه شهیدآشنایی پلاک31 05138599491 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدموسی عرفانی نیا 09155007355 1743
239 تابلوسازی تیک خ آزادی،بازارچه سراب روبروی کوچه فتاح خان پلاک102 05132231013 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا دیانتی نیت 09159128803 1744
240 فلکس و بنر بهنگار خیابان امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 3 پلاک 64 05132230354 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن هادیان یزدی 09151246487 1747
241 تابلوساز بهادر خ آزادی، بازارچه سراب ابتدای کوچه ورزنده پلاک10 05132241594 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالفضل بهادری برجی 09158082920 1748
242 نئون سازی باران نور خیابان امام خمینی بازارچه سراب نبش کوچه باغ عنبر پلاک 54 05132272931 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 یاسر درودی 09152006325 1750
243 تابلوساز ترنج نو بلوار توس،توس 13 پ24 05137619655 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا طحان 09155125462 1752
244 نئون سازی تبلیغات دقیق نبش ابوطالب 28 05137254408 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 محمدباقر منظمی باقرزاده 09151040176 1758
245 تابلوساز محمدزاده خ رسالت داخل رسالت 36 پلاک 570 05132723986 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمدرضا محمدزاده اول 09156520892 1759
246 لیزر حکاک بلوار معلم نبش معلم 46 پلاک 1200 05138687755 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بهزاد حکاک دوخت قدسی 09159066460 1760
247 تابلوساز پارس الکترونیک خ خسروی دیالمه 2 کوچه فتاح خان پلاک 4/5 05132241287 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی محمدیان گل شیخی 9356349011 1762
248 تابلو ساز ایمان توس 85 نرسیده به شهید انفرادی 2 پلاک 22 05136581166 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان قربانی 09153181161 1764
249 تابلوساز پلاک قاسم آباد بلوار امامیه نبش امامیه 41 05136628091 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد سعادتی جعفرآبادی 09352616396 1765
250 تابلوساز هنرآفرین بلوار ابوطالب بین 17 و 19 پلاک 247 05137271001 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی حسابی میبدی 09153584987 1768
251 تابلوساز خاکساز بلوار دانشجو بین دانشجو 34 و 32 پلاک 312 05138932560 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن خاکسار 09155101769 1770
252 تابلوساز ایران آزاد نبش توس 28 پ2 05136676428 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی محمد ذوالفقاری 09373519821 1771
253 تابلوساز برتر کوهسنگی خیابان امیر کبیر بین همت 14 و 12 پلاک 184 05138331635 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا بزرگوارطرقی 09151220319 1772
254 قلم نمونه کوهسنگی مجتمع زیست خاور ط 2- واحد 1124 05138516661 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا خارایی 09157011090 1775
255 طراحی و کاتر سید هادی شهرک صنعتی طرق کارگر 3 09153592376 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید هادی بگ زاده 09153592376 1776
256 تابلوساز پاسارگاد خیام شمالی 63 فیروزه 10 از سمت پارک قطعه اول 05137525362 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 افسانه ملایی 09303971272 1778
257 فلکس و بنر انعکاس بلوار سرخس روبروی میدان بار رضوی کارگر راضی 2 05133710045 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید علی اصغری 09151219853 1780
258 تابلوساز پارس لیزر بازارچه سراب بین سراب 2 و 4 پلاک 64 05132244430 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن رشید مهر 09155149156 1781
259 هنرکده هزاردستان خ کوهسنگی مجتمع زیست خاور ط 2- واحد 1147 05138551948 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 نجمه حصاری 09157704253 1782
260 تابلو نقاشی سعیدی خ کوهسنگی مجتمع زیست خاور ط 2- واحد 1119 05138517110 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین سعیدی فهنه 09159805066 1785
261 تابلوساز کتیبه ماندنی لیزر بازارچه سراب روبروی کوچه هدایت پلاک 66 05132230354 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید صادقی فریمان 09352058005 1786
262 تابلوساز شریف فلکس وبنر خ سیدی بین صبای 1 و 3 پلاک 21 05133871439 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین شریف زاده 09155021074 1787
263 تابلوساز هنرنما بین عبادی 47 و 49 از 47 قطعه سوم 05132241650 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید هادی ذاکری 09011039001 1788
264 تابلونویس فجر وکیل آباد 69 جنب مسجد الاقصی پلاک 4 05135097040 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی کاملی 09155593634 1789
265 تابلوساز دنیای هنر (لیزر) امام خمینی 14 بازارچه سراب بین سراب 3 و 5 پلاک 30/2 05132233300 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید هادی جعفری 09155039001 1790
266 تابلوساز اشرف میرزا شهرک صنعتی طرق بلوار کارگر داخل کارگر 1 پلاک 30 05133922717 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد اشرف میرزا 09151191370 1791
267 گالری هنری ماروسی کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1092 05138510574 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 مسلم ماروسی 09153816861 1793
268 تابلوساز نون وقلم بین معلم 44 و 46 پلاک 1188 09124261482 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 فواد قدوسی 09124261482 1794
269 لیزر سپهر داوریان بازارچه سراب نبش کوچه هدایت پلاک 71 05132217011 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود داوریان نوحی 09155132343 1795
270 تابلوساز سام امام خمینی 14 بازارچه سراب مقابل مسجد حمزه پلاک37 05132226894 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا خوشرو 09152233500 1796
271 تابلوساز سکندری بازارچه سراب پاساژ امیر طبقه همکف 05132218217 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین سکندری 09155186942 1798
272 تابلونویس هنرایران حدفاصل معلم 44 و میدان دانش پلاک 1194 05138680089 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان هنرور 09357322767 1800
273 تابلوساز مهر قاسم آباد نبش فلاحی 33 پلاک 75 05136222342 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی مهرعلی نیاکان 09358208454 1801
274 فروش برچسب و شبرنگ ایران زمین امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 3 پلاک 69 05132222385 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد صفای نیکو 09155112318 1802
275 تابلوساز لیزر دارکوب دستغیب 19 داخل کوچه سمت چپ پلاک 12 05137663050 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بیژن حسیبیان 09155213464 1804
276 تابلوساز بهزاد کیلومتر 3 جاده صنعتی کلات خیابان ولیعصر 05132625461 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالقاسم غفاریان نخودی 09151133852 1805
277 تابلوساز عرشیا پارسه بازارچه سراب روبروی سراب 1 پلاک 16 05132254806 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد بخشی 09156518121 1807
278 تابلوساز سیوان خین عرب حسن شهاب 20 متری نسیم سمت چپ نبش کوچه اول قطعه دوم 09152001600 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود شیرمحمدی 09152001600 1810
279 تابلوساز آرا طبرسی بلوار نبوت بین 9 و 11 پلاک 9 09155088021 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا ابوالفضلی 09155088021 1812
280 تابلوساز آوا بلوار ابوطالب داخل ابوطالب 25 پلاک 218 05137255201 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی صمیمی فرد 09150013104 1813
281 تابلوساز مسلم بین ابوطالب 27 و 29 پلاک 375 05137283823 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسلم صابری مقدم 09157555949 1815
282 تابلوساز عافیت توس 33 بین شکری 17 و 19 پلاک 129 09151064167 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سیدامرا... عافیت 09151064167 1816
283 تابلونویسی باران داخل توس 53 09154777057 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن چنارانی 09154777057 1818
284 تابلوساز کوروش قاسم آباد چهارراه مخابرات شریعتی 30/1 پلاک 38 05136628264 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد ضمیری نیا 09155044807 1823
285 تابلوساز سلیم فلکس و بنر طلاب نبش علامه طباطبایی 26 05132583426 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود سلیمی بنه گز 09369485859 1826
286 فلکس و بنر محبان خیابان چمن بین چمن 22 و 24 پلاک 228 05133441198 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 الهه ثابت خو 09305773039 1827
287 تابلونویس مساعد بلوار طبرسی شمالی 12 نبش سوختانلو 21 05132194378 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد مساعد 09158198966 1828
288 تابلوساز هنر مدرن شهرک صنعتی طرق نبش ولیعصر 6 پلاک 32 05133923998 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد غلامرضا پور طرقی 09385969218 1829
289 تابلوساز صمدی بلوار توس 62 پلاک 4 09159155797 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا صمدی 09159155797 1830
290 تابلوساز رضا کاشانی سیدی بلوار صبا نبش صبا 36 05133120028 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامرضا تقی زاده 09158149606 1831
291 تابلوساز خاطره بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی 21 و 23 پلاک 917 05133250635 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود قربانی 09354994377 1833
292 فلکس وبنر هنرایران زمین بلوار توس بین توس 80 و 82 05136676567 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید خواجه 09158232803 1834
293 تابلوساز فلکس وبنر رایکاتوس بلوار دانشجو بین دانشجوی 25 و 27 پلاک 311 09155257268 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید قربانیان 09155257268 1836
294 تابلوساز تبلیغات ایران نما آزادشهر امامت 23 قطعه دوم زیر زمین 05136038268 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید ملوندی 09153007969 1837
295 تابلوساز فلکس و بنر ثامن بلوار ابوطلب چهارراه شفا نرسیده به شفا 32 05137533370 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 مجتبی شعبانی صدر 09153017782 1839
296 فلکس و بنر مهدی قاسم آباد خیابان دکتر حسابی شمالی 45 پلاک 18 09153224356 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 جواد مشمول 09355115844 1841
297 تابلوساز مقدم داخل ابوطالب 28 نبش گلبرگ 1 قطعه اول 09153064353 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن محمدی مقدم 09153064353 1842
298 تابلوساز پارسا سیستم بلوار شفا بین شفا 38 و 40 پلاک 124 05137581591 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد پارسانیک 009157197100 1843
299 تابلوساز براتی صدمتری نبش چراغچی 13 قطعه اول سمت راست 09331281122 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامرضا براتی 09331281122 1847
300 تابلوسازی پرتو نگار ابوطالب 18 نبش یاقوتی 3 05137282303 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هدی محمودی نقندر 09159169423 1849
301 گالری هنری طراحی فلسطین 19 بین خیابان صفا و شیرین پلاک 56 05138452842 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سید محمدرضا ملائکه قوچانی 09151153132 1850
302 تابلونویسی آسه سیدی خیابان قائم بین شهید دائی 1 و 3 پلاک 103 05133869823 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی زهدی 09359004220 1851
303 تابلو سازی آریا شبرنگ بلوار جمهوری 6 چهارراه اول سمت چپ پلاک 68 09302401910 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود کوثری 09302401910 1854
304 تابلوساز ی برگ سبز بلوار توس توس 70 بین زمان 4 و 6 پلاک 44 05136575697 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی حقی بلان 09155218662 1857
305 تابلوساز پرتو شرق فدائیان اسلام 21 بین شهید عرفانی 1 و 3 پلاک15/1 05133438525 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی مژده 09158989778 1859
306 تابلو نقاشی اسدی کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1098 09151199167 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سعید اسدی نژاد 09151199167 1860
307 تابلوساز ساقی بلوار ابوطالب 24 پلاک 202 09153054135 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین ساقی 09153054135 1861
308 نور پردازان نوین (لیزر) بلوار ابوطالب بین ابوطالب 21 و 23 پلاک 303 05137127071 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 روح الله رحیمی 09157037579 1864
309 تابلوسازی امداد تابلو پویانگار بلوار معلم میدان تربیت خیابان شهید قانع 26 پلاک 35 05138900215 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 میلاد امیری 09335577095 1865
310 تابلوسازی خورشید هشتم فلکس و بنر بلوار پیروزی بین پیروزی 15 و 15/1 روبروی بوستان اطلس پلاک 275 05138787926 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید عطاء الله صفاریان 09151026166 1868
311 تابلو نقاشی کاهانی خیابان کوهسنگی، مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2پلاک 1012 05138518323 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 علی مجرد کاهانی 09153589287 1863
312 لوازم هنری و نصب شبرنگ آریا امام خمینی 14 بازارچه سراب پلاک 29 05132212081 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس بابانیا 009155683244 1675
313 تابلوساز طرح و رنگ (لیزر) بلوار فردوسی نبش فردوسی 8 مجتمع سعید طبقه منفی 2 پلاک 144 05137646028 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن محمدی 09154204255 1871
314 تابلوسازی جعفری (لیزر) امام خمینی 14 کوچه بازارچه سراب بین سراب 1 و 3 پلاک 39 05132237465 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین جعفری قلعه جوقی 09151060223 1873
315 تابلوسازی عبداللهی قاسم آباد شریعتی 47 مقابل آتش نشانی 09153083600 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا عبداله نژاد 09153083600 1872
316 تابلونویسی عباس بلوار پنجتن 85 سمت راست پلاک 39 09157097448 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس پورسبحان 09157097448 1874
317 تابلو حجمی رئال (نقاشی) بلوار خیام شمالی مجتمع تجاری الماس شرق طبقه سوم پلاک 62116 09152020711 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی عبداللهی 09152449324 1876
318 تابلوساز نبوی (کاترپلاتر و لیزر) بین امام خمینی 13 و 15 پاساژ پرورش طبقه منفی 1 پلاک 21 05132236956 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید مجتبی نبوی نژاد 09155076371 1877
319 تابلوساز صنعت آذین عبدالمطالب 7 بلوار هنرور بین هنرور 2 و 4 پلاک 36 05138425753 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود دریادل محمودآبادی 09154205729 1878
320 تابلوساز جهان لیزر خیابان آزادی آزادی 127 کوچه پنجم سمت چپ جنب پلاک 20 05136513390 1 انواع حکاکی با لیزر با کد آیسیک 921415 سید کاظم حسینی نژاد 09153195017 1881
321 تابلوساز نورمحمدی بلوار معلم حاشیه میدان دانش معلم 55 جنب پلاک 5 05138643156 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 روح اله نورمحمدی 09159311287 1882
322 تابلو ساز صافحیان بین پیروزی 35 و 37 پلاک 265 09159765282 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد یوسف صافحیان 09151541662 1884
323 تابلوساز سینا لیزر بلوار ابوطالب نبش ابوطالب 29 پلاک 12 05137275110 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین اسدی 09376995160 1885
324 تابلو ساز دلیریان امام خمینی 14 کوچه بازارچه سراب روبروی دانشگاه شاهین فر پلاک 119 05132230978 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید دلیریان مقدم 09155100820 1892
325 آفتاب امام خمینی 14 روبروی کوچه ورزنده پلاک 10 09159765282 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید شهاب الدین قرشی 09159765282 1897
326 نمای برتر کوی امیرالمومنین بلوار ولی عصر بین ولی عصر 10 و 10/1 پلاک 50 05137631026 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی ذوقی ارکی 09152000452 1896
327 سیاه قلم قاسم آباد بلوار حجاب انتهای حجاب 77 حجاب 13/77 پشت مسجد امامحسن مجتبی پلاک 2 05136236160 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد حسین اکبرزاده 09159319767 1894
328 تابلو نقاشی رز خیابان کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1094 05138549609 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 ناهید علیرضازاده باقری 09039507595 1898
329 تام تابلو بلوار فلسطین 3 پلاک 70 09155104308 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد احمدی 09155104308 1886
330 تابلوساز کلاسیک بهزاد بلوار سرافرازان خیابان رهایی شرقی بین رهایی 3 و 5 پلاک 125 05138226662 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بهزاد امیری فدیهه 09150071003 1547
331 علیرضا رسول قاسم آباد - داخل اندیشه 8 - بعداز چهارراه - جنب پلاک 99 05136635804 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا رسول 09354716956 1150
332 گالری هنری رامین بلوار جانباز - مجتمع تجاری کیان سنتر 2 -واحد 333 05136144640 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رامین خمر 09153171069 1156
333 تابلو ساز چشم انداز شهرک شهید رجایی - حر 9 - پلاک 113 05133729691 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد حوران فر 09194575274 1171
334 تابلو سازی عوض نیا شهرک صنعتی طرق-خیابان سردخانه-دور میدان روبروی بانک کشاورزی 05138435800 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد عوض نیا 09155575545 1183
335 تابلو سازی طلاب میدان عسکریه جنب مسجد حضرت رقیه(س) 09358582845 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا فدایی امان محمد 09358582845 1259
336 تابلو سازی متین قاسم آباد نبش فلاحی 7 پلاک 109 05135217864 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی وجدانی اسماعیل زاده 09159243811 1269
337 تابلو سازی (کاتر پلاتر) پرند بلوار توس 61 پلاک 1 05136659505 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 انسیه دهنوی 09153095001 1732
338 تبلیغات نوآوران قرنی 19 نرسیده به چهارراه اول پلاک 34/1 05137241924 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 نوید ثابت اکبرزاده 09353266538 1734
339 تابلوساز شهرآرا بلوار هدایت بین هدایت 26 و 28 پلاک 393 09153061740 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی علیپور 09153061740 1879
340 تابلو نویسی وطن خواه قاسم آباد بلوار حجاب 6/2 پلاک 192 05136635276 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن وطن خواه 09153141698 1887
341 طراحی و برش شبرنگ محمدی خیابان امام خمینی بین امام خمینی 14 و 16 پاساژ محدثی طبقه منفی 2 واحد 2 05132236194 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مینا محمدی 09364237999 1889
342 تابلو پارسی شن خین عرب شهرک امام سجاد بین امام سجاد 18 و 20 05133390354 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فرزاد عابدزاده 09386596928 1893
343 تابلو سازی پیام سیدی 35 متری اول بین مهدی 1 و 3 پلاک 220 05133850129 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی پیامی 09159063039 1899
344 تایباد شبرنگ شهرک صنعتی طرق نبش پیشه 2 قطعه اول 05133923594 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احسان محمدی 09159271323 1900
345 بغل نویس ایران پلاک شهرک صنعتی طرق بین پیشه 6 و 8 سمت راست قطعه اول 05133927643 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا خوش صحبت 09151224548 1901
346 مشهد تابلو امام خمینی 14 بازارچه سراب جنب دانشکده پزشکی پلاک 172 05132281414 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید علی جعفری کیذقانی 09153035002 1903
347 تابلوساز سینا بیست متری طلاب بین علیمردانی 15 و 17 جنب پلاک 219 09159246571 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی ولی پور 09159246571 1904
348 مشهد شبرنگ بین گاز 1 و 3 پلاک 107 09339445484 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد دانژه 09339445484 1906
349 تابلوساز آقایی خیابان عبادی بین عبادی 93 و 95 پلاک 1042 05137320578 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس آقایی جاغرق 09155187220 1907
350 تابلو ساز خورشید ایران جاده سیمان بلوار کشمیری بین کشمیری 37 و 39 09154779730 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید بهابین 09154779730 1909
351 تابلوساز آرمان نو گلشهر مفتح شرقی بعداز مفتح شرقی 11 پلاک 50 تابلوسازی آرمان نو 05132567483 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد دشتبان 09153115475 1910
352 برش شبرنگ چهرنما خیابان گاز بعد از گاز 9 قطعه سوم پلاک 427 05132769019 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فرحناز جعفری 09152062686 1912
353 تابلو ساز میلاد (لیزر) قاسم آباد بین شریعتی 52 و 54 پلاک 1028 05135228154 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 قاسم فتحی مسگران 09157605007 1913
354 لوازم هنری کیمیا امام خمینی 14 بازارچه سراب مقابل پاساژ امیر پلاک 190 05132213758 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید احمد علویان شهری 09154071143 1914
355 تهران کالا لوازم هنری بلوار پیروزی نبش پیروزی 18 پلاک 68 05138795303 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 داریوش مسیب 09120279024 1915
356 تابلو ساز آریانا (لیزر) بلوار توس بلوار ولی عصر، ولی عصر 2 پلاک 6 05137648155 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر احمد نژاد 09156129758 1916
357 تابلو ساز زاهدنیا بلوار عبدالمطلب بین عبدالمطلب 41 و 43 پلاک 428 05137595103 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعیده علی نیا 09154172743 1917
358 تابلوساز شهودی بلوار فرودگاه پروین اعتصامی 14 سمت چپ پلاک 314 05133444674 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی شهودی 09157771761 1918
359 گالری هنری سیاه قلم الماس شرق طبقه سوم روبروي سرزمين عجايب پلاک 52/200 09159041739 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه توانا 09159041739 1919
360 تابلو ساز کارناب بلوار عبدالمطلب بین عبدالمطلب 18 و 20 پلاک 316 05137337647 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سیدمحمد موسوی دوغ آبادی 09151008198 1920
361 تابلوساز رهاورد قاسم آباد شاهد50 پلاک 38 09153221538 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی اصغر نیر آبادی 09153221538 1921
362 ابلوساز شهریار بلوار جلال آل احمد 53 پلاک 120 09156781637 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 شهریار ارباب پور 09380932537-09156781637 1922
363 خیام لیزر آزادی 40 پلاک 56/1 05136072452 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر خانی 09150061234 1923
364 گالری هنری خورسندی کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1020 05138454455 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی اصغر ضمیر خورسندی 09155147360 1924
365 تابلو ساز سپندار امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 2 پلاک 63 09374614108 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی توکلو 09158044474-09374614108 1925
366 تابلو سازی پاسارگاد نوین بلوار پیروزی بین پیروزی 36 و 38 پلاک 1170 05138813087 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان عباسیان خلیل آباد 09156975761 1927
367 تابلو سازی پاسارگاد نوین بلوار ابوطالب بین ابوطالب 23 و 25 پلاک 319 09157030064 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمود طالبی مقدم 09901151017-09157030064 1928
368 تابلو سازی وطن خواه شهرک ثامن کرامت 12/14 سه راهی سمت چپ جنب پلاک 90 09158020231 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود وطن خواه 09158020231 1929
369 تابلو سازی ملک امام رضا 63 سمت چپ پلاک 1/6 05138540124 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مریم بندار 09154354812 1930
370 تابلوسازی دلیریان امام خمینی 14 بازارچه سراب جنب سراب 3 پلاک 77 05132243017 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدعلی دلیریان مقدم 09156871205 1932
371 تابلو سازی رسانه نبش ابوطالب 27 قطعه سوم 05137260253 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا فعلی 09154067282 1933
372 تابلو سازی نقش برتر خیابان رسالت بین رسالت 42 و 44 پلاک 646 05132767448 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمد فیروزی 09158051365 1934
373 تابلو سازی محمد طلاب خیابان وحید بین وحید 21 و 23 پلاک 1133 05132718813 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی قازری 09156845403 1935
374 تابلوسازی پارس نوین خین عرب طرح چی 5 قطعه چهارم 05137344271 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 یوسف خلیلی 09159179946 1936
375 تابلوسازی محمودی(لیزر) نبش رسالت 2/66 قطعه اول 05137344271 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا محمود آبادی 09159179946 1937
376 برش شبرنگ و روز رنگ شهاب رخ شهرک صنعتی طرق بینپیشه 1 و 3 قطعه دوم 05133663510 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه عربی 09156456989 1938
377 چاپ بنر نقش آرا بلوار ابوطالب بین ابوطالب 14 و 16 قطعه چهارم 05137123230 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 پیمان مظفری 09397463832 1940
378 طراحی و برش شبرنگ کاور بدنه بین گاز 9 و 11 پلاک 423 09309087929 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن کرباسی 09309087929 1941
379 طراحی وبرش شبرنگ کرمانی عدل خمینی خرمشهر 18 پلاک 4/107 09309087929 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احسان کرمانی 09309087929 1942
380 تابلوسازی صفری داخل ابوطالب 26 بعداز آشپزخانه ثامن پلاک 40 05137137948 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد مهدی صفری 09387634912 1943
381 تابلوسازی محمدی طلاب خیابان وحید نبش وحید 14 پلاک 586 09105004512 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی محمدی 09387994704-09105004512 1944
382 تابلوسازی ملل(لیزر-فلکس وبنر) امام خمینی 14 بازارچه سراب جمپنب دانشکده پزشکی قطعه دوم پاک 176 05132223067 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حوری جامد 09155101962 1945
383 تابلونویسی نما شهرک شهید باهنر خیابان حر 47 پلاک 159 05133965971 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هاشم خسروی 09159117054 1946
384 چاپ بنر فاطمی فداییان اسلام 25 بین شهید سلیمانی منش 16 و 18 پلاک 148 05133426756 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید فاطمی بیرک 09155004950 1947
385 شرکت سولان صنعت فردیس شهرک صنعتی کلات حاشیه فاز یک قطعه 28/12 09151073940 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جعفر سویزی 09151073940 1948
386 تابلوسازی دنیای نور طلاب حسینی محراب 63 قطعه دوم 09150291452 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 وجیهه یوسفی 09150291452 1949
387 تابلوسازی رنگین کمان خیابان ابوطالب بین ابوطالب 23 و 25 پلاک 327 05137136223 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا عباس زاده سیگاری 09362531653 1950
388 تابلو نقاشی نگاره قاسم آباد چهارراه مخابرات مجتمع اکسیر طبقه مثبت 1 پلاک 329 c 05136610562 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اکرم سزاوار ذاکران 09353266569 1951
389 تابلوسازی فولادی (لیزر) بلوار توس بین توس 73 و 75 بعداز رستوران ویلا قطعه 14 05136671500 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی فولادی 09158921044 1952
390 تابلوسازی ابهری بلوار میثاق بین رحمانیه 18 و 20 مجتمع پایانه مسافربری طبقه اول وادحد3 09151003387 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی ابهری 09151003387 1953
391 تابلوسازی افشار (لیزر) قاسم آباد بین حجاب 36 و 38 پلاک 352 05136238345 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی افشاری نیا 09151002136 1954
392 تابلوسازی سایه آفتاب بلوار طبرسی جنوبی طبرسی 47 قطعه چهارم 05132760899 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حجت مواجی دربان 09370493143 1955
393 تابلوسازی سپند بین استقلال 10 و میدان معلم پلاک 48 05136010006 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین خاکسار 09159359467 1957
394 تابلوسازی نگارگران بلوار توس 95 ابتدای خیابان سمت راست قطعه دوم 09152090900 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی نعیمی 09152090900 1958
395 خوشنویسی فرهنگ کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1087 09155185271 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا قربان نژاد 09155185271 1959
396 تابلوسازی قربانی بلوار توس 74 پلاک 12 09156574652 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کریم قربانی 09156574652 1960
397 هنرکده شریعتی کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور واحد 1083 09300712550 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فائزه شریعتی 09300712550 1961
398 تابلوسازی آوای هنر هشتم امام خمینی 14 کوچه بازارچه سراب پلاک 18 05132234051 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین دادور 09153190054 1962
399 تابلوسازی خاتمی بلوار هدایت بین هدایت 19 و شفا 42 قطعه دوم 05137578680 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد خاتمی 09150729890 1963
400 تابلوسازی تقی آبادی بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی شمالی 14 و 16 قطعه سوم 09150747783 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان تقی آبادی 09150747783 1964
401 تابلوسازی یاران امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 6 پلاک 108 05132240135 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین خورشاهی 09152633636 1965
402 تابلوسازی غراب نو امام خمینی 14 بازارچه سراب بین سراب 4 و 6 پلاک 104 05132223156 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی توکلی بینزی 09155147720 1966
403 تابلوسازی بنر خیابان گاز 8 بین حسینیه 2 و 4 پلاک 160 05137327290 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین طالب زاده 09156199281 1967
404 گالری هنری ذغال کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1082 05138381326 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه آسیابان عبدل آبادی 09154738953 1968
405 بغل نویسی مجتبی شهرک صنعتی طرق پیشه 12 قطعه دوم 05133923247 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 منصوره جهانی 09153590194 1969
406 تابلوساز مبین حک خیابان پنجتن 24 دهخدا شمالی 25 پلاک 363 05132114062 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد آریا مبین 09158993688 1970
407 تابلوساز رازینه (لیزر) خیابان مطهری شمالی بین مطهری شمالی 50 و 52 پلاک 884 05137310095 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن نیروبخش 09353522129 1971
408 جهان چاپ فلکس و بنر میدان 15 خرداد امام رضا 50 پلاک 59 05138558398 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی رضائی 09155241399 1973
409 فروشگاه ایمان بلوار دانشجو 26 قطعه اول سمت چپ 05138699419 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان دشتی رحمتی آبادی 09153211960 1974
410 تابلو نقاشی آفرید کوهسنگی مجتمع زیت خاور طبقه منفی 2 واحد 1093 09026303712 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فائزه روحانی 09026303712 1975
411 خانه تابلو لیزر-فلکس وبنر میدان ابوطالب نبش حرعاملی 49 پلاک 603 05137245230 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 دانیال امیری 09155005199 1976
412 آراد شرق لیزر عبدالمطلب 30 بین حائری 2 و 4 پلاک 60 05137271845 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالفضل خاک زاد 09154191700 1977
413 مولوی لیزر مطهری شمالی 2 بعداز چهارراه دوم پلاک 153 05137262808 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین مولوی 09159144028 1978
414 تابلوسازی وصال خراسان خیابان عبادی بین عبادی 10 و 12 پلاک 202 05137288708 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد مهدی علی آبادی 09153143071 1979
415 گالری هنری انارم کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1148 09334652527 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهسا صلاحی مقدم 09334652527 1981
416 تابلوساز شاهکار قاسم آباد بلوار شاهد بین شاهد 11 و 13 پلاک 13/15 09015707363 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی رشیدی طاهری 09015707363 1982
417 گالری هنری چناری کوهسنگی مجنمع تجاری زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1032 05138511304 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد چناری 09199596633 1984
418 نوین تابلو بین ابوطالب 20 و 22 پلاک 184 05137264424 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی صادقیان لطف آباد 09152041775 1985
419 تابلوسازی سیفی بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی 1 و 3 پلاک 173 09017595158 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد سیفی 09017595158 1986
420 تابلوسازی فاران بلوار ابوطالب نرسیده به ابوطالب 28 پلاک 232 09151075806 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی مومن کلاته 09151075806 1987
421 تابلوسازی نجاتی بلوار توس بین توس 15 و 17 بعداز بانک ملی داخل عقب نشینی قطعه سوم 05137670766 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی نجاتی 09153230715 1988
422 طراحی و برش شبرنگ خیابان جمهوری اسلامی 6 نبش چهارراه دوم سمت راست پلاک 77 09394696495 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد رضایی کامه 09100066113 1989
423 شرکت محافظ توس امام خمینی 88 پلاک 9 05138543705 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 طیبه صباغی 09155007582 1990
424 لیزر تکنو امامت 27 پلاک 126 05136067871 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا خوشه بست باغسنگانی 09155078279 1991
425 گالری هنری آقا و خانم عشقی کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1110 09129338220 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا عشقی 09029338220 1992
426 کاتر وپلاتر جهان شبرنگ نو داخل سید رضی 28 قطعه اول سمت راست 05136074215 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی کاشفی 09304546184 1993
427 چاپ یوسف امام خمینی 15 پاساژ پرورش طبقه منفی 2 پلاک 40 05132226245 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اکرم داوری 09156494963 1994
428 تابلوساز راستگو طلاب چهارراه برق شهید صدوق 3 پلاک 276 09152193312 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 خدیجه پاسبان مرغزاری 09153107818 1995
429 تابلوساز آرنگ داخل فلسطین 19 جنب پلاک 93 09153238320 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا ساکت فریمان 09153238320 1996
430 تابلوساز سهرابی جاده سیمان بین رسالت 130 و 132 قطعه سوم 05132424228 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین ترانه 09158114902 1997
431 تابلوساز پازل بلوار دانشجو 15 مجتمع آراکس واحد 403 05138661973 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ریحانه عرفانی انصاف 09152411134 1998
432 تابلو نقاشی کهن صنعت شرق مطهری جنوبی 9 سمت راست نبش تقاطع اول پلاک 99 05137268908 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی رنگی 09155037275 2000
433 تابلو شنی تقی زاده جاده سیمان کشمیری 8/6 بعداز چهارراه دوم سمت چپ قطعه دوم 09158094514 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید جواد تقی زاده 09158094514 2001
434 خدمات برش لیزر چرمینه طلاب مفتح 18 وحید 1 پلاک 157 09027942756 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 زهره ابراهیمی 09027942756 2002
435 تابلو فلکس و بنر سروش ابوطالب 23 قطعه اول 05137236461 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هدی سعادتمند تهرانی 09381545007 2003
436 تابلوساز قربانی خیابان شهید رستمی نبش رستمی 36 پلاک 284 05133657820 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اسماء یعقوبی سنگان 09155801397 2004
437 تابلوساز مهدیار ابوطالب 25 بعداز سه راه اول سمت راست حائری 11 09156154525 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی همتی سیستانیان 09156154525 2005
438 تابلوساز شهنام خیام شمالی 46 بلوار شکری روبروی شکری 19 جنب پلاک 216 05137603367 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی یار عابدینی 09150013793 2006
439 تابلوساز تیراژه خیام شمالی 46 بلوار شکری روبروی شکری 19 جنب پلاک 216 05137603367 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی یار عابدینی 09150013793 2007
440 تابلوساز سما کشاورز 1 شهرک صنعتی کاوه چهارراه اول سمت چپ کوچه اول سمت راست پلاک 38 05136905401 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فریبرز زینلی 09155144003 2008
441 تابلوساز تیزابی امام خمینی 14 بازارچه سراب بین سراب 2 و 4 از سراب 4 قطعه سوم 05132229225 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید تیزابی 09155580643 2009
442 تابلوساز پاییزه عرفان امام خمینی 14 بازارچه سراب مقابل مسجد حمزه پلاک 133 05132237495 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامحسن درودی 09155003240 2010
443 گالری هنری گنجعلی کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 1 واحد 2092 05138597882 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه گنجعلی 09159067572 2011
444 لیزر یونیک نبش چهارراه فرامرز عباسی پاساژ دهقان طبقه همکف پلاک 18 09355830710 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بهزاد مقدم 09355830710 2012
445 گالری هنری آرش کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 پلاک 1142 09034936939 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 آرش محمودی 09158072382 2013
446 شبرنگ و کاتر پلاتر نظرگاه شهرک صنعتی طرق پیشه 10 پلاک 185 05133925663 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر عرب نظرگاه 09151530412 2014
447 تابلوسازی مصرزاده سرافرازان 3/9 نبش افرا 1 پلاک 41 05138844916 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 لقمان لعل مصرزاده 09155073795 2015
448 گروه تکنسین های مشهد جمهوری اسلامی 17 بزرگمهر 12 پلاک 62 05133440886 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد فارابی 09159161568 2016
449 نمایشگر سروش قاسم آباد بلوار اندیشه رازی 6 پلاک 6 09158005536 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن کمالی 09158005536 2017
450 تابلو نقاشی توانا خیان شمالی میدان بهارستان الماس شرق طبقه دوم بین ورودی 1 و 4 واحد 43103 09338018790 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عطیه توانا 09372927929 2018
451 تابلو شنی خیان شمالی میدان بهارستان الماس شرق طبقه دوم واحد 43201 09378351802 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سمیرا گل محمدی 09378351802 2019
452 تابلو سازی امام خمینی 14 بازارچه سراب داخل سراب 4 پلاک 716 05132229225 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد حاضری 09152226700 2020
453 گالری بختیاری کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1101 05138665528 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا بختیاری 09156927375 2021
454 چاپ بنر امیر نبش عبادی 36 پلاک 1/554 05132242241 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر شیشه چی 09155037895 2022
455 تابلو سازی کنعانی توس 5 خیابان امیر نبش امیر 6 قطعه چهارم 05137636898 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی کنعانی 09155083426 2023
456 گالری هنری انفرادی قاسم آباد اندیشه 71 بعد از میدان پلاک 81 09154185512 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی انفرادی 09154185512 2025
457 طراحی و برش شبرنگ سیدی پروین اعتصامی 16 سمت چپ قطعه دوم 09358676043 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر حسین مکوئی 09358676043 2026
458 گالری هنری امید خدا کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1099 09354434627 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محسن امید خدا 09354434627 2027
459 چاپ پارچه نقش رادین پارس بلوار پیروزی نبش پیروزی 15 طبقه منفی 1 05138721659 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی بهمن یار 09159056134 2024
460 تابلوسازی شایسته روبروی ابوطالب 60 پلاک 751 05137513681 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی شایسته پای 09339116994 2028
461 سازه تابلو صدمتری چراغچی 25 شهید رشید 23 سمت چپ پلاک 21 09152002127 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید براتی 09152002127 2029
462 تابلوسازی مبتکران رسالت 120 شهید رجایی 18 پلاک 237 09152059149 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 زهرا یعقوبیان 09157004220 2030
463 خدمات لیزر نبی زاده گلشهر بلوار شهید آوینی بین آوینی 15 و 17 پلاک 225 09031822111 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی رحیمی 09158300226 2031
464 تابلوسازی برتر داخل خیام 34 قطعه اول پلاک 37 05137650795 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید حیدری 09156291820 2032
465 شرکت آی تک آرا وکیل آباد 50/1 پلاک 37 05138931413 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن نظری فر 09155003044 2033
466 طراحی و برش شبرنگ جام جم طرق خ کار آفرین دورمیدان کارآفرین سمت چپ قطعه اول 09055118357 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی بادپا 09055118357 2034
467 گالری هنری نیلوفر کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1027 05138381416 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سیده مرضیه حسینی امامزاده قاسمی 09121039923 2035
468 تابلوسازی نگار امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 1 پلاک 14 05132243521 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود خوشبخت نیا 09151041892 2036
469 بغل نویسی اسحاقی شهرک صنعتی طرق داخل پیشه 7 پلاک 13 09308700335 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر اسحقی 09308700335 2037
470 خدمات لیزر نوین طلاب بلوار مفتح داخل مفتح 27 پلاک 255 05132706297 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید سفید دندانی 09153254673 2039
471 تاببلو نقاشی رضا خیابان نواب صفوی مجتمع تجاری مجلل طبقه مثبت 1 واحد 240 09397788826 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامرضا فاتحی 09397788826 2040
472 تابلوسازی هنر قلم سیدی بلوار صبا داخل صبا 10 نبش سحر 1 جنب املاک پاسارگاد پلاک 1 05133890530 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 منصوره حیدری 09155113326 2041
473 چاپ بنر نما بلوار شهید کامیاب نبش کامیاب 54 پلاک 30 05137249114 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی سقاء آستانه 09151003188 2042
474 نما برش گلشهر شهید آوینی 33 نبش چهارراه دوم پلاک 118 05132591735 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احسان کچرانلوئی 09394557434 2043
475 تابلوسازی ایلیا عبادی 88 پلاک 20 09361676551 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمد وفائی 09361676551 2044
476 تابلوساز نامدار توس بلوار شاهنامه بین شاهنامه 7و 9 نرسیده به میدان هفت خان قطعه آخر 05135424070 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا نامدار 09153089259 2045
477 برش شبرنگ و روز رنگ کریمی شهرک شهید باهنر حر 41 بین بسکابادی 16 و 18 پلاک 230 09156907814 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 نورالدین کریم یار 09156907814 2046
478 تابلوسازی زحمتی شهرک شهید باهنر داخل حر 92 جنب پلاک 468 05133963322 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی زحمتی 09159081024 2047
479 برش شبرنگ و روز رنگ پایانه شهرک صنعتی طرق اول کار آفرین جنب نمایندگی آزمون 09363222926 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا حسینی 09363222926 2048
480 چاپ فلکس و بنر نگار افرا بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی شمالی 34 و 36 پلاک 820 09371105275 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اسماعیل مصطفائی 09152073776 2049
481 خدمات لیزر حسنی طلاب خیابان علامه طباطبایی 28 بین ستایش 4 و 6 پلاک 44 09159077118 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اصغر کمالی کیانی 09128929234 2050
482 گالری هنری امید کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1116 05138533658 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 انسیه امید خدا 09157575399 2051
483 چاپ فلکس و بنر موعود بلوار ابوطالب نبش ابوطالب 18 قطعه دوم پلاک 166 09150471973 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سروش جمشیدی 09150471973 2052
484 فروش و نصب برچسب سامان امام خمینی 14 بازارچه سراب بعد از سراب 8 مقابل مسجد امیر المومنین پلاک 202 05132226661 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا بابائی 09156000936 2053
485 خدمات لیزر ثمین قاسم آباد چهارراه مخابرات داخل شریعتی 1/30 پلاک 22 05136624687 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد کریمی شرق 09151176152 2054
486 تابلوسازی پیمان دور میدان راهنمایی روبروی بانک شهر ساختمان خدادادی واحد 11 05137269600 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا جهاندیده 09377485104 2055
487 تابلوسازی تابیران بلوار دانش آموژ بین دانش آموز 15 و 17 پلاک 139 05136062616 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بسیم مویدی فر 09154503899 2056
488 تابلوسازی قاضی داخل رسالت 51 خیابان شهید میرزایی 21 پلاک 92 05132704343 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عقیل مرادی ایدلیکی 09159120487 2057
489 تابلو نقاشی چهره نگار کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1118 05138538183 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 معصومه بیک خراسانی نیا 09011276507 2058
490 تابلوسازی احسان بلوار توس داخل توس 140 پلاک 23 09155254434 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرضیه حیدری 09906165181 2059
491 تابلوسازی احسان بلوار دانشجو داخل دانشجو 21 پلاک 82 05138928672 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فریبا حسنی سعدی 09357986880 2060
492 تابلوسازی نوین ساز بلوار دنشجو بین دانشجو 26 و 28 جنب نانوایی قطعه دوم 05138689461 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 الیاس جلالیان حقیقت 09356960055 2061
493 تابلوسازی فردوس داخل سیدرضی 44 بعداز چهارراه دوم سمت راست پلاک 367 05136108868 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد مولوی 09156470905 2062
494 چاپ تابلو فلکس و بنر آراد بین امامیه 39 و 41 مغازه دوم پلاک 353 05136623727 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم رضوانی 09153214496 2063
495 تابلوسازی پاکدین قاسم آباد بلوار اندیشه داخل اندیشه 97 پلاک 49 05136232341 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا پاکدین 09019287564 2064
496 تابلوسازی مظفری بابانظر 18 بین شهید محراب حسینی 1 و 3 پلاک 11 09039528907 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد مظفری فیروز آباد 09039528907 2065
497 جهان تابلو امام خمینی 14 بازارچه سراب جنب مسجد حمزه پلاک 32 09029257795 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 معصومه حسین نژاد بزآباد 09029257795 2066
498 تابلوسازی نیما بلوار مطهری شمالی بین مطهری شمالی 12 و 14 پلاک 308 05137264712 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هنگامه محمدیان منفرد 09159169565 2067
499 خرده فروش لوازم تابلوسازی عبدی بلوار طبرسی شمالی نبش طبرسی شمالی 57 پلاک 1201 09158135356 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی عبدی راد 09155008784 2068
500 تابلوسازی ترکی بلوار پیروزی بین پیروزی 44 و 46 پلاک 148 05138830027 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید ترکی 09395434590 2069
501 تابلوسازی فرقانی خواجه ربیع خیابان 22 بهمن بین بهمن 9 و 11 پلاک 25 05137416652 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدجواد فرقانی اله آبادی 09151074236 2070
502 شرکت صنایع نوین آروند مشهد قاسم آباد شریعتی 34 فرعی اول از سمت چپ قطعه دوم 05136614167 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرضیه پدرام 09158049404 2071
503 تابلوسازی اکبریان شهید رستمی 38 نبش محمد آباد 6 پلاک 96 09354127542 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 زهرا غلامی جامی 09354127542 2072
504 تابلوسازی وصال امام خمینی 14 بازرچه سراب نبش سراب 4 پلاک 92 05132292675 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جعفر قلی زاده 09156211532 2073
505 تابلوسازی حسن زاده سیدی بلوار شهید دائی بین دائی 56 و 58 پلاک 494 09155825545 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین حسن زاده 09155825545 2074
506 تابلوسازی هنرمند امام خمینی 14 بازارچه سراب مقابل کوچه باغ عنبر پلاک 1/63 05132219818 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه عاصی کیا 09154200171 2075
507 گرافیک سیاه و سفید بلوار ابوطالب بین ابوطالب 26 و 28 پلاک 230 05137282739 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 معصومه مشعوفی رضا آباد 09369307426 2076
508 تابلوسازی طرحی نو بلوار استقلال بین استقلال 5 و 7 پلاک 19 05136048879 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 زهرا سادات موسوی راد 09158177416 2077
509 تابلوسازی اکبری بلوار شهید رستمی بین رستمی 22 و 24 پلاک 150 05133647200 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر اکبری چاه کبوتری 09153137200 2078
510 تابلوسازی لطفی قاسم آباد داخل ادیب 48 سمت چپ قطعه سوم 09151000251 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید حامد لطفی 09151000251 2079
511 تابلوسازی شکوری(لیزر) امام خمینی 14 بازارچه سراب داخل سراب 4 پلاک 89/3 05132230347 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن شکوری 09156900472 2080
512 تابلوسازی ایده آل (لیزر) بلوار شفا نبش شفا 38 پلاک 7 09023231168 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدمهدی بالاگر 09023231168 2081
513 تابلوسازی کارا (لیزر) چهارراه معلم خیابان صدف داخل صدف 14 واحد 1 پلاک 34 09356831511 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد باقری 09356831511 2082
514 تابلوسازی ماروسی بلوار شهید رستمی نبش رستم ی26 قطعه دوم 05133656454 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابراهیم ماروسی 09058651287 2083
515 هنرکده خورشید بلوار هاشمیه داخل هاشمیه 6 ساختمان آبان طبقه همکف پلاک 147 09153380882 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سیده ملیکا معززاده 09153380882 2084
516 تابلوسازی گلنور الهیه نبش محمدیه 13/10 پاساژ مینو یک واحد 2 پلاک 2 09105090674 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی آریان مهر 09105090674 2085
517 تابلوسازی مطهری بلوار مطهری شمالی بین مطهری 3 و 5 پلاک 113 05137258432 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا کورمی 09155147152 2086
518 تابلوسازی دهکده تابلو داخل معلم 71 بین ستاری 22 و 24 پلاک 1 05138658028 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 وحید حاجی حسینی 09150469463 2087
519 پارس صنعت چهارراه خسروی دیالمه 2 سمت چپ پلاک 4/6 051322245418 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احسان عباس زاده 09152069775 2088
520 اسماعیلی (کامپوزیت) بلوار وحدت نبش وحدت 2 قطعه دوم پلاک 12 09158908618 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رحیم اسماعیلی قلعه نوئی 09158908618 2089
521 گالری هنری سیاه و سفید احمد آباد ابوذر غفاری 2 واحد 1 پلاک 130 05138451201 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 شهلا مشکانی 09157138048 2090
522 تابلو سازی نیکان بلوار ابوطالب بین ابوطالب 16 و 18 پلاک 168 05137253552 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن شیبانی نوقابی 09151010950 2091
523 قربانعلی قلی زاده بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی 4 و 6 قطعه سوم 05132129645 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 قربانعلی قلی زاده 09152027715 2092
524 چاپ و تبلیغات خرداد طلاب نبوت 12 قطعه ششم جنب پلاک 538 05132724791 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین مهربان 09154532089 2093
525 تابلوسازی مهر رضوان بلوار چمن بین چمن 37 و 39 جبن املاک رضائی 05133426356 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد رضائی 09155005264 1521
526 تابلوسازی تابش کوی امیرالمومنین خیابان فدک 8 شهید صانع 20 پلاک 466 09195465584 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه اصلاحی ثانی 09195465584 2094
527 تابلو سازی صبانو امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 2 پلاک 57 09305081800 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود آشفته 09305081800 2095
528 تابلوسازی صبا نور توس 142 حسین زاده 14 نبش کوچه دوم سمت چپ قطعه اول 09157698085 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید رضادوست 09157698085 2096
529 تابلو سازی صبانور امام خمینی 14 بازارچه سراب بعد از سراب 11 جنب پاساژ امیر پلاک 145 05132243552 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد هنرور طالبی نژاد 09156878905 2097
530 لیزر چوبین خین عرب طرح چی 2 کشاورز 1/1 قطعه پنجم 09157071738 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد شیرمست ثانی 09157071738 2098
531 تابلوسازی ستاره ایثار بلوار هدایت داخل هدایت 5/14 پلاک 10 09337563069 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 طاهره رشنواد 09337563069 2099
532 تابلوسازی امیران عبدالمطلب 22 نکاح 19 نبش کوچه اول پلاک 10 09155746698 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید مجتبی امیریان 09155746698 2100
533 تابلوسازی بهبودی جاده کلات 500 متر بعد از پمپ بنزین خلق آباد قطعه هجدهم 09155823893 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید بهبودی ذکر آبادی 09155823893 2101
534 خدمات و برزش لیزر شجاعی بلوار شهید کریمی داخل کریمی 12 پلاک 1/94 کارگاه خدمات لیزر 09156198057 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید مجتبی شجاعی 09156198057 2102
535 تابلوسازی شاهین نبش نواب صفوی 16 مجتمع عدالت طبقه منفی 1 واحد 138 05133646872 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اکبر طلوع شیخ زاده یزد 09205118393 2103
536 تابلوسازی کتیبه نور بلوار معلم بین معلم 19 و 21 پلاک 243 05136093706 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی شریفیان 09359540952 2104
537 تابلو نئون ولی عصر بلوار طبرسی اول بین 60 و 62 پلاک 15/74 05132744997 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالفضل براتی فورجان 09153244891 1361
538 تابلوسازی مروی بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی 24 و 26 پلاک 558 05132121356 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید مروی 09155017855 1380
539 تابلوساز عباسی بلوار فرودگاه-پروین اعتصامی 14 05133411231 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی اکبر عباسی بیرم آباد 09153013662 1013
540 تابلوسازی شب تاب خیابان بهار-بین چهار راه لشکر و استانداری 05138549105 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی اکبر حسن زاده کاج درختی 09159211966 1020
541 نئون سازی خاوران آزادشهر بلوار استقلال بین استقلال 10 و بلوار معلم پلاک 46 05136086899 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 یدالله ایلخانی 09153151332 1139
542 محمد مهدی کریمی خیابان امام خمینی-بازارچه سراب-مقابل مسجد حمزه 05132258928 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد مهدی کریمی 09155154800 1141
543 مسعود داوریان نوحی بازارچه سراب نبش کوچه هدایت قطعه دوم 05132241142 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 مسعود داوریان نوحی 1161
544 علی اکبر شیشه چی خیابان مطهری شمالی-مطهری شمالی 8 - سمت راست 05137258295 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی اکبر شیشه چی 09155135682 1169
545 براتعلی ساقی بلوار ابوطالب بین ابوطالب 24 26 - پلاک 224 05137252135 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 براتعلی ساقی 09153225122 1170
546 جواد جعفرزاده اول احمد آباد-بین ابوذر غفاری 18 و 20 05138420758 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد جعفرزاده اول 09153130597 1188
547 تابلوساز معید قاسم آباد بلوار اندیشه بین اندیشه 23 و25 05136676392-93 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد افشاری نیا 09155098731 1190
548 تابلونویس طوبی بلوار شهید دستغیب - مقابل دستغیب 21 05137617816 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسن گلزار 09155151080 1205
549 تابلوساز اکبری بلوار مجد بین مجد 16 و 18 قطعه سوم 05137282827 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی رضا اکبری چاه کبوتری 09153125200 1211
550 نگارستان خط بلوار پیروزی 45 متری مقابل مرکز تلفن امامت پیروزی12 05138799831 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 عباس علی مالکی 09155177532 1240
551 تابلو سازی محسن (لیزر) بلوار سید رضی سید رضی 57 انتهای عقب نشینی...... تابلو سازی(کاترپلاتر) محسن 09155187537 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محسن بلک آبادی 09155187537 1263
552 احمد رادنیا قاسم آباد بین شاهد 27 و 29 05136637093 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 احمد رادنیا 09155218337 1264
553 محمد پارسا بلوار معلم بین 24 و 26 05136074150 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد پارسا 09155136864 1268
554 تابلوساز ایزدی خیابان رسالت نبش رسالت 46 09159169725 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن ایزدی 09159169725 1270
555 محمد بلوچی بیدختی خیابان امام خمینی بازارچه سراب 05132214799 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد بلوچی بیدختی 09155123016 1286
556 تابلوساز طلائی تقاطع استقلال و اسقلال 2 پلاک 2/1 05138423774-05138402612 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 مجید طلائی خالص سفلایی 09153163800 1291
557 تابلوساز بهرنگ امام خمینی 14 نبش سراب 6...تابلوسازی بهرنگ 05132212016 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر عطائی نیا 09155034836 1294
558 مرتضی خورشاهی بازارچه سراب مقابل مسجد حمزه 05132237496 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی خورشاهی 09156128264 1298
559 محسن سبزی زاده بلوار شهید طباطبایی 9 05137243784 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن سبزی زاده 09155171743 1303
560 ابراهیم صفری قاسم آباد- بلوار اندیشه تقاطع اندیشه و رازی جنب درمانگاه سینا 05136629171 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 ابراهیم صفری 09155252677 1330
561 تابلوساز جهان نما خیابان سیدی-20 متری حمام المهدی مقابل کوچه مهین2 05133851595 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا سلطان آبادی 09352171815 1342
562 اسلام ابراهیمی بردر بلوار ابوطالب بین ابوطالب 4 و6 05137271953 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اسلام ابراهیمی بردر 09153112722 1343
563 ابراهیم رضایی فردی بلوار شهید قاضی طباطبایی 05137264004 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 ابراهیم رضایی فردی 09363223143 1358
564 فلکس و بنر سایه هنر سیمتری طلاب خیابان وحید نبش علامه 4 05132787220 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سیدمرتضی بیضایی 09157080105 1359
565 تابلونویسی کمال خیابان امیر کبیر- همت شمالی 05138401557 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی کمالی یوسف آباد 09153190552 1368
566 تابلوساز ترام بلوار امامت – امامت 25 05136084564 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید مشهدی خوشخو 09155107760 1386
567 ابراهیم سلحشور جمع آبی نبش عبدالمطلب 58 05137111621 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابراهیم سلحشور جمع آبی 09151185010 1398
568 علیرضا شاهسون بلوار توس، امام هادی بین امام هادی 4 وپایدار 05136662066 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا شاهسون 09155126568 1431
569 مرتضی دیانتی نیت خ آزادی بازارچه سراب 05132230528 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 مرتضی دیانتی نیت 09151007434 1440
570 هنرکده مانی بلوار سازمان آب- شهید صادقی10 کوچه شهید عظیمی 05137621194 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 زهره امانی 09105004324 1450
571 وحید نادمی نظامی خیابان ضد- بین جمهوری5 و7 05138533266 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 وحید نادمی نظامی 09155042650 1458
572 سعید شهودی فر بلوار معلم بین معلم 40 و42 05138941404 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید شهودی فر 09155031935 1481
573 نئون سازی نیک قاسم آباد بین اندیشه 12 و14 05136624498 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 محمود نیک زاده 09155036616 1487
574 تابلو ساز جلوه هنر بین ابوطالب 21 و 23 قطعه پنجم 05137260589 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن احسانی راد 09153598751 1509
575 فلکس و بنر یوسفیان گلشهر- شهید آوینی 27 05132590347 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی یوسفیان 09159241581 1513
576 محمد رضایی فدائیان 11- نبش قباد 21 05133425964 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد رضایی 09355214225 1521
577 محمود قهرمانی بلوار ابوطالب بین 27 و29 جنب نمایندگی سامسونگ 09158995947 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود قهرمانی 09352164704 1535
578 تابلونویس زرقانی خیابان امام خمینی- بازارچه سراب- پ 33 05132237494 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی زرقانی 09354773369 1536
579 محمد علی سلیم یار کوی امیر- 20 متری یزدان دوست- چهارراه خیبر- مقابل آشپزخانه حقیقی 05137637883 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد علی سلیم یار 09155001659 1542
580 تابلونویس محمدمتین کوی امیر- 20 متری یزدان دوست بعد از 4 راه نباتی 09153117242 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 رحیم ابدی 09153117242 1549
581 تابلونقاشی آرمان سبز میدان امت- جنب دبیرستان شاهد معراج 05132575382 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا محمدی 09159768995 1552
582 تابلوساز پرتو خیابان ابوطالب- بین ابوطالب 34 و36 05137231513 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین اعلمی 09157042500 1558
583 تابلونویسی موسوی میدان ده دی نبش رازی شرقی(امام خمینی 38)پلاک 15 05138592085 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محسن موسوی چهارطاقی 09159114407 1565
584 تابلونویسی رهگذر بلوار ابوطالب- ابوطالب74 09155246859 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 رضا حسینی 09155246859 1569
585 کاظم عباس زاده خرمشاهی بلوار میرزا کوچک خان- نبش میرزا کوچک خان 21 09153085108 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم عباس زاده خرمشاهی 09153085108 1570
586 تابلو ساز 20 بلوار ابوطالب خیابان گلبرگ جنوبی نبش گلبرگ 13 پلاک 39 09158250977 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ماشاء الله ثائری قاسمی 09158250977 1613
587 هادی عزیزی آزادی(میدان استقلال) بین آزادی12و14 05136083117 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی عزیزی 09155021149 1656
588 محسن قانعی شیرازی امام رضا 70، سمت راست 05138526918 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن قانعی شیرازی 09155069371 1704
589 سمیرا حدادیان مقدم قاسم آباد، فلاحی 20 05135210924 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سمیرا حدادیان مقدم 09376017177 1712
590 محمد جواد دلیریان مقدم بازارچه سراب، پاساژ امیر 05132218217 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد جواد دلیریان مقدم 09158044474 1715
591 مهدی خجسته شهرک شهید رجایی حر 22 سمت راست 05133716008 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی خجسته 09355326262 1718
592 محمدرضا رسول زاده قاسم آباد بلوار شریعتی بین شریعتی 4 و 6 پلاک 162 05136638629 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا رسول زاده 09366742868 1745
593 محمود یزدپورپاریزی خیابان امام خمینی بازارچه سراب پاساژ امیر طبقه همکف 05132217612 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود یزدپورپاریزی 09355494045 1751
594 جواد غفوری حسن آباد بلوار ابوطالب بین 22 و 24 پلاک 20 05137238580 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد غفوری حسن آباد 09151184267 1754
595 ایرج طلائی خالص سفلائی بلوار جانباز بین 2 و 4ساختمان هواپیمایی قطرطبقه3 05137661515 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایرج طلائی خالص سفلائی 09153137004 1756
596 سیدمحمدمهدی امینی نیاک توس 85 05136546823 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سیدمحمدمهدی امینی نیاک 09362971125 1763
597 تابلوساز دنیای ال ای دی بین طبرسی شمالی 5 و 7 09380829855 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 آسیه یزدانی 09380829855 1774
598 تابلوساز نظیفکار بازارچه سراب پاساژ امیر طبقه دوم 05132230061 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد نظیفکار 09155176321 1797
599 تابلو ساز ملک امام خمینی 14 کوچه بازارچه سراب 05132223373 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد ملک جعفریان 09154768891 1799
600 تابلوساز سهره وکیل آباد 59 شریف 9 کوچه4/6 پلاک 64 05138640226 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد معین سهل ثانی 09391034643 1806
601 مسعود خردمند کرامت 16 مفتح شرقی 11/6 پلاک 6 تابلوسازی خردمند 05138823714 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود خردمند 09151203500 1808
602 تابلوساز هنر نبش ابوطالب 36 پلاک 2 05137257378 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا اختری طوسی 09152435394 1821
603 تابلوساز پردیس عبادی 73 خیابان فاطمیه پلاک 37 05137328532 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سیدامیر مهدی سلیمان نداف 09153219077 1822
604 تابلویسی نعیمی خیابان رسالت بین رسالت 26 و 28 پلاک 442 05133273233 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی نعیمی موحد 09357101722 1845
605 گالری هنری مانی تقی آباد کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 1 واحد 2109 09039688632 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 مانیلا محمدخان 09039688632 848
606 تابلوسازی محمدآبادی چهارراه ابوطالب 1 شهید خیاطی 18 پلاک 59 05137259647 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر محمدآبادی 09153087064 1853
607 تابلوسازی گل نرگس شهرک شهید رجایی حر 9 مقابل معقول 10 پلاک 63 05133724393 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی مژده نیازآبادی 09159271038 1862
608 تابلوسازی توحید خیابان سرخس، سرخس20 جنب بانک صادرات پلاک 69 05133654414 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان بانژاد 09395350928-09903354135 1867
609 تابلوساز کیوان صنعت بلوار پیروزی 3 رودکی 8 کوچه دوم سمت چپ فاز یک تجاری پلاک 31 05138797634 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فریدون ابراهیم نیا 09150066830 1875
610 تابلو نقاشی آثار نفیس خیابان کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1028 05138520951 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ناهید غلامی 09156111939 1880
611 حمیدرضا مرجانی قاسم آباد - بین حجاب 63 و 65 - پلاک 4/9 09151597558 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حمیدرضا مرجانی 09151597558 1148
612 تابلو ساز زیبا سازان چهارراه میدان بار مطهری شمالی 2 09380829855 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی خوش نیت 09380829855 1373
613 رضا محمدزاده شهرک شهید رجایی بلوار حر 19 سمت راست 05133727494 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 رضا محمدزاده 09155189756 1377
614 تابلوساز سورنا لیزر میدان ابوطالب جنب بانک ملی طبقه زیر زمین 05137271922 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن اخلاقی 09154444014 1972
615 لیزر ثمرقندی مطهری شمالی 2 نرسیده به چهارراه سوم نبش کوچه علی محمدی 10 پلاک 266 05133728725 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس پور محمد ثمر قندی 09159229973 1980
616 گالری هنری سعادت بلوار سجاد بین بهار و بزرگمهر پاساژ وصال پلاک 33 09365762328 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مریم وکیلی 09365762328 2038