اخبار و اطلاعیه ها

باز گشت اخبار و اطلاعیه ها

بخشنامه به کلیه اتحادیه های محترم صنفی تحت پوشش

نوشته شده در تاریخ 1395-07-24 بخش نامه


به پیوست تصویر فراخوان جذب غرفه دار از سوی نمایشگاه بین المللی مشهد از تاریخ 25 لغایت 30 مهرماه سال جاری که بدون هماهنگی و تعامل با این اتاق انجام شده و دارای مجوز لازم از کمیته نمایشگاهی سازمان محترم صنعت ، معدن و تجارت نمی باشد و مراتب جلوگیری از برگزاری این نمایشگاه کتبا به سازمان مذکور اعلام شده است ارسال می گردد، لذا خواهشمند است سریعا نظر آن اتحادیه در جهت تایید یا عدم تایید برگزاری نمایشگاه مذکور با ذکر دلایل و پیشنهادات نظرات را به این اتاق اعلام فرمایند.


دسته بندی

آخرین اطلاعیه ها