اخبار و اطلاعیه ها

باز گشت اخبار و اطلاعیه ها

بخشنامه-واحدهاي صنفي بدون پروانه

نوشته شده در تاریخ 1396-01-20 بخش نامه


واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهري اين‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانتهاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نيست.دسته بندی

آخرین اطلاعیه ها