اخبار و اطلاعیه ها

باز گشت اخبار و اطلاعیه ها

بخشنامه-دوربین های مدار بسته

نوشته شده در تاریخ 1396-01-20 بخش نامه


با احترام؛ تصویرنامه شماره 12790/4/1/3/1914 مورخ 1/9/95 ریاست محترم اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی ، دررابطه با الزام کلیه صنوف به نصب دوربین مداربسته و جانمایی مناسب آن بمنظور پیشگیری از وقوع جرم و سرقت در واحدهای صنفی بپیوست ارسال میگردد. باتوجه به اهمیت موضوع مقتضی است، ضمن اطلاع رسانی به واحدهای صنفی زیرمجموعه ازنتیجه اقدامات بعمل آمده مرجع مذکور و این اتاق را مطلع فرمایدسته بندی

آخرین اطلاعیه ها