اخبار و اطلاعیه ها

باز گشت اخبار و اطلاعیه ها

شرایط تمدید قراردادهای اماکن استیجاری

نوشته شده در تاریخ 1399-10-22 بخش نامه


«بخشنامه»

اتحادیه های محترم صنفی تحت پوشش

موضوع : شرایط تمدید قراردادهای اماکن استیجاری

با سلام و احترام

     تصویر نامه شماره 12827/06/7- 16/10/99 اتاق اصناف ایران منضم به تصویر نامه شماره 242832/60- 10/10/99 مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر خانه هیأت عالی نظارت در خصوص شرایط تمدید قراردادهای اماکن استیجاری موضوع 5 چهل و سومین و بند 2 چهل و ششمین تصمیمات جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا جهت استحضار و اطلاع رسانی به واحدهای تحت پوشش به پیوست ارسال می گردد .

 

 

 

رونوشت:

ریاست محترم اتاق اصناف ایران


دسته بندی

آخرین اطلاعیه ها