اخبار و اطلاعیه ها

باز گشت اخبار و اطلاعیه ها

تکمیل اظهار نامه مالیاتی در محل اتحادیه

نوشته شده در تاریخ 1396-03-22 بخش نامه


جهت سهولت تسلیم اظهار نامه مالیاتی اعضاء و طبق قرارداد منعقده با یکی از کافی نت ها از تاریخ 96/03/16 به مدت یک هفته و با 40% تخفیف نسبت به تعرفه ها جهت همکاران عزیز در محل اتحادیه انجام می پذیرد. لذا خواهشمند است با در دست داشتن سوابق قبلی اعم از قطعی اظهار نامه سال قبل و برای همکارانی که سال اول مبادرت به تسلیم اظهار نامه می کنند تأییدیه کدپستی و کد رهگیری جهت سهولت در امور، به اتحادیه مراجعه نمایید.

ساعت مراجعه : فقط روز های زوج ساعت 12 الی 14


دسته بندی

آخرین اطلاعیه ها